Nybøs Aker-nei har kostet oss skattebetalere, men hun burde aldri fått spørsmålet

Var det politikk som førte til at statens inntekt på salget av aksjer i to grønne Aker-selskaper ble mindre enn den kunne vært?

Børskommentar
 • Johann D. Sundberg
  Johann D. Sundberg
  Børskommentator
Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Næringsminister Iselin Nybøs håndtering av statens eierinteresser i Aker Solutions og Entra reiser noen prinsipielt viktige spørsmål.

Det viktigste er kanskje om ministeren skal bruke tid på å mene noe som helst om aksjekurser. Vi lever i en tid hvor mange bedriftseiere ikke får holde virksomhetene sine åpne. De ansatte sitter hjemme og må håpe på at NAV-pengene kommer. Da har vel Nybø viktigere ting å bry seg med enn om aksjekursene i et par grønne Aker-selskaper er høye eller lave.

Omtrent samtidig som Aker-systemet i fjor sommer annonserte sammenslåingen av Aker Solutions og Kværner samt utskillelsen av de to grønne selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, annonserte Næringsdepartementet at eiersamarbeidet med Aker gjennom Aker Kværner Holding skulle oppløses. Det var ikke overraskende, og mange vil vel kanskje mene at det var på tide.

Les også

Regjeringen vil selge staten ut av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture

Utskillelsen av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture førte til at staten, ved Næringsdepartementet, fikk tildelt store aksjeposter i selskapene gjennom et utbytte fra Aker Solutions. Det er disse aksjene som nå er solgt. I forbindelsen med utskillelsen og børsnoteringen av disse selskapet ble Næringsdepartementet tilbudt å delta i en rettet emisjon hvor aksjekursen i Aker Offshore Wind var satt til 1,47 kroner, mens kursen i Aker Carbon Capture var 1,70 kroner. Staten, altså vi skattebetalere, ville tjent gode penger om næringsministeren hadde sagt ja til å delta. Kursen i det gjennomførte salget var tross alt henholdsvis 6,50 og 17 kroner.

Det prinsipielle poenget her er ikke at staten «gjorde noe dumt» ved å ikke delta i emisjonene. Poenget er hvorfor de ikke gjorde det. Var det den politisk beslutning, eller var det en kommersiell beslutning? Vi vet at statens eierskap i Aker-systemet har vært politisk betent og kontroversielt. Det kan man mene mye om. Men når først eierskapet er der, kan man nesten ikke løpe fra det.

I de siste månedene har Næringsdepartementet i tillegg til de nå solgte aksjene i Akers grønne selskaper solgt en aksjepost i Entra og Ambita til børsnoterte Sikri Holding. Aksjekursen i Entra ligger nå betydelig over det vi skattebetalere fikk betalt, og aksjemarkedets reaksjon tilsier at markedet mente Sikri fikk kjøpe Ambita med rabatt.

Nå skal man være forsiktig med å bruke aksjemarkedet som sannhetsvitne for noe som helst. Aksjemarkedet har tatt feil utallige mange ganger, og vil gjøre det igjen. Aksjemarkedet tar på mange måter feil hele tiden, i sin natur. Spørsmålet er om en næringsminister skal måtte forholde seg til aksjemarkedet i det hele tatt.

Les på E24+

Aksjemarkedet tror staten har solgt Ambita med 400 millioner i rabatt

Staten eier mange selskaper og store eierandeler i mange selskaper. Noen eierskap er historisk betinget. Staten ønsket for eksempel aldri å være hovedaksjonær i DNB, men måtte det fordi privateide banker kjørte seg selv fallitt. Noen eierskap handler om et ønske om å bevare hovedkontorfunksjoner i Norge. Det kan man også mene mye om, men det politiske flertall bestemmer i Norge.

Når det statlige eierskapet diskuteres på Stortinget, er som regel utfallet at det lages en liste over selskaper man mener staten bør eller kan selge seg ut av. Men de statlige eierandelene forblir under politikernes kontroll. Det bør det blir en slutt på.

Når Stortinget gir en salgsfullmakt, bør ansvaret for forvaltningen av disse eierandelene bort fra Næringsdepartementet. Staten har en slik organisasjon i Folketrygdfondet. Selv om man kan si en del om fondets historie og at långivningen til konkursboet Kværner i 2001 burde vært gransket at Riksrevisjonen, fremstår fondet i dag som en gjennomført profesjonell investor som er egnet til å ivareta og avhende eierskap.

Les også

Økt statlig eierskap, som Ap tar til orde for, er en dårlig idé

Folketrygdfondets merittliste tilsier etter hvert at fondet vil kunne forholde seg både kynisk, forretningsmessig og ansvarlig i forhold til forvaltningen av aksjeposter politikerne ikke lengre ser noen politisk grunn skal være eiet av staten. Det må være all mulig grunn til å anta at Folketrygdfondet i sum er bedre egnet til å maksimere det økonomiske utkommet av salg av aksjer, enn det den til enhver tid sittende næringsminister er. Ministeren er tross alt ikke valgt på grunn av sine aksjeteft, får vi tro.

Da slipper vi kanskje spørsmålsstillinger som om det var politiske grunner som gjorde at skattebetalerne ikke fikk nyte godt av muligheten for å kjøpe billige grønne Aker-aksjer i fjor. Eller om det var dårlig håndverk fra statens side som førte til at aksjemarkedet bedømte at salget av Ambita skjedde med rabatt, eller hvorfor Næringsdepartementet solgte våre Entra-aksjer til det som i dag ser ut til å være en altfor lav kurs.

Les flere børskommentarer:

Les på E24+

Småinvestorer har noe å lære av analytikeres egenhandel

Les på E24+

Risikabelt å sitte på aksjer som leverer tall

Les på E24+

Elkem-styret sier egentlig til aksjemarkedet at hovedaksjonæren mener kursen er for høy

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Børskommentar
 2. Iselin Nybø
 3. Folketrygdfondet
 4. Aker Carbon Capture
 5. Aker Offshore Wind
 6. Entra
 7. Sikri Holding

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Listen som viser hvorfor Nybø ikke bør selge aksjer

 2. Staten har solgt seg ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

 3. Betalt innhold

  Aksjemarkedet tror staten har solgt Ambita med 400 millioner i rabatt

 4. Regjeringen vil selge staten ut av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture

 5. Betalt innhold

  Aker lister seg ned i Aker Carbon Capture