Turbulensen i Norwegian

Hjørnesteinsinvestorer med raske nedsalg i Norwegian

Mens småinvestorer kaster seg over flyaksjen igjen, selger Nordea- og DNB-fond seg ned med gevinst etter kurshopp. – Ikke noe alternativ å dumpe alle aksjene, sier DNB-forvalter.

UTE AV KONKURSBESKYTTELSE: Norwegian har sikret friske milliarder på bok. Her fly avbildet på Oslo Lufthavn Gardermoen.
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Forvalter Robert Næss i Nordeas Norge Verdi-fond bekrefter at rundt halvparten av beholdningen er solgt, mens de andre Nordea-fondene har beholdt aksjene. Salget av omtrent fire millioner aksjer gir en gevinst på rundt 15 millioner kroner, med utgangspunkt i emisjonskursen på 6,26 kroner og snittkursen i markedet fredag på rundt ti kroner.

Nordea Investment Management var en av seks hjørnesteinsinvestorer i Norwegian sammen med blant andre DNB Asset Management, som flagget et nedsalg på 18 prosent av Norwegian-beholdningen før helgen.

Les også

Norwegian-ansatte etter kriseåret: – Vi har hatt litt hjertet i halsen

Nedsalg etter kurshopp

Fondene kjøpte seg inn i Norwegian i kapitalinnhentingen som reddet flyselskapet for andre gang under pandemien.

Selskapet er nå ute av konkursbeskyttelse med friske milliarder på bok, etter en omfattende prosess i domstoler i Irland og Norge.

I etterkant har småinvestorer fått øynene opp for flyaksjen igjen. Hos Nordnet var aksjen tredje mest kjøpt i mai, etter at interessen skjøt fart i forrige uke.

DNB Norge, fondet med flest aksjer og femte største eier i Norwegian, har derimot redusert posisjonen, og forvalter Einar Johansen begrunner nedsalget med aksjeoppgangen på rundt 100 prosent sammenlignet med tegningskursen.

Norwegian-aksjen stengte tirsdag til 11,91 kroner per stykk på Oslo Børs og var tredje mest omsatt etter Equinor og Nel.

Onsdag like etter børsåpning er kursen opp 1,6 prosent til 12,10 kroner per aksje.

SOLGT SEG NED: DNB Norge-forvalter Einar Johansen.

– Da går posisjonen i fondet like mye opp, og samtidig vil potensialet fremover gå tilsvarende mye ned. Da er det naturlig å redusere posisjonen noe, sier DNB Norge-forvalteren.

Ifølge Johansen utgjorde Norwegian-aksjen 1,75 prosent av fondet ved tidspunktet for tegning av aksjer, og andelen ville vært 3,4 prosent med kursutviklingen frem til tirsdag. Etter nedsalget sitter fondet med en eierandel på 2,7 prosent.

Les også

Meglerhus oppgraderer Norwegian: Anbefaler aksjekjøp

– Vi har solgt unna betydelig mindre enn kursstigningen. Sånn sett vurderer vi om vi skal redusere noe mer, på grunn av den sterke kursstigningen, sier Johansen som understreker at han er positiv til aksjen.

– Det er ikke noe alternativ å dumpe ut alle aksjene. Vi skal fortsatt ha en posisjon i fondet, som er betydelig en periode fremover, sier han.

Skal være kvalitetsstempel

Praksisen med hjørnesteinsinvestorer har inntatt Oslo Børs i stor skala, spesielt i noteringsboomen på markedsplassen Euronext Growth.

De forhåndsforplikter seg til å kjøpe en vesentlig del av aksjene som skal utstedes eller selges før transaksjonen lanseres bredt i markedet, og fungerer derfor som et kvalitetsstempel for selskapet som skal hente penger.

– I hvilken grad forplikter det investor til å bli sittende med aksjene?

– Det er litt uavklart. Det er ikke noe i avtalen som krever at vi sitter i noen spesiell periode. Men jeg vil anta at hvis man som hjørnesteinsinvestor dumper hele posisjonen kort tid etterpå, så blir man sannsynligvis mindre attraktiv ved neste korsvei, sier Johansen.

– Rent formelt er vi fri til å gjøre som vi vil når vi har fått aksjene, sier Næss i Nordea.

Robert Næss er investeringsdirektør og forvalter i Nordea.

– Men den oppførselen vi viser som hjørnesteinsinvestor i et case, vil andre se senere. Hvis vi har et veldig klart mønster, så kan nye selskap ut fra det mønsteret tenke at «Nordea er interessant å ha som hjørnestein» eller de kan tenke at «de er ikke interessante å ha som hjørnestein», legger han til.

I Norwegian var John Fredriksen, Sundt-arvingene, selskapet Ludvig Lorentzen, Folketrygdfondet, Nordea Investment Management og DNB Asset Management hjørnesteinsinvestorer.

Til sammen skjøt de inn tre milliarder kroner, halvparten av den samlede kapitalinnhentingen.

Næss trekker frem at fondet han forvalter har såkalt verdiprofil, altså at det er opptatt av at aksjene skal være «greit priset» og ha en løpende inntjening. Han peker i likhet med Johansen på aksjens andel av fondet.

– På kurs 6,26 var det grei vekting. På kurs ti-elleve kroner var det litt høy vekting. Da var det naturlig å ta vektingen ned.

Gikk mot strømmen

Martin Mølsæter som forvalter Generator-fondet har gått mot strømmen av fond som selger. De sitter nå med en post på 2,7 millioner aksjer, etter at det fikk tildelt aksjer i kriseemisjonen og deretter kjøpte flere aksjer i markedet.

– Tanken var at det var mange som var med i emisjonen som ville ta gevinst. Det blir et ekstraordinært salgspress. I tillegg har du fond som har tegnet som nesten må selge fordi vektingen blir for stor, sier han.

Forvalteren trekker også frem nyhetene om at Wizz Air skroter innenrikssatsingen i Norge som «veldig gunstig», i tillegg til at Norwegians redningsoperasjon har gitt lavere kostnader.

– De trenger ikke fase inn fly hvis de ser at det ikke er lønnsomhet. Og jeg tror at du får en ordentlig ketchupeffekt med reising ut på høsten og utover.

Les også

Bjørn Kjos på aksjonærlisten i Norwegian

Alfred Bergs Gambak-fond kvittet seg på sin side raskt med posten på 1,7 millioner aksjer som det fikk tildelt.

Fondet fikk lite aksjer i forhold til hva det hadde tegnet seg for, og valgte derfor å selge det som ble en «ubetydelig» post for fondet, fremholder forvalter Leif Eriksrød.

Han peker på stor usikkerhet i flybransjen.

– Man må få fart på flymarkedet igjen. Det er naturlig at vi ser an hvor ting stabiliserer seg, så man kan begynner å regne på inntjening igjen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Turbulensen i Norwegian
 2. Norwegian
 3. Robert Næss
 4. Nordea Investment Management
 5. DNB

Flere artikler

 1. Nordea-fond vil satse «over 100 millioner» i nye Norwegian

 2. Stor pågang for å investere i Norwegian: – Kapitalinnhentingen er overtegnet

 3. Fredriksen, folketrygden og Sundt er med når Norwegian vil hente 6 milliarder

 4. Foreslår å doble Norwegian-styrelederens honorar

 5. John Fredriksen blir storaksjonær i «nye» Norwegian – eier en femtedel