– Oljefondet bør ha ekstern styreleder

Ida Helliesen, tidligere medlem av Norges Banks hovedstyre, mener Øystein Olsen ikke bør være både sjef for Oljefondet og leder for Norges Banks hovedstyre.

- BØR SKILLES: Øystein Olsen styrer som sentralbanksjef over Norges pengepolitikk og Norges oljeformue. Nå mener tidligere styremedlem i Norges Bank Ida Helliesen at rollene bør skilles.

Heiko Junge
Publisert:

– Leder av styret for Oljefondet bør være en ekstern person. Oljefondet krever en helt annen kompetanse, og styreoppgavene er av en helt annen karakter enn for sentralbanken, sier Ida Helliesen til Dagens Næringsliv (DN).

Hun presiserer ovenfor avisen at kritikken ikke er rettet mot Øystein Olsen selv, men om organiseringen av Statens Pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, i Norges Bank. I dag er styrer nemlig sentralbanksjef Olsen Norges pengepolitikk, samtidig som han er styreleder i Oljefondet.

Helliesen var medlem av Norges Banks hovedstyre fra 2010 til 2013, og er en av flere som den siste tiden har ytret et ønske om å danne et profesjonelt Oljefond-styre.

Kritikken kommer etter at Oljefondet i 2012 kjøpte aksjer for 1,8 milliarder i Delta Topco, som eier rettighetene til Formel 1. Ni dager etter kjøpet ble den planlagte børsnoteringen av selskapet skrinlagt. Dermed var en sentral forutsetning for kjøpet borte.

Norges Bank ønsker ikke kommentere saken ovenfor DN.