Usikkerhet for Aker Seafoods

Aker Seafoods fanger mer, men tjener mindre.

MYE Å GJØRE: Aker Seafoos har aldri fanget mer fisk på våren enn i år.
Publisert: Publisert:

Aker Seafood har lagt frem tall for andre kvartal som viser rekordstor fangst, men lavere resultater.
Selskapet fikk et resultat før skatt på 4 millioner kroner mot 16 millioner kroner i fjor.
Driftsinntektene steg til 197 millioner kroner fra 192 millioner kroner i fjor. Årsaken er at selskapet hadde det høyeste fangstvolum i et andre kvartal i selskapets historie, med et fangstvolum på 15.005 tonn mot 13.106 tonn i fjor.
Men lavere priser rammer resultatet. Aker Seafoods oppnådde et EBITDA-resultat på 38 millioner kroner, en reduksjon på 8 millioner kroner fra samme periode i fjor. Lavere priser og økte bunkerskostnader er hovedårsaken til reduksjonen.
Kontantstrømen fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 8 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 84 millioner kroner i samme periode fjor.

AksjeLongname: Aker SeafoodsTicker: AKSMarked: OSEOrganiasonsnummber: 986392858TSID:Trade time: 2012-08-08 08:15:10Last: Close: 6.7Periode: 7days

Mer fisk
Resultat per aksje ble 0,03 kroner i kvartalet mot 0,14 kroner i fjor.
Selskapet sier det forventes fortsatt god tilgang av torsk og hyse utover året. Anbefalingen fra det Internasjonale råd for havforskning (ICES) er en økning av totalkvoten for torsk på 25 prosent for 2013.
For hyse har ICES anbefalt en reduksjon på 25 prosent av totalkvoten for 2013. For sei er det anbefalt å videreføre kvotene på dagens nivå.
Usikkerhet
Selskapet skriver at den økonomiske situasjonen i Europa gir fortsatt stor usikkerhet med hensyn til etterspørsel og prisutvikling av selskapets produkter.
Men også den største kunder skaper usikkerhet for selskapet.
Norway Seafoods Group er i trøbbel og blitt anbefalt å redusere driften etter lav lønnsomhet i lengre tid.
Aker Seafoods eier flere foredlingsanlegg som leies ut til Norway Seafoods Group på langsiktige kontrakter. Til Aker Seafoods' trålkonsesjoner er det knyttet aktivitetsplikt til disse anleggene.
Det er et pågående arbeid med å omstille virksomheten i Norway Seafoods Group for å styrke lønnsomheten, og en utredning fra et konsulentselskap har konkludert med at selskapet bør redusere fra fire til to store anlegg for filetproduksjon.
Norway Seafoods Group har ikke fattet vedtak om omstrukturering, og en eventuell omstrukturering vil kreve myndighetenes godkjenning.

Publisert:

Her kan du lese mer om