- Kan få løst problemene nå

Ledelsen kan snart begynne å konsentrere seg om driften, sier analytiker.

VARSLET EMISJON: Rec er avhengig av å få til en avtale med långiverne som eier konvertible obligasjoner til å godta en rekke nye betingelser, blant annet å forlenge forfallsdato til juni 2017.
Publisert:

Gjeldstyngede Rec må nok en gang be sine eiere om mer penger. Dessuten tas det nå kraftige grep i et forsøk på å rydde opp i den usikre gjeldssituasjonen i solenergiselskapet.

Analytikere E24 har snakket med mener imidlertid at selskapet kan være på god vei til å få løst sine finansielle utfordringer.
Men det forutsetter at en del brikker først må falle på plass.

Analytiker Håkon Levy i DNB Markets forklarer at selskapet nå er avhengig av å få til en avtale med långiverne som eier konvertible obligasjoner til å godta en rekke nye betingelser, blant annet å forlenge forfallsdato til juni 2017.

De må også akseptere en «haircut» på gjelden på 9,5 prosent.

Så lang har 23 prosent av långiverne som eier denne obligasjonen allerede akseptert forslaget.

- Det skal være et obligasjonseiermøte i første halvdel av juli, deretter skal dette eventuelt godkjennes på generalforsamlingen i Rec den 18. juli. Dette blir da de neste milepælene for selskapet, sier Levy til E24.

Etter dette kan bildet se langt lysere ut, mener analytikeren.

- Gitt at de får gjennom dette tror jeg selskapet har løst sine finansielle problemer, og de vil være i stand til å håndtere gjeldssituasjonen. Ledelsen i selskapet kan dermed fokusere på å kutte kostnader og optimalisere driften, fremfor å sitte i forhandlinger med bankene, sier han.

Singapore
Foruten at Rec skal forhandle med obligasjonseiere, tar selskapet nedskrivninger på 3,5 milliarder kroner på fabrikken i Singapore.

Det er nedskrivninger som er knyttet til forventninger til ytterligere fall i solcellepanel-prisene. I tillegg skal selskapet hente inn store beløp gjennom en emisjon.

Denne gang er det 1,3 nye milliarder som skal inn. Dette er et krav fra bankene, DNB og Nordea, for å refinansiere 2 milliarder av selskapets gjeld.

Samtidig ber det gjeldstyngede selskapet obligasjonseeierne om å endre lånevilkårene.

- Dette er jo ikke helt uventet. Det er flere som har vært usikre på hvordan Rec ville strukturere sin gjeld, og det er flere som har spekulert i en emisjon, sier analytiker Henrik Schultz i Sparebank 1 Markets til E24.

AksjeLongname: Renewable Energy CorporationTicker: RECMarked: OSEOrganiasonsnummber: 977258561TSID:Trade time: 2012-06-22 08:25:06Last: Close: 2.92Periode: 7days

Les også: Rec med emisjon på 1,3 milliarder

Rec ber om at selskapets obligasjonseiere aksepterer justeringer i lånevilkårene på en konvertibel obligasjon. Schultz sier at dette innebærer at obligasjonseierne må akseptere et tap.

- Det blir jo spennende å se hvordan obligasjonseierne kommer til å forholde seg til dette, sier analytikeren.

Neste under 2 kroner
Rec-aksjen stuper i formiddag på emisjonsnyheten, og klokken 11 var aksjen ned hele 31,16 prosent til 2,01 kroner.

- Nedgangen skyldes hovedsakelig utvanning som følge av emisjonen, sier analytiker Andreas Strand hos ABG Sundal Collier til Dow Jones Newswires.

Han påpeker at Rec har betydelige lånebeløp som forfaller de neste årene, slik at selskapet trolig trengte en emisjon for å styrke balansen.

Videre sier han at nedskrivningene er klart negative og bidrar til å tynge aksjen fredag.

ABG Sundal Collier har en hold-anbefaling på Recaksjen, med et kursmål på 3,5 kroner.

Les også: Rec venter regninger på én mrd. etter nedleggelser

Publisert:

Her kan du lese mer om