Kraftselskapene mener børsen trenger en som Einar Aas

Uten spekulanter som Einar Aas, kan det oppstå ubalanser i markedet, mener medlemmer på Nasdaq Oslo. 

Publisert:

Flere aktører på råvarebørsen Nasdaq Oslo ser med bekymring på hva som skjedde da Einar Aas forrige uke gikk på et milliardtap i kraftmarkedet.

Flere påpeker at markedsplassen over lengre tid har slitt med likviditeten, og frykter nå at situasjonen kan forverre seg.

– Jo, vi er bekymret, skriver konserndirektør strøm Arild Markussen i Helgeland Kraft i en e-post til E24.

– Likviditet har vært i en nedadgående trend i flere år. At vi mister en større ren finansiell aktør er sannsynligvis negativt for likviditet, skriver han.

– Ikke positiv for tilliten

Markussen påpeker at det allerede er en viss usymmetrisk risikotagning i markedet: At produsenter har et sikringsbehov, altså salgsbehov, mens forbrukere i mindre grad har fastpris, altså kjøpsbehov. Markedet trenger spekulanter for å fungere, mener han.

– Hendelsen har helt klart ikke vært positivt for tilliten til Nasdaq, skriver Markussen.

Divisjonssjef for produksjon og marked Erik Spildo i kraftselskapet BKK sier likviditeten på Nasdaq «absolutt har vært en generell bekymring over lengre tid».

Les på E24+

Einar Aas mot personlig konkurs: Historien om den mystiske kraftmilliardæren

– En Nasdaq-børs trenger likviditet og den trenger fundamentale aktører. At en markedsplass blir litt mindre likvid gir større uønskede utslag i volatilitet, sier Spildo til E24.
– Om likviditetsproblemene er blitt større med Einar Aas’ exit får vi konkludere med på et senere tidspunkt. At han har hatt store posisjoner, er det ikke tvil om, legger han til.

Opptatt av kostnadsnivået på børsen

BKK ser på nåværende tidspunkt ikke behov for å vurdere alternativer til Nasdaq.

– Vi føler vi har kunnet gjøre handelen som vi har lagt opp til. Hvis man gjør handler slik man gjorde før, vil man i stedet få en ordning der man sitter med store motpartsrisikoer, sier Spildo.

– Vi vil i utgangspunktet fortsette vår aktivitet, men vi følger jo med på at Nasdaq-børsen fungerer som vi ønsker. Det viktige for oss er nivået på kostnadene på børsen.

Spildo viser til at Nasdaq har sagt at økte kostnader er ett av tiltakene de ser på nå.

– Om de øker kraftig som følge av dette, med store handelsgebyrer og marginkrav, må vi vurdere våre alternativer, sier han.

Før helgen sa Spildo til E24 at BKK ønsker en gransking av hvordan én enkeltaktør kunne ha så store posisjoner med så stor risiko, som det viste seg at Einar Aas hadde.

Lyse: – Bekymringsfullt

– I utgangspunktet synes vi det er bekymringsfullt med slike hendelser hvor en aktør kan ta så store posisjoner at det medfører økonomiske tap for andre aktører, sier konserndirektør energi Leiv Ingve Ørke i Lyse om krafttrader Einar Aas’ milliardtap i forrige uke.

– Vi mener det er grunn til å se kravene til sikkerhetsstillelse i sammenheng med størrelsen på posisjonene. Dersom en aktør blir for dominerende, vil det ikke være tilstrekkelig likviditet i markedet til å endre markedsposisjonene når markedsprisene svinger, sier han.

Les på E24+

Dette er kraftmarkedet som felte Einar Aas

Ørke utdyper at de ikke etterlyser en gransking av saken, men mener det bør stilles spørsmål rundt de to poengene han nevner: krav til sikkerhet og størrelse på markedsposisjonene enkeltaktører kan ta.

– Posisjoner av den størrelsen som Aas satt med, utgjør en vesentlig andel av handelen, sier han.

–En velfungerende børs er viktig bransjen, og vi ønsker en utvikling med god likviditet og mange aktører som fortsatt handler på Nasdaq. Derfor bør heller ikke handelsomkostningene for solide aktører økes i etterkant av denne uheldige hendelsen, sier Ørke.

Kan føre til økt ubalanse

Flere analytikere har pekt på at det kan oppstå problemer i markedet dersom en markedsaktør av Einar Aas' størrelse forblir utenfor.

– Aas er en som har handlet mye, så hvis han ikke kan handle lenger, vil det påvirke likviditeten i markedsplassen negativt, sa energianalytiker og partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting til E24 forrige uke.

– Det er ikke bra for markedet som helhet eller for de andre som handler på Nasdaq, fordi det da blir vanskeligere å gjøre handler og komme ut av posisjonene, sa Rennesund.

Les også

Regnet skylte vekk Aas-formuen: – Et skikkelig slag for kraftmarkedet

Kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy er enig i at det vil merkes på likviditeten når markedet mister en så stor aktør som Einar Aas.

– Det er veldig synd, for likviditet er det som gjør at markedet fungerer bra, og jo dårligere likviditet, jo dårligere vil markedet fungere, sier Brottemsmo.

– Det vil for eksempel kunne medføre at noen, for eksempel storprodusenter av kraft, ikke vil kunne oppnå de prisene de ønsker, sier han.

Analytikeren mener man må ha i bakhodet at Nasdaq er et viktig instrument for kraftprodusenter i Norden, og at disse har et sikringsbehov.

– Man har mange selgere av kraftproduksjon, men man har kanskje ikke mange nok motparter, det vil si langsiktige kjøpere av kraft, noe som vil kunne føre til økt ubalanse på markedet, sier Brottemsmo.

Han tror imidlertid ikke Aas-tapet medfører noen omdømmerisiko for Nasdaq Oslo eller at markedsplassen vil miste kundene.

– Dette er en børs som, med de risikostrategiene man styrer etter, vil fortsette å oppfattes som en trygg børs for aktørene som er med. Mange har kanskje fått et lite sjokk, men jeg tror det vil fortsette å være business as usual for børsen fremover, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om