Flere aksjonærer eier flere aksjer: Derfor er det en positiv utvikling

Menn er mer diversifisert enn kvinner, og antallet som eier aksjer i flere enn ett selskap øker.

FLERE EIER FLERE AKSJER: Private aksjonærer på Oslo Børs har blitt mer diversifiserte, viser nye tall fra AksjeNorge.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

De fleste nordmenn som eier aksjer, har kun investert i ett selskap på Oslo Børs. De siste årene har imidlertid utviklingen vært at flere eier aksjer i flere selskaper enn tidligere, viser statistikk for 2016 fra stiftelsen AksjeNorge.

Nå eier 45 prosent av alle private aksjonærer på Oslo Børs flere enn ett selskap. Tradisjonelt har opp mot 60 prosent kun eid én aksje.

– Vi ser en positiv utvikling i 2016, sier daglig leder Lene Refvik i AksjeNorge.

Øker mest blant de yngre

Refvik forteller at den største endringen kommer blant de yngre aksjonærene. Mens aldersgruppen 60–80 år fortsatt eier aksjer i flest antall selskaper, har økningen i antall aksjer i den gjennomsnittlige porteføljen vært størst blant de under 50 år.

Refvik tror det kan være flere grunner til at økningen kommer blant den yngste aldersgruppen nå.

VIL ØKE AKSJEKUNNSKAPEN: Daglig leder Lene Refvik i stiftelsen AksjeNorge.

Foto: AFO2

– De yngre har de siste to årene hatt en positiv utvikling. Etter hvert har de blitt mer bevisst på å diversifisere sin portefølje og investere i flere aksjer for å redusere sin risiko for markedssvingninger i aksjemarkedet. De har også blitt mer kjent med de mange spennende selskapene som finnes på Oslo Børs, sier hun.

– Ha bredde i porteføljen

AksjeNorges statistikk viser at av dem som eier aksjer i flere selskap enn ett, eide 31,5 prosent av kvinnene aksjer imellom to og fem selskaper, mens 37,7 prosent av mennene eide like mye. De resterende eier aksjer i seks eller flere selskaper.

Refvik mener det ideelle er å eie aksjer i en god håndfull selskaper i ulike bransjer og med ulik eksponering til markedet.

Les også

Nordmenn har aldri før eid aksjer til større verdier

– Da vil den totale porteføljen tåle mer selv om et enkelt selskap skulle falle i verdi. Man kan også diversifisere ved å ha en eller flere aksjefond i bunn og investere i enkeltaksjer på toppen av dette, sier hun.

– Jeg tror nok mange personer gjør nettopp dette, og sånn sett er mer diversifisert enn denne statistikken viser. Uansett anbefaler AksjeNorge at man ser over sin totale spareportefølje og vurderer sin egen risiko. Om alt du eier og har er plassert i en enkelt aksje har du plassert alle eggene i en kurv. Da bør du få bredde i din portefølje – jo før, jo heller.

– Mange eier kanskje fond i tillegg

Karl Oscar Strøm i Pareto Securities tror grunnen til at så mange som 55 prosent av alle private aksjonærer kun eier én aksje, er at de har en VPS-konto fordi de eier denne ene aksjen, i stedet for å ha en VPS-konto for faktisk å handle aksjer.

Alle nordmenn må ha en VPS-konto, det vil si en verdipapirkonto hos Verdipapirsentralen, for å handle aksjer på Oslo Børs. Statistikken til AksjeNorge inkluderer alle privatpersoner som har en VPS-konto med aksjer.

TETT PÅ AKSJEMARKEDET: Karl Oscar Strøm i Pareto Securities.

E24

– Mange har kanskje en slik konto fordi de har fått aksjene, har aksjespareprogram gjennom bedriften de jobber i, eller er passive aksjonærer i større familieforetak, påpeker Strøm.

Skal man drive med finansiell forvaltning på en oppskriftsmessig måte, er det vanlig å ha minst seks til ti aksjer i en portefølje og det bør være en balansert vekting mellom aksjene, opplyser han. Men dette kommer igjen an på hva slags aksjer man eier:

– Har man aksjer i investeringsselskaper blir det omtrent det samme som å eie fond, men det finnes ikke mange slike i Norge nå, sier Strøm. I Sverige er de vanlige, og Investor er kanskje det største. Det samme kan sies om å eie aksjer i svært veldiversifiserte, stabile industriselskaper som for eksempel Orkla.

Slik som også Refvik påpeker, mener Strøm det ikke er sikkert at de som ifølge statistikken eier bare én eller få aksjer er så lite diversifiserte som man skulle tro.

– Muligens har mange av de man ser eier kun én eller få aksjer fond i tillegg, samt kanskje eiendomsinvesteringer. Da er de egentlig ikke så lite diversifisert som man kan tro ved første øyekast.

Dette er de mest populære selskapene

De mest populære selskapene blant kvinner å eie er Statoil, DNB, Norsk Hydro, Orkla, Telenor, Yara, Gjensidige, Storebrand, Norske Skog og REC Silicon – i den rekkefølgen. Listen for mennene er Statoil på topp, fulgt av Norsk Hydro, Telenor, DNB, Gjensidige, Orkla, Yara, REC Silicon, Storebrand og Marine Harvest, viser AksjeNorges årsstatistikk.

Nordmenn eier dessuten aksjer for rekordhøye verdier. Alle aldersgrupper har opplevd verdiøkning i sine aksjeporteføljer i perioden fra 2011 til 2016, men størst har økningen vært hos de yngste aksjonærene.

– Jeg tror det har begynt å gå opp for flere yngre at vi lever i en tid med historisk lav rente, hvor vi må ta aktivt grep om vår egen langsiktige sparing for å sikre avkastning over tid. Aksjemarkedet gir nettopp dette. Jeg håper og tror flere og flere synes det er spennende å spare i aksjer og investere i norsk næringsliv, sier Lene Refvik.

Les også

Aksjeskolen: Aksjemarkedet fra A til Å

Les også

– Det er lenge siden jeg har sett noe lignende

Les også

Oslo Børs nådde ny milepæl: Ser dyr ut på dette nøkkeltallet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Aksjer

Flere artikler

  1. Mer enn to av tre norske aksjonærer er fortsatt menn

  2. – Mange menn har overdreven selvtillit

  3. Børsnoteringen av Sparebank 1 Østlandet ga aksjonærboom i Hedmark

  4. Nordmenn har aldri før eid aksjer til større verdier

  5. Betalt innhold

    Kvinnene strømmer til Oslo Børs