Aker åpner døren for Farstad

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker står klar til nye samtaler med Farstad Shipping.

ÅPEN DØR: Aker kan få en ny mulighet til å konsolidere offshorerederier, i det Farstad dropper planene med Siem. Her konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.
Publisert:

Aker og deleide Solstad Offshore var tidlig i fjor høst i samtaler om en sammenslåing med Farstad Shipping.

Men Farstad Shipping gikk i stedet inn i eksklusive samtaler med en investorgruppe ledet av Kristian Siem.

Torsdag ble det kjent at Farstad ikke fikk tilslutning for den løsning som var forhandlet frem med Siem-gruppen.

Les også

Farstad og Siem terminerer redningsavtale

Vil støtte ny dialog

Dermed søker Farstad Shipping nye løsninger på sin gjeldskrise.

– Er det aktuelt for dere å være en del av de løsningene Farstad nå søker?

– Det er opp til Farstad og Farstads kreditorer å ta de initiativene som de mener er riktig for seg. Og skulle det for Farstad være ønskelig å gjenoppta dialogen med Solstad, så vil det være en dialog som Aker støtter, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24 på NHOs årskonferanse torsdag.

– Kan den dialogen dere hadde fullføres med suksess?

– Det har gått flere måneder siden Solstad tok et initiativ til en felles løsning med Farstad. De endringer både i marked og virksomhet som har skjedd i perioden må forstås bedre enn det vi gjør i dag for å finne en bærekraftig løsning framover, sier Eriksen.

Les også

Farstad forhandler videre - slutter å betale på gjelden

– Ny situasjon og ny virkelighet

– Den diskusjonen som var for en god tid siden kan danne et utgangspunkt, men må tilpasses en ny situasjon og en ny virkelighet, sier Eriksen.

– Betyr «ny situasjon og ny virkelighet» lavere pris på Farstad?

– Det vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke den finansielle stillingen i Farstad og hvordan den har utviklet seg i den mellomliggende perioden.

– Innebar løsningen dere diskuterte i fjor at Solstad overtar Farstad?

– Det var en sammenslåing av de to virksomhetene, slik at man kan effektivisere driften i en større og sterkere enhet med en langsiktig avklaring med de ulike kreditorer, sier Eriksen.

– Er Aker villige til å skyte inn ny likvid kapital i en eventuell løsning?

– Hvilken egenkapital som kreves for å få til en løsning, er en forhandlingsløsning og noe vi får ta stilling til når tallene er på bordet.

Vil ta telefonen fra Farstad

– Har dere allerede fått en henvendelse fra Farstad?

– Meg bekjent, nei, sier Eriksen.

Dersom det kommer en telefon fra Farstad, er imidlertid Aker-sjefen klart for nye samtaler.

– Vi har aldri avvist dialog hverken med Farstad eller noen andre aktører i industrien. Tvert i mot har vi gjentatte ganger sagt at vår dør står åpen for de som ser seg selv tjent med å samarbeide med Solstad, sier Eriksen.

Aker-selskap sa ja til Siem-løsning

Aker-selskapet Ocean Yield eier et skip som er utleid til Farstad Shipping.

Ifølge Eriksen sa Ocean Yield ja til det forslaget til løsning som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning blant Farstad Shippings kreditorer. Han vil dog ikke kommentere hva Ocean Yield konkret hadde sagt ja til.

– Har Aker andre kreditorposisjoner i Farstad Shipping?

– Det er vår Ocean Yield-posisjon og bare den som har vært vår rolle i forhandlingene om Farstad, sier han om Farstads Siem-løsning som nå er forkastet.

Les også

Mener supplykrisen hadde kommet uavhengig av oljeprisfallet

Les også

Slik kan de kriserammede rederiene forskjellsbehandle aksjonærene

Les også

Analytiker tror Røkke+Solstad+Rem+Farstad blir sant

Publisert: