Frontline med nytt oppkjøpstilbud til DHT - får frist på 24 timer

Etter tre blanke avslag på oppkjøpsfrieri og et avvist søksmål i New York gjør John Fredriksen-rederiet et nytt fremstøt mot tankrederiet DHT. De gir DHT 24 timer på å si ja eller nei. 

OPPKJØPSTILBUD: Frontline varsler et nytt oppkjøpstilbud på konkurrenten DHT. Her VLCC-skipet DHT Condor.
Publisert:

Etter å ha blitt avvist av DHT flere ganger samt i forsøket på å gå rettens vei i New York, melder John Fredriksen-rederiet Frontline at det gjør en ny tilnærming overfor DHT med tilbud om å kjøpe konkurrenten.

I det nye forslaget bes styret i DHT om å vurdere en sammenslåing som inkluderer skipene som rederiet skal overta som del av transaksjonen det har avtalt med BW Group.

Frontline skriver videre at det tilbyr 0,8 Frontline-aksje per aksje i DHT, noe som tilsvarer en budpremie på 18 prosent til en beregnet snittkurs i DHT over en periode på 10 dager.

Frist på 24 timer

Fredriksen-rederiet lister også opp flere andre fordeler, som blant annet lavere kostnader per skip, synergieffekter og Frontlines tilgang til kapitalmarkedene.

Onsdag morgen sendte DHT ut en pressemelding hvor de bekrefter budet fra Fredriksens tankkjempe. De skriver også at de har blitt gitt en frist på 24 timer til å svare på budet. Styreleder Erik Lind mottok budet fra Frontline kort etter klokken 16.30 amerikansk tid.

– Selv om det foreslåtte bytteforholdet på 0,8 ikke gir noe forbedring av tidligere bud styret vårt har vurdert og enstemmig avvist, vil styret gjennomgå budet, sier Lind.

Avviste søksmål

Tilbudet kommer en knapp uke etter at John Fredriksen-rederiets forsøk på å gå rettens vei for å stanse tankrederiet DHTs transaksjon med BW Group ble blankt avvist av høyesterett i New York.

Les også

DHT: Frontlines søksmål avvist av retten i New York

Bakgrunnen er at Frontlines forsøk på å sluke DHT ble avvist. Deretter kom BW Group på banen og gikk inn som storeier i en handel der blant annet aksjer ble byttet mot en flåte av skip, noe som blokkerte Frontlines frieri.

Fredriksen-rederiet ga likevel ikke opp og gikk til søksmål for å stanse avtalen med BW Group, samtidig som det lanserte det tredje oppkjøpstilbudet i rekken, et forsøk som altså strandet.

I rettens avgjørelse, som ble gjengitt av DHT, gikk det frem at Frontlines argumenter og anmodningen om å utstede en midlertidig forføyning ble avvist på grunn av blant annet «utilgivelig timing» av rederiets søksmål.

Avslo oppkjøpsforsøk

Avtalen Frontline ville stanse ble kunngjort i siste halvdel av mars.
Gjennom denne kjøper DHT Holdings en flåte av 11 store oljetankskip (VLCC) fra Sohmen-familiens BW Group med oppgjør i aksjer og kontanter, noe som innebærer at sistnevnte vil bli eier av omtrent en tredjedel av aksjene i DHT.

Les også

Domstolen i New York refser Frontline for «utilgivelig timing»

Avtalen betyr også at BW Group får en eierandel som kan blokkere John Fredriksen-sfærens oppkjøpsfrierier.

Det var i slutten av januar Frontline varslet at det ønsket å sluke DHT Holdings, etter at det hadde kjøpt 16 prosent av aksjene. Ifølge Frontline ville kombinasjonen skapt verdens største tankrederi.

Men frieriet ble blankt avvist av de to konsernsjefene i DHT. I et brev til aksjonærene sendt ut i februar sa de at budet undervurderte selskapet.

– Frontline foreslo å betale for oss med sterkt oppblåste Frontline-aksjer som handles betydelig over de underliggende skipsverdiene, skrev blant annet DHT-ledelsen.

Isteden snudde altså DHT seg rundt og inngikk avtalen der det kjøper seg en større flåte og får inn en ny dominerende eier.

Publisert:

Her kan du lese mer om