IMFs prognoser

IMF jekker opp vekstutsiktene for 2022: Økende gap i vaksinasjonen

Vaksinene begynner å bre om seg, veksten tar seg opp, og prisene på mat, metaller og olje stiger. IMF venter nå en global vekst på seks prosent i 2021 og 4,9 prosent i 2022.

En kvinne i Hammanskraal i Sør-Afrika får en sprøyte med Johnson & Johnsons vaksine.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det internasjonale pengefondets (IMF) anslag for global vekst i 2021 er uendret på seks prosent sammenlignet med et anslag i april, viser en fersk oppdatering.

Men bak disse tallene skjuler det seg en voksende splittelse mellom industrilandene hvor vaksinasjonene brer raskt om seg, og de fattigere landene hvor vaksinasjonen har kommet mye kortere.

Veksten i fremvoksende økonomier er justert ned blant annet grunnet oppblomstring av smitte i land som India og andre land i Asia. IMF venter nå en vekst på 6,3 prosent i fremvoksende økonomier og u-land i 2021, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn fondets anslag i april.

Samtidig er anslaget på veksten i industrilandene i 2021 justert opp med 0,5 prosentpoeng til 5,6 prosent, blant annet grunnet forventninger til økt stimulans som er ventet å bidra til høyere vekst i USA.

– Den globale økonomiske innhentingen fortsetter, men med et økende gap mellom industrilandene og mange fremvoksende økonomier og utviklingsland, skriver direktør for researchavdelingen i IMF Gina Gopinath i et blogginnlegg.

– Vekstanslagene for avanserte økonomier har økt med 0,5 prosentpoeng, men motvirkes av en nedjustering for fremvoksende økonomier og u-land, drevet av en betydelig nedjustering for fremvoksende land i Asia, skriver hun.

IMFs vekstanslag for 2021 er uendret, mens anslaget for 2022 er jekket opp. IMF venter at industrilandene vil vokse raskere, men har jekket ned årets vekst i fremvoksende økonomier og u-land.
Les også

IMF venter sterkere vekst i Norge

Høyere vekst i 2022

IMF jekker nå opp anslaget på den globale veksten i 2022 til 4,9 prosent fra et anslag på 4,4 prosent i april.

– Men igjen, under dette ligger det en betydelig oppjustering for industrilandene, og en mer moderat én for fremvoksende økonomier og utviklingsland, skriver Gopinath.

Dette er IMFs vekstanslag for de største økonomiene:

 • USA er ventet å vokse med 7 prosent i 2021 og 4,9 prosent i 2022
 • Euroområdet anslås å vokse med 4,6 prosent i år og 4,3 prosent neste år
 • Kina er ventet å vokse med 8,1 prosent i år og 5,7 prosent i 2022

IMF understreker at vekstutsiktene kan trues av treg vaksinasjon, som kan gi rom for nye mutasjoner av coronaviruset.

Det er også risiko for at markedene kan rammes av pengepolitiske grep hvis inflasjonen skulle stige mer enn ventet. Særlig fremvoksende økonomier og u-land vil kunne rammes hvis pandemien og globale finansielle forhold forverres. Det kan i så fall potensielt dra IMFs vekstanslag ned.

Pengefondet understreker at verdensøkonomien er avhengig av at alle drar sammen for å sikre vaksinasjon overalt. IMF har kommet med et forslag som skal bidra til dette, med en prislapp på 50 milliarder dollar, som støttes av Verdens Helseorganisasjon, Verdens Handelsorganisasjon og Verdensbanken.

Venter at inflasjonen avtar

IMF frykter ikke at inflasjonen skal bite seg fast på et høyt nivå, noe som i så fall ville kunne gi behov for høyere renter. Det ville igjen kunne legge press på høyt belånte husholdninger, bedrifter og stater verden over.

«I de fleste tilfeller ventes inflasjonen å avta til nivåene før pandemien i 2022, når de midlertidige forstyrrelsene i prisene er over», skriver IMF.

Denne vurderingen er basert på tre faktorer:

 • det er fortsatt betydelig tilgang på arbeidskraft i arbeidsmarkedet, selv om det blir rapportert om mangel på arbeidskraft i enkelte sektorer som hotell og reiseliv
 • inflasjonsforventingene er godt forankret
 • strukturelle faktorer vil fortsatt dempe prisenes sårbarhet overfor endringer i arbeidsmarkedet, og faktorer som automatisering har skutt fart under pandemien

«Likevel er inflasjonen ventet å holde seg høy inn i 2022 i noen fremvoksende økonomier og industriland, delvis knyttet til fortsatt press på matprisene og etterslep i effekten av høyere oljepris for importører», skriver IMF.

Pengefondet venter i utgangspunktet at globale sentralbanker vil anse inflasjonspresset som midlertidig, og ikke sette opp rentene med det første.

«Det er imidlertid risiko for at overgangspresset kan vedvare og at sentralbanker kan måtte handle forebyggende», skriver IMF.

Verden er todelt når det gjelder vaksinering, ifølge IMF. Nær 40 prosent av befolkningen i industrilandene er nå fullvaksinert. Det samme gjelder bare 11 prosent av befolkningen i fremvoksende økonomier og bare én prosent i de fattigste landene.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. IMFs prognoser
 2. IMF
 3. Matpriser
 4. Økonomi
 5. Verdensøkonomien
 6. Reiseliv
 7. Pandemier

Flere artikler

 1. IMF kutter globale vekstutsikter

 2. IMF advarer om urettferdig vaksinefordeling: Gir farlige økonomiske ulikheter

 3. IMF ser lavere vekst og høyere inflasjon etter Ukraina-krigen

 4. Verdensbanken kutter i veksten: – Verdensøkonomien er igjen i fare

 5. NHO ser lyst på 2022 tross dystert bakteppe