Finansdepartementet: Banker bør ikke dele ut overskudd

Bankene bør ha kapital tilgjengelig for å fortsette å gi ut lån til kunder, mener departementet.

USIKKERHET: Finansminister Jan Tore Sanner ber bankene vente med utbytte til den økonomiske situasjonen er mindre usikker.
Publisert:

Finansdepartementet mener fortsatt det er for høy usikkerhet i økonomien til at bankene bør dele ut utbytte.

– Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert.

Årsaken til anbefalingen er den økonomiske nedturen under coronapandemien.

Må kunne gi lån

Departementet mener bankene må ha kapital tilgjengelig for å være sikre på at de kan fortsette å gi lån til bedrifter og privatpersoner.

– Å beholde kapitalen i bankene i den tiden vi nå går inn i, gir et godt utgangspunkt både for bankene og for norsk økonomi til å håndtere de utfordringene som kan ligge foran oss, sier Sanner.

Også i mars ba departementet banker om å ikke ta ut overskudd, men fulgte ikke Finanstilsynets oppfordring om utbyttenekt for bank- og forsikringsbransjen.

Den gang sa Sanner at en forskriftsendring som forbyr utbytte er en «svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskap».

Blant annet Gjensidige har vært kritiske til at en slik forskrift ville rammet bank- og forsikringsbransjen likt, selv om forsikringsselskapene er mindre risikoeksponert enn bankene.

Les også

Finanstilsynet ber bankene droppe utbyttebetalinger ut 2020

Forsikringsselskapene kan velge

De nye uttalelsene fra Finansdepartementet bekrefter dermed at de ikke vil forby utbytte, men er heller en sterk oppfordring til bankene om å beholde kapitalen til utlån.

Departementet er ikke like tydelige på at forsikringsselskapene bør stanse utbytteutdelinger. Disse kan i større grad bestemme selv om de bør dele ut overskudd «basert på grundige analyser av egen soliditet», skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

«Også forsikringsforetakene påvirkes av usikkerheten, blant annet gjennom det lave rentenivået, men det er mindre grunn til å tro at de står overfor den samme høye risikoen som bankene», skriver departementet.

Dermed er Finansdepartementet mindre strenge mot forsikringsselskapene enn det Finanstilsynet har bedt dem om å være.

Tilsynet skrev i en anbefaling onsdag forrige uke at både forsikringsselskap og banker bør avstå fra å dele ut utbytte frem til 2021.

Finanstilsynet viser til at europeiske tilsynsmyndigheter i juni anbefalte utbyttestopp for blant annet banker og forsikringsselskap i dette tidsrommet. Deretter sa Finansdepartementet at de ville følge anbefalingen.

Les også

Finansdepartementet vil ikke ha utbytteforbud

Les pressemeldingen her
Publisert:
Gå til e24.no