Finanstilsynet: Ingen indikasjoner på at norske aktører har vesentlig eksponering

Tre amerikanske banker har gått over ende i USA. Det norske Finanstilsynet overvåker utviklingen i markedene.

FØLGER MED: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert:

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen sier norske banker er underlagt krav til kapital og likviditetsbufferelikviditetsbuffereNorske finansforetak er underlagt krav til likviditetsreserve for å kunne dekke netto utgående pengestrømmer i perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Det betyr at banker må ha bestemte beløp til overs når pengene strømmer ut av banken som setter dem i «god stand» til å håndtere stress i markedene.

Utviklingen i det amerikanske markedet understreker samtidig viktigheten av at norske banker beholder den reelle soliditeten soliditeten et selskaps evne til å betale og tåle tapog likviditetsbufferne som er bygd opp, ifølge Baltzersen.

«Finanstilsynet har foreløpig ingen indikasjoner på at norske aktører har vesentlig eksponering mot de aktuelle amerikanske foretakene som er rammet av krise», sier Baltzersen i en uttalelse til E24.

Det betyr at tilsynet til nå ikke vet om tilfeller der norske aktører har blitt hardt rammet av bankkollapsen.

De tre amerikanske bankene Silicon Valley Bank, Signature Bank og Silvergate har gått over ende den siste uken. En kraftig nedgang i innskudd er blant det som har rammet bankene.

Les på E24+

Kommentar: «Lukk ørene neste gang noen klager på bankreguleringer»

Finans Norge følger uroen

Finanstilsynet følger utviklingen i markedene tett, og vil ved behov ha nødvendig kontakt med banker og andre virksomheter under tilsyn.

Finans Norge opplyste tidligere at de sammen med sine medlemmer og Finanstilsynet følger de urolige markedene etter kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB).

Finans Norge er arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for finansnæringen i Norge, mens Finanstilsynet fører tilsyn med selskaper og marked for å bidra til finansiell stabilitet.

Svensk møte

I Sverige har Finansinspektionen kalt inn til møte med aktører i finansmarkedet, svenske banker og pensjonsselskaper, for å diskutere bankkrisen. Den kriserammede banken i USA var aktiv med datterselskaper blant annet i flere europeiske land, inkludert Sverige, men ikke direkte involvert i Norge.

Den svenske pensjonsgiganten Alecta anslår ifølge Aftonbladet at 12 milliarder svenske kroner har gått opp i røyk.

Den svenske regjeringen har uttalt at den følger utviklingen time for time og at det er beredskap til å gripe inn, om nødvendig.

Uro i markedene

Silicon Valley Bank er den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen i 2008. Det er den nest største bankkollapsen i amerikansk historie.

Oljefondet taper milliardbeløp på bankkollapsen. Fondet hadde ved utgangen av onsdag i forrige uke 1,7 milliarder kroner investert i aksjer og 1,1 milliarder kroner investert i obligasjoner i Silicon Valley Banks morselskap SVB Financial Group.

Bankkollapsen har skapt uro i finansmarkedene. Oslo Børs faller 3,5 prosent mandag ettermiddag.

Wall Street svinger i tidlig handel. Storbankene faller tungt, mens den mindre banken First Republic Bank raser 67 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken peker på at markedet venter en lavere rentetopp i USA. Han sier det smitter over på renteforventningene her hjemme.

USAs president Joe Biden sier i en tale mandag at han vil stramme inn politikken overfor bankene. Han sier også at banksystemet i USA er trygt.

Publisert:

Her kan du lese mer om