Den kraftige veksten fortsetter for Autostore

Inntektene til lagerrobot-selskapet økte til 148 millioner dollar i forrige kvartal.

Autostores nye toppsjef Mats Hovland Vikse (til høyre) sammen den nå avgåtte, mangeårige toppsjefen Karl Johan Lier.
Publisert:

Autostore la torsdag frem resultater for fjerde kvartal, som viste at den kraftige veksten fortsatte og resultatet bedret seg målt mot 2021.

  • Inntektene til Autostore var på 148 millioner dollar i kvartalet, opp fra 93 millioner på samme tid året før.
  • Driftsresultatet steg til 31,2 millioner dollar, mot 5 millioner på samme tid i 2021.
  • Resultatet etter skatt endte på 26,2 millioner dollar, opp fra et overskudd på 3,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2021.

Ordreinngangen til Autostore var på 153 millioner dollar forrige kvartal. Det gjorde at ordrereserven lå på 476 millioner dollar ved utgangen av fjoråret, marginalt høyere enn ved utgangen av tredje kvartal.

Inntektene og ordreinngangen kom inn litt lavere enn det analytikerne ventet på forhånd, ifølge estimatene selskapet selv har hentet inn. Driftsresultatet var på linje med forventingene, mens resultatet etter skatt kom inn litt høyere.

Les på E24+

Vestre står fast på eksportmålet: Vil hevde seg i VM i næringsliv

Justerer ned forventningene

Autostore legger samtidig frem resultatene for 2022 som helhet. Inntektene endte på 583,2 millioner dollar, mot 327,6 millioner i 2021. Dette var innenfor selskapet forventing for fjorået om inntekter på 550–600 millioner.

Resultatet etter skatt økte til 99,1 millioner dollar for 2022, mot et underskudd på 50,1 millioner i 2021.

Samtidig med tallslippet har Autostore justert ned forventingene for 2023.

Autostore venter inntekter på 700–750 millioner dollar i 2023. Dermed her det øvre sjiktet av guidingen justert ned. Den tidligere guiding var 700–800 millioner i inntekter i 2023.

Økte priser bedret marginene

Autostore-sjef Mats Hovland Vik trekker frem omsetningsveksten og bedre marginer som positivt i fjerde kvartal.

Lønnsomheten, målt som justert brutto driftsmargin (EBITDA-margin) kom inn på 40 prosent. Det er opp fra tredje kvartal, selv om det er ned sammenlignet med samme tid i fjor.

– Dette viser den fortsatte styrken til virksomheten i et utfordrende makroøkonomisk miljø og evnen til å drive marginene sekvensielt høyere mot historiske nivåer, ettersom vi ser resultatene av strategiske prisgrep og forventer å fortsette å drive forbedringer i kommende kvartaler, sier Vik i rapporten.

Autostore varslet etter forrige kvartal at de hadde økt prisene.

De svakere marginene sammenlignet med samme tid i fjor forklares med økte priser på aluminium og andre viktige komponenter som følge av utfordringer for forsyningskjedene globalt.

Ny toppsjef

Fjerde kvartal var Karl Johan Liers siste som Autostore-sjef. Han varslet i november at han ville gå av som toppsjef ved nyttår, etter 14 år i selskapet. Dette var ifølge selskapet en planlagt avgang, og Lier skal gå av med pensjon.

Inn i sjefsstolen har Mats Hovland Vikse kommet fra nyttår. 34-åringen kom fra jobben som salgssjef i Autostore.

Finansdirektør Bent Skisaker varslet også i slutten av november at han ville gi seg i sin stilling. Det for å «å forfølge andre muligheter». Skisaker skal bli sittende til en ny finansdirektør er på plass.

Patentstrid

Patentstriden mot britiske Ocado koster fortsatt Autostore penger. De to konkurrentene har i lengre tid kjempet om patenter i flere rettsinstanser.

I fjerde kvartal var lå kostandene knyttet til saken på 7,7 millioner dollar. Totalt brukte Autostore 31,1 millioner på saken i 2022.

Publisert:

Her kan du lese mer om