Endúr-datter slår seg konkurs

Styret i oljeserviceselskapet Endúr Energy Solutions AS har sent torsdag kveld besluttet at det ikke lenger er grunnlag for videre drift i selskapet.

Bildet er tatt på Fabricoms verkstedet i Dusavik i 2010. Fabricom ble senere en del av Endúr Energy Solutions i Endúr-konsernet.
Publisert: Publisert:

Selskapet vil nå levere en begjæring om oppbud til Stavanger tingrett, opplyser Endúr i en melding natt til fredag.

«Styret i selskapet har sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet over tid arbeidet med alternative strukturelle og finansielle løsninger som kunne gi en positiv drift i selskapet, men uten å lykkes,» heter det i meldingen.

Underskudd

Foreløpige regnskaper for datterselskapet viser et underskudd på 20 millioner kroner av en omsetning på 116 millioner kroner i 2019. I fjerde kvartal alene er underskuddet på 15 millioner kroner.

– Endur Energy Solutions AS kom inn i konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift, sier Endúr-sjef Hans Petter Eikeland i en kommentar.

– Selskapet har heller ikke gjennom dette året lykkes med å hente inn nye oppdrag av betydning fra verken on- eller offshoremarkedet. I sum så har dette påført selskapet en belastning som ikke lenger forsvarer grunnlaget for fortsatt drift, sier

Datterselskap begjørt konkurs

Endúr Energy Solutions AS har 41 fast ansatte, opplyser selskapet.

Også Endúr Energy Solutions’ datterselskap Endúr PEAM AS vil bli begjært konkurs. Dette selskapet har rundt 50 ansatte.

Fremtiden til datterselskapet Endur Industrier ligger nå i hendene på bostyret, melder selskapet.

Meldingen fra selskapet
Publisert: