Millionunderskudd for Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring melder om et kraftig resultatfall i første kvartal, og trekker samtidig tilbake utbyttet for 2019.

Publisert:

Gjensidige Forsikring ble hardt rammet av uroen i finansmarkedene i løpet av første kvartal, men understreker at viruskrisen hittil har hatt liten påvirkning på forsikringsresultatet.

Samtidig har styret i selskapet besluttet å trekke tilbake forslaget om å betale utbyttet som var basert på fjorårets resultat.

Det opprinnelige forslaget om å dele ut overskuddskapital ble trukket den 20. mars, og beslutningen kommer som en konsekvens av Covid 19-situasjonen, skriver selskapet i dagens rapport.

– Beslutningen er basert på dialog med Finanstilsynet og den uttalte forventningen fra myndighetene om at finansinstitusjoner holder tilbake utbytte inntil den betydelige usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen er redusert, skriver Gjensidige i en melding.

Les også

Rekord i antall reiseforsikringssaker: – Heldigvis er norske forsikringsselskaper solide

Millionunderskudd

For første kvartal noterer Gjensidige Forsikring et resultat før skatt på negative 497 millioner kroner, til tross for at de tjente mer penger på forsikringsvirksomheten.

Resultatet er kraftig redusert fra overskuddet på 3,03 milliarder kroner i samme kvartal året før, da salget av Gjensidige Bank ga en gevinst på 1,6 milliarder kroner.

Resultatet for virksomheten innen skadeforsikring, målt ved forsikringsresultatet, økte til 1,06 milliarder kroner i løpet av kvartalet, opp fra 798 millioner kroner i samme periode i fjor.

Her så selskapet en betydelig økning i reiseforsikringskravene, og skriver samtidig at det har vært færre krav knyttet til bilskader på grunn av mindre kjøring på veiene.

I løpet av kvartalet hadde forsikringsselskapet premieinntekter på til sammen 6,57 milliarder kroner, opp fra 5,94 milliarder kroner året før.

Nøkkeltallet combined ratio, som viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av inntektene gikk ned til 83,6 prosent i kvartalet, fra 86,6 prosent i samme kvartal året før.

Les også

Godt over tusen bedrifter har søkt om korona-hjelp

Tapte på urolige markeder

Forsikringsselskapet noterer et finansresultat på negative 1,52 milliarder kroner i første kvartal, etter et overskudd på 682,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Gjensidige skriver at investeringsporteføljen deres har blitt rammet av uroen i finansmarkedene den siste tiden, som ble utløst av viruskrisen.

Selskapet beskriver en fortsatt «betydelig usikkerhet på investeringssiden», men understreker at de har gode utsikter på lang sikt.

– Det er gledelig å se at vi har opprettholdt god kundeservice og at alle kritiske forretningsfunksjoner fungerer som de skal i den pågående Covid-19-situasjonen. Vi har oppnådd et solid forsikringsresultat for kvartalet, og opprettholdt vår sterke posisjon i Norge. Virksomheten utenfor Norge viser fremgang, med sterke tall for fornyelser og fortsatt fokus på effektiv drift, kommenterer konsernsjef Helge Leiro Baastad i dagens melding.

Publisert: