KÅRE WILLOCH: Willoch tar oppgjør med gjeldsfesten

Kåre Willoch mener det er fullt mulig å unngå en ny finanskrise i dette århundret.

GÅR UT MOT GJELDSFINANSIERT FORBRUK: Tidligere statsminister Kåre Willoch.
Publisert:

Tidligere statsminister Kåre Willoch mener verden må studere finanskrisens årsaker inngående, for å ta nødvendig lærdom og unngå en gjentagelse.

- Det er fullt mulig å unngå en repetisjon av krisen i dette århundret, men da er vi nødt til å ta et reelt oppgjør med ubalansene, og gjelden som bygget seg opp over år frem til krisen brøt ut, sier Willoch til E24.

Overdreven belåning av særlig syndikerte spareprodukter bidro sterkt til å utløse finanskrisen.

Under tankesmien Civitas frokostmøte på Café Christiania tirsdag morgen foredro Willoch om markedsøkonomi og globalisering. Under en samtale på Halvorsens konditori i etterkant sier Willoch til E24 at det private forbruket må dempes mange steder i verden.

- Lærdommen fra finanskrisen er først og fremst at soliditeten må økes og privat og statlig gjeld må dempes. Det må dannes en sterkere motstandskraft mot gjeldsstiftelse, og et rammeverk som griper inn mot finansnæringens tilløp til eksesser må være på plass, sier Willoch.

Misliker gjeld

Høyre-politikeren mener det hadde vært naturlig om alle vestlige land gikk inn i 2000-tallet uten gjeld.

- Hvorfor skal stater som ikke er tvunget til det, stifte gjeld? Motstandskraften mot overdrevet forbruk - særlig i USA - har dessverre ikke vært til stede. Det er å håpe at krisen endrer på det.

Willoch understreker samtidig at det er viktig at politikerne hele tiden følger med på hva finansnæringen foretar seg.

- Nå er det lenge siden jeg studerte sosialøkonomi, men allerede den gang var det festet seg et bilde av at 30-årenes finanskrise ikke ville gjenta seg. Det er potensielt skummelt når nye generasjoner overtar styringen uten å ta med seg de smertefulle lærdommene fra fortiden, sier Willoch.

Les også: Willoch: - Aker-striden for ekstrem som teaterstykke

Ser paralleller

Nestoren i norsk samfunnsliv ser klare paralleller mellom krisen i 1930-årene og den nåværende.

- Krisen har på svært mange felt forløpt som i 1929. Det startet med en konjunktursvingning som var relativt liten, men som avdekket store ubalanser og usoliditet. Deretter begynte snøballen å rulle, sier Willoch.

Likefullt er Norge heldig stilt, mener Willoch.

- Jeg har et godt håp om at med de omfattende norske mottiltakene som er truffet, vil virkningen av finanskrisen blåse over om noe tid. Vår næringsstruktur som ikke er så utsatt for svingninger, og våre solide statsfinanser sørger for det.

Om det blir borgerlig eller sosialistisk regjering etter valget er ikke avgjørende for å bekjempe finanskrisen, mener Willoch.

- Begge sider har heldigvis kraft og vilje til å møte finanskrisens utfordringer. Norske politikere er slett ikke så verst.

Les også: Kåre Willoch: - Fredriksen er langt verre

Vil bygge ut vassdrag

Han har likevel minst én høne å plukke med den nåværende regjering.

- Vi må utnytte de vanskelige tidene til å komme på offensiven i mange norske industirbygder som er hardt rammet av finanskrisen. Vi har en moralsk forpliktelse til å bygge ut den forurensningsfrie vannkraften. Vi stoppet med utbyggingene aldeles for tidlig, sier Willoch.

Willoch ønsker seg likevel ikke tilbake til tiden med "ekstrem utvinningsentusiasme".

- Men det finnes en gyllen middelvei her, med delvis utbygging av mange vassdrag. Norge har nå en statsminister som har uttalt at tiden for de store vannkraftutbyggingene er over. Der mener jeg Jens Stolrenberg er på ville veier, sier Willoch.

Flere E24-nyheter

Publisert: