Telenor varsler utbyttebetaling på 13 milliarder

Telenors resultater falt markant i 2021, men selskapet håper å returnere til vekst i år og venter at driftsresultatet (ebitda) i 2022 blir som i fjor eller noe høyere.

TELENOR-SJEF Sigve Brekke presenterer resultater for fjerde kvartal 2021. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

Telenor rapporterer en omsetning på 28,15 milliarder kroner i fjerde kvartal 2021, ned fra 29,2 milliarder på samme tid i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) faller til 10,51 milliarder fra 15,37 milliarder. Dermed ender nettoresultatet på 1,29 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet en omsetning på 28,12 milliarder kroner i fjerde kvartal, med ebitda på 11,56 milliarder og et netto overskudd på 2,33 milliarder, ifølge Infront TDN.

– Når vi går inn i 2022, vil vi fortsette å prioritere vekst gjennom å utforske muligheter «Beyond Connectivity», skape ledende aktører gjennom partnerskap i Asia og videreutvikle infrastrukturposisjon i Norden, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i børsmeldingen.

– Ikke medregnet Digi i Malaysia, forventer vi for 2022 lav ensifret prosentvis vekst i tjenesteinntekter og ebitda som foregående år eller noe høyere. Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 16–17 prosent av driftsinntektene, tilføyer han.

Milliardutbytte

Telenor vil betale ut et utbytte på 9,30 kroner pr. aksje, fordelt på 5,00 kroner i mai og 4,30 kroner i oktober.

Det er tre prosent høyere enn i fjor, og i tråd med analytikernes forventning, som i snitt lå på 9,28 kroner pr. aksje.

Telenor økte antallet mobilabonnenter med 100.000 i kvartalet, og med 6,7 millioner for hele 2021. Selskapet har ved utgangen av fjoråret 172 millioner abonnenter.

Les på E24+

Analytiker: Anbefaler fire teknologiaksjer

Pandemiusikkerhet

Telenor understreker at det fortsatt er usikkerhet knyttet til utsiktene for 2022, særlig knyttet til pandemiens forløp i Asia.

– Den thailandske økonomien er fortsatt hardt rammet av nedgangen i turisme, noe som både direkte og indirekte påvirker etterspørselen etter telekomtjenester, skriver Telenor.

Les også

Reuters: Militærjunta i Myanmar godkjenner Telenor-salg

Myanmar-salg fortsatt ikke gjennomført

Telenor besluttet å selge sin virksomhet i Myanmar i første kvartal i 2021, etter at militærkuppet gjorde det for vanskelig å fortsette. Samtidig tok selskapet nedskrivninger på 6,5 milliarder knyttet til salget, som imidlertid fortsatt ikke er gjennomført.

På grunn av den fortsatt usikre situasjonen, har Telenor i fjerde kvartal tatt ytterligere nedskrivning på en milliard kroner relatert til verdiøkningen i Myanmar i tiden etter at salget ble bestemt.

Samlet blir det et negativt nettobidrag fra Myanmar på 0,2 milliarder kroner for fjerde kvartal 2021 og 6,2 milliarder kroner for hele 2021.

Vekst pr. bruker i Norge

Telenor melder om et godt kvartal i Norden. I Norge har selskapet et inntektsvekst pr. mobilbruker på tre prosent. Antallet mobilabonnenter falt imidlertid med 18.000 i kvartalet.

Moderniseringen av kobbernettet har nådd et toppnivå, og i fjerde kvartal kompenserte ikke veksten i fiber og mobilt bredbånd fullt ut bortfallet av kobberinntekter, opplyser selskapet videre.

Totalt falt inntektene i Norge til 6,46 milliarder i kvartalet, fra 6,76 milliarder på samme tid i fjor.

Etterspørselen etter tjenester og datahastighet førte til en sterk vekst pr. bruker også i Finland (tre prosent) og Danmark (seks prosent).

I Sverige har en økt markedsinnsats resultert i stabile abonnements- og trafikkinntekter og sterk kundevekst i kvartalet.

Telenor har en markedsverdi på drøye 206 milliarder kroner, men er ned 4 prosent på Oslo Børs det siste året. Den norske staten er den klart største eieren.

Her finner du meldingen fra Telenor
Publisert: