Børsgigantene vurderer «spin-offs»: – Synliggjør verdier når virksomheten rendyrkes

Flere store børsselskaper vurderer å skille ut og børsnotere deler av virksomheten. Eksperter peker på flere drivere bak trenden.

JAKTER SPINNVILL AVKASTNING: Forvalterne Simon Blecher (t.v.) og Mattias Montgomery investerer kun i selskaper involvert i utskillelse av virksomheter gjennom en «spin-off».
Publisert: Publisert:

Norske børsgiganter er på selger’n. Det siste året har flere annonsert planer om å skille ut og børsnotere deler av egen virksomhet gjennom en såkalt «spin-off»:

  • Odfjell Drilling skal skille ut og børsnotere Odfjell Technology i løpet av første kvartal.
  • Kongsberg Gruppen har engasjert rådgivere for å koordinere en mulig børsnotering av Kongsberg Digital i løpet av 2022.
  • Hydro vurderer å skille ut fornybarselskapet Hydro Rein i løpet av året.
  • Gassrederiet Golar LNG er i ferd med å skille ut og notere CoolCo på Euronext Growth.

– Fordelen ved en spin-off er at det kan synliggjøre verdier for aksjonærene når virksomheten rendyrkes, sier Lars Martin Sveen, advokat og partner i Thommessen, til E24.

Han viser til at dette kan være særlig fordelaktig for såkalte konglomerater, som består av svært ulike virksomheter som det for investorene kan være vanskelig å verdsette under ett.

INTERNASJONAL TREND: Ifølge Thommessen-advokat Lars Martin Sveen.

– Rekordhøy prising

I tillegg til de ovennevnte prosessene, er det flere potensielle spin-offs på trappene i året som kommer.

  • Orkla er «åpne for nedsalg eller børsnotering av enkelte virksomheter dersom vi finner det formålstjenlig», sa toppsjef Jaan Ivar Semlitsch under merkevaregigantens kapitalmarkedsdag i november i fjor.
  • Stolt-Nielsen vurderer å skille ut Stolt Tankers, men har utsatt prosessen i påvente av bedre markedsforhold.

Internasjonalt har man også sett en økning i slike transaksjoner de siste årene, ifølge advokaten.

– Tidvis synes investorene at det er trygt med "bredde" hos de store børsnoterte selskapene, men samtidig ser man at en spin-off av enkelte virksomhetsområder kan gi større rom for å fokusere på det operasjonelle og videre vekst, sier Sveen.

Han viser også til at det har vært mulig å oppnå rekordhøy prising på Oslo Børs de siste årene, særlig for vekstselskaper.

– I tillegg kan det gjenværende selskapet stå igjen med en klarere profil som en rendyrket verdiaksje. Når det er sagt er ikke spin-offs noe nytt. Yara er som kjent en spin-off fra Hydro, og Borregaard er en spin-off fra Orkla, sier Sveen.

Finner vinningen i spinningen

Fondsforvalteren Carnegie Fonder har et eget fond som utelukkende investerer i nordiske selskaper i spin-off situasjoner.

Det inkluderer alt fra selskaper som allerede har skilt ut (fisjonert) en virksomhet, selskaper som selv er utfisjonert, eller selskaper som står foran en fisjon.

Strategien har generert såkalt alfa-avkastning, altså avkastning over en bestemt referanseindeks, over flere tiår, ifølge Mattias Montgomery, som forvalter Carnegie Spin-off med Simon Blecher.

– Det er flere grunner til hvorfor en slik meravkastning er logisk, men den mest åpenbare er når vi snakker med ledelsen i det nye, selvstendige selskapet. De kan plutselig ta deres egne avgjørelser og investeringer i stedet for å være en perifer del av et større konsern som er fokusert på andre områder, sier Montgomery.

En annen årsak han trekker frem er at utskillelser ofte skjer fordi dagens eiere ikke føler at de får den verdivurderingen de fortjener.

– Ved å dele de to enhetene med forskjellige profiler, kan de tiltrekke seg investorer som tidligere ikke satte pris på kombinasjonen, sier Montgomery.

Carnegie Spin-Off har generert en avkastning på 84,1 prosent de siste fem årene. Referanseindeksen Six Portfolio Return har steget 103,1 prosent i samme periode.

– Meravkastning på opptil ti prosent

En tradisjonell spin-off betyr at aksjonærene får utdelt aksjer i det «nye» selskapet som vederlag, og dermed blir sittende som eier i begge selskapene.

Ifølge forvalteren har det historisk vært en meravkastning på opptil ti prosent på dager der selskaper annonserer en spin-off.

– Og begge selskapene har gått bedre i etterkant, selv om spin-off-selskapet har en tendens til å gjøre det bedre i gjennomsnitt, sier forvalteren.

KAN BLI NESTEMANN: Odfjell Drilling og konsernsjef Simen Lieungh har varslet en spin-off og børsnotering av Odfjell Technology i løpet av første kvartal.

Han anbefaler å være oppmerksom på situasjoner der investorer som har fått utdelt spin-off-aksjer ender opp med å selge raskt unna, siden det nye selskapet ikke er del av deres investeringsmandat, eller er for lite og med en illikvid aksje.

– Det er her vi finner de mest interessante situasjonene, sier Montgomery.

Å «spinne av» selskaper medfører også noen ulemper, ifølge Sveen.

– Ofte er det en teknisk komplisert og omfattende øvelse å faktisk skille ut deler av virksomheten slik at den er i stand til å stå på egne ben, og noen ganger må det bygges opp en helt ny organisasjon, sier advokaten.

– I tillegg har man ingen garanti for at man oppnår en god pris eller at investormarkedet vil sette «rett» pris på det gjenværende selskapet, avslutter Sveen.

Publisert: