Strømselskapet GNP Energy venter tap på 120 millioner

Årsrapporten utsettes ettersom styret ønsker en «ekstra kvalitetssikring av resultatet og de samlede effektene av rekordhøye energipriser gjennom fjoråret».

Tidligere Nokas-sjef og NHO-president Heine Wang blir ny styreleder i GNP Energy.
  • Eivind Bøe
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Strømleverandøren GNP Energy hadde opprinnelig planer om å levere årsrapport tirsdag, men melder nå at den utsettes til 17. juni.

GNP Energy fikk et betydelig underskudd som følge av høye innkjøpspriser, inngåtte avtaler og forpliktelser overfor kundene.

– Det har vært et ekstremt vanskelig og utfordrende år. Vi har brukt litt tid på å gjennomføre tiltak, men vi har klart å gjennomføre tiltak, sier konsernsjef Gisle Sveva til E24.

«I resultatet for 2021 ligger det også engangseffekter og avsetninger til tap på kundeavtaler. Som en følge av resultatutviklingen er det gjennomført omfattende endringer på områder som organisasjon, ledelse, systemstøtte, produktporteføljer og salgsorganisering», skriver selskapet.

Rammer egenkapitalen

Underskuddet for 2021 forventes å bli om lag 120 millioner kroner før skatt.

Samlet egenkapital var 3,9 millioner kroner per utgangen av første halvår 2021.

– Det er klart at resultatet påvirker egenkapitalen, men det er også en god del underliggende verdier. Det blir redegjort for i årsrapporten. Styret er selvfølgelig pliktig til å gjøre vurderinger om videre drift. Det har man gjort, sier Sveva.

– Det er ingenting som er kritisk for videre drift i selskapet, sier han.

Ifølge konsernsjefen er den finansielle situasjonen i selskapet «tilfredsstillende». Han sier at selskapet ikke har behov for ytterligere kapital for å sikre driften.

– Vi har ikke likviditetsutfordringer, så det er greit, sier han.

Som begrunnelse for utsettelsen går det frem at styret ønsker en ekstra kvalitetssikring av resultatet og de samlede effektene av rekordhøye energipriser gjennom fjoråret.

Ifølge egne tall fra resultatrapporten for fjerde kvartal i fjor, har selskapet 32.310 kunder i privatmarkedet.

Smell på fastprisavtaler

Tapene på kundeavtalene har oppstått fordi selskapet har solgt strøm til fastpris og selv kjøpt inn strøm til en høyere pris, i et år der strømprisene ble skyhøye.

– Kontraktene vurderes isolert sett, om de er lønnsomme eller ikke lønnsomme. De som ikke er lønnsomme, der må vi avsette for potensielt tap, sier Sveva.

Han sier at selskapet vil opplyse om størrelsen på tapsavsetningene i årsrapporten.

For øyeblikket er det stans i salget av strøm til fastpris.

– Vi kan gå inn for fastpriser hvis vi kan få kjøpt strømmen til tilsvarende priser. Men det er generelt veldig dårlig likviditet på fastprisavtaler i markedet.

– Det er de facto ingen salg av fastprisavtaler akkurat nå, sier Sveva

Ny styreleder

I en separat melding går det frem at tidligere Nokas-sjef og NHO-president Heine Wang har takket ja til å overta som styreleder i GNP Energy. Valget skjer på selskapets generalforsamling 27. juni. Wang har i dag en rekke styreverv i norsk næringsliv.

Wang vil overta for konsernsjef Gisle Sveva, som i en overgangsperiode også har innehatt rollen som styreleder i GNP Energy.

August Baumann gikk av som toppsjef for GNP Energy i fjor høst.

Den norske investoren Arne Fredly, som er blant storeierne, har uttalt at han mener ledelsen ønsket at selskapet skulle vokse for fort og for kraftig.

Også finansdirektør Ole Kristian Haga gikk av, i desember samme år.

Venter bedring

«Det orienteres samtidig om at årets første kvartal viser en kraftig resultatforbedring, og at tilpasninger i kundeavtaler og porteføljer vil bidra til et positivt resultat i inneværende år» skriver selskapet.

Driftsresultatet (ebitda) ventes i 2022 å bli om lag 40 millioner kroner.

GNP Energy er notert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth, med en markedsverdi på 159 millioner kroner.

Prognosen for 2022 er at resultatet før skatt vil bli positivt, ifølge Sveva.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. GNP Energy

Flere artikler

  1. Statkraft-sjefen om Vedums strømgrep: – Jeg tror dette er veldig klokt

  2. Reitan økte overskuddet til 5,6 milliarder kroner i fjor

  3. Skeidar deler ut 50 millioner til eierne

  4. Color Line tapte 591 millioner kroner i fjor

  5. Betalt innhold

    Vedum gir like mye tilbake til strømkundene i år som statens kraftselskap tjente på tre måneder