Ønsker Oljefondet-grep på viktig klimamøte: – Norge kan sette et eksempel

Toppøkonomer ber Norge melde Oljefondet inn i FNs investorallianse for globale nullutslipp. – En mulighet til å virkelig vise globalt lederskap under klimatoppmøtet COP26, sier OECD-seniorøkonom Håvard Halland.

Et utvalg foreslår at Oljefondet og leder Nicolai Tangen bør få et langsiktig mål om nullutslipp i selskapene det eier. Flere toppøkonomer ber Norge om å melde fondet inn i en investorallianse for nullutslipp under det viktige klimamøtet COP26 i høst.
Publisert: Publisert:

Oljefondet bør få et langsiktig mål om å jobbe for nullutslipp i selskapene det eier, foreslo et utvalg ledet av Martin Skancke fredag.

Forslaget blir godt mottatt av flere miljøvernere og økonomer, som mener at Oljefondet bør ha samme mål for sine investeringer som resten av landet. Norge har skrevet under på Parisavtalen, og legger opp til å være et lavutslippssamfunn i 2050.

– Dette skaper konsistens mellom rammeverket for fondet og de forpliktelsene vi har etter Parisavtalen, sier utvalgsleder Martin Skancke til E24.

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

– Kan vise globalt lederskap

Seniorøkonom Håvard Halland i OECD er fornøyd med forslaget fra utvalget.

– Jeg syns det er sterkt av ekspertgruppen å tolke mandatet såpass bredt at de også går inn for et nullutslippsmål, sier Halland til E24.

Halland sto i sommer i spissen for en gruppe toppøkonomer som ba Norge vise lederskap og melde Oljefondet inn i Net Zero Asset Owner Alliance under klimatoppmøtet COP26 i høst. Denne alliansen har FN i ryggen, forvalter om lag 6.600 milliarder dollar i investeringer og har mål om nullutslipp i sine porteføljer innen 2050.

– Norge kan sette et eksempel for andre land med statseide fond, sier Halland.

Blant økonomene som skrev under på oppropet til Norge er FNs tidligere klimasjef Christiana Figueres, IMFs tidligere sjeføkonom Olivier Blanchard, Jeffrey Sachs, Francis Fukuyama og Lord Nicholas Stern. Også norske økonomer som Jørgen Randers og Knut Anton Mork, Diderik Lund og Karine Nyborg har skrevet under.

Økonomene mener at Norge bør se på det viktige klimamøtet COP26 i Glasgow i november som en anledning til å melde Oljefondet inn i Net Zero Asset Owner Alliance, og dermed sende et signal til globale markeder.

Håvard Halland, seniorøkonom i OECD.

– Oljefondet er en respektert investor og en av verdens største, og er gode på ansvarlig eierskap og rapportering. Det Oljefondet gjør, det blir lagt merke til. Her har Norge en mulighet til å virkelig vise globalt lederskap under klimatoppmøtet COP26, sier Halland.

Oljefondet har ikke i dag noe langsiktig mål om nullutslipp i selskapene det eier. Flere av Norges største selskaper har tidligere satt seg mål om å bli utslippsfrie innen 2050, som Equinor, Yara og Norsk Hydro.

Dette er oppropet hvor en rekke toppøkonomer ber Norge om å melde Oljefondet inn i FN-støttede Net Zero Asset Owner Alliance.

– Den nye gullstandarden

Norske Storebrand er en av investorene som allerede er medlem i Net Zero Asset Owner Alliance. Direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management sier at hans erfaring er at slike investorsamarbeid virker.

– Over halvparten av den globale kapitalen har nå forpliktet seg til netto nullutslipp i investeringene, sier han i en kommentar.

– Dette har vokst frem som en klar retningslinje for investorene og blitt den nye gullstandarden, som også Oljefondet bør forplikte seg til, sier Saugestad.

Skancke-utvalgets rapport har tatt hensyn til en rekke innspill, også toppøkonomenes opprop, ifølge lederen.

– Akkurat det innspillet kom veldig sent i prosessen, men vi har hatt en høringsrunde og hatt møter og tatt imot innspill tidligere i prosessen. Vi har lyttet til det vi har hørt, sier Skancke.

Direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management

– Kommer til våren

Finansminister Jan Tore Sanner rekker imidlertid ikke å sende noe signal til COP26 i høst.

– Nei, fondsmeldingen kommer til våren. Er det noe som har tjent forvaltningen av våre sparepenger, så er det nettopp at vi er kunnskapsbaserte og har et bredt beslutningsgrunnlag. Dette må selvsagt også forankres i Stortinget, sier Sanner.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) mener at regjeringen burde ha foreslått et mål om nullutslipp for Oljefondet tidligere.

– Regjeringen har nølt med å innføre et slikt mål. Vi ser at stadig flere investorer nå setter nullutslippsmål for sine porteføljer, og vi ønsker at Oljefondet skal ligge i forkant, og ikke henge etter, sier Kaski til E24.

– Det er jeg helt uenig i, sier Sanner.

– Tvert imot er det jeg og regjeringen som har vært fremoverlent. Vi har samlet dette ekspertutvalget nettopp fordi vi skal ha et bredt beslutningsgrunnlag, sier han.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV)

– Må oppfylles over tid

Halland understreker at det å melde Oljefondet inn i investoralliansen ikke vil bety ikke at man må endre alt over natten.

– Det betyr at man inngår en forpliktelse som må oppfylles over tid, sier han.

– Sanner vil forankre dette i Stortinget, så han skynder seg langsomt?

– Jeg har stor forståelse for Sanners synspunkt og at han vil tenke godt gjennom hva en forpliktelse til netto null og Parisavtalen vil bety for fondets strategi før man gjør endringer i mandatet, sier Halland.

– Men COP26 er sannsynligvis den viktigste klimakonferansen vi har hatt. Utfallet av konferansen blir helt essensielt for verdens evne til å takle klimaendringene. Det er en anledning for Norge til å gå i bresjen for en global bevegelse for netto-null forpliktelser i statseide fond, og vise lederskap i å bidra til at verden når klimamålene, sier han.

Halland peker på at statseide fond til sammen forvalter rundt syv ganger så mye kapital som Oljefondet alene.

– Jeg kan vanskelig se for meg et annet område hvor Norge kan ha like stort potensial for innvirkning på verdens utslipp av klimagasser, sier Halland.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Kan være nødvendig

Også professor Bård Harstad ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo skrev under på oppropet om å melde Oljefondet inn i Net Zero Asset Owner Alliance. Han er overrasket og fornøyd etter at Skancke-utvalget foreslo et nullutslippsmål for fondet.

– Slik jeg hadde forstått mandatet skulle de se litt mer snevert på klimarisikoen for våre investeringer, og forslaget om «net zero» går i så fall utover dette mandatet, sier Harstad til E24.

Han mener det kunne gitt en viktig symboleffekt og et viktig signal til andre investorer hvis Oljefondet kunngjorde et nullutslippsmål på klimatoppmøtet COP26 i november.

– Det haster med alle fornuftige klimatiltak, også fordi ulike tiltak kan forsterke hverandres effekt: Det er politisk vanskelig å øke karbonprisen dersom mye er investert i fossilt, sier Harstad til E24.

– En oppmuntring, eller et krav, til grønnere investeringer kan være nødvendig for å gjøre det politisk mulig å stramme til andre klimatiltak, sier han.

Publisert: