Nytt Økokrim-tap: Høyesterett avslår anke i innsidesak

En Arctic-megler og en fondsforvalter er frifunnet i alle ledd, etter at Økokrims anke til Høyesterett avslås. Nå jobbes det med et erstatningskrav som trolig blir i mangemillionersklassen.

De frikjente vil kreve erstatning
 • Camilla Knudsen
 • David Bach
Publisert:

Megleren og investeringsrådgiveren ble tiltalt av Økokrim i april 2018 og har siden blitt frifunnet i både tingretten og lagmannsretten.

Økokrim ville ta saken helt til Høyesterett, men det har ankeutvalget tirsdag enstemmig avslått.

Anklagene lød på innsidehandel og markedsmanipulasjon i obligasjonsmarkedet.

Advokat Rasmus D. Woxholt i Elden, som forsvarte fondsforvalteren, er ikke overrasket over frifinnelsen.

– Klientene våre er glade og lettet, men fryktelig slitne etter å ha hatt slike anklager hengende over seg i flere år, sier han til E24.

Les også

Ny smell for Økokrim: Arctic-megler og investeringsrådgiver frifunnet igjen etter Økokrim-anke

Erstatningskrav i mangemillionersklassen

Woxholt sier at de nå jobber med å beregne størrelsen på erstatningskravet som kommer. Det gjelder både objektiv erstatning for tapt arbeidsinntekt, i tillegg til en ekstraerstatning for uaktsom forfølgelse, såkalt culpa-ansvar.

– Det vil vi kreve, fordi saken er såpass spesiell.

Totalt sett vil erstatningskravet trolig komme opp i mange millioner kroner.

– At ankeutvalget enstemmig har avslått anken er et kraftig signal. Dette er et totalt nederlag for Økokrim.

Woxholt forteller at forvalteren måtte forlate jobben umiddelbart da anklagen kom.

– Han er nå mest lettet over at saken er over etter så mange år, og glad for at retten har hørt på han. Det har vært en fryktelig belastning.

Hjort-advokat Pål Sverre Hernæs.

Mange år med forfølging

Pål Sverre Hernæs og Mikkel Toft Gimse i Hjort representerte Arctic-megleren.

– Det har vært mange år med en forfølging som vi hele tiden har ment er ubegrunnet. Økokrim har utvist manglende objektivitet og feil forståelse av verdipapirmarkedet og jussen som regulerer det. Dette er en gledens dag for min klient, sier han til E24.

Advokaten var veldig overrasket over at saken ble anket til Høyesterett, og forventet at anken skulle bli avslått. Også hans klient vil kreve erstatning.

– Det er naturlig å kreve erstatning nå. Min klient har fått satt livet på vent og det har vært en stor belastning å ha en mulig fengselsstraff hengende over seg.

– Har reist viktige spørsmål

E24 har forelagt kritikken fra advokatene for Økokrim, som svarer på mail.

– Vi tar til etterretning at ankeutvalget nå har besluttet at saken ikke tas til behandling i Høyesterett, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli.

– Vi mener saken har reist viktige prinsipielle spørsmål. Den har også vært henvist til behandling i EFTA-domstolen, tilføyer han.

Førstestatsadvokaten opplyser videre at domfellelsesprosenten i Økokrim ligger på 85 prosent i snitt for de siste fem årene, og at 2019-snittet var på 84 prosent.

Bakgrunnen for anklagene

Bakgrunnen for tiltalen var handler av Beerenberg-obligasjoner i august 2016.

Økokrim mente at fondsforvalteren og obligasjonsmegleren hadde samarbeidet om å få gjennomført innsidehandel, ved først å selge obligasjoner til underpris for å tvinge kursen ned.

Deretter skulle den nå frikjente megleren ha gjennomført et kjøp av obligasjoner for 50 millioner kroner til en akseptabel pris for oppdragsgiveren, private equity-fondet Triton.

Handlene fant sted like etter at selskapet hadde annonsert at de hadde tapt en rammeavtale på Ekofisk-feltet i Nordsjøen som var verdt om lag 400 millioner kroner årlig for Beerenberg.

Triton har allerede vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner, men Økokrim har fra før presisert at de anses som en uskyldig part.

– Jeg legger til grunn at Økokrim på eget initiativ og umiddelbart tilbakebetaler pengene de urettmessig har inndratt fra min klients arbeidsgiver, sier advokat Woxholt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økokrim
 2. Erstatningskrav
 3. Høyesterett
 4. Rettssaker
 5. Innsidehandel
 6. Arctic Securities
 7. Beerenberg

Flere artikler

 1. Økokrim betalte tilbake 13,8 millioner kroner til Triton etter ny smell

 2. Malermester krever 3,2 mill. etter frifinnelse – kommer til å skylde på Stortinget for svart arbeid

 3. Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

 4. Røkke vil ha Aker BioMarine på børs: Skal hente 2,15 milliarder kroner

 5. XXL sikrer finansiering: – Konkurs ikke lenger tema de nærmeste månedene