Kommentar

Oppturen i markedet kan ha kommet for tidlig for Solstad-aksjonærene

Solstad Offshore har forlenget avtalen om midlertidig stans i betjeningen av selskapets gigantgjeld for å forhandle videre om en refinansiering. Det kan ha vært i bankenes, og ikke eiernes, interesse.

Solstad Offshore innledet sent på høsten i fjor forhandlinger med sine kreditorer om en refinansiering av selskapet.