Barnehagebarn på lønnstoppen

Jenter som gikk i barnehage på 1970-tallet, har i dag høyere lønn enn sine medsøstre som ikke gikk i barnehage.

BARNEHAGE: Det kan ikke være statens oppgave å betale dem som ikke vil bruke barnehager, mener artikkelforfatteren.
Publisert:

Det viser en fersk studie der barnehagebarn fra 1970-tallet er fulgt helt inn i voksenlivet.

Generelt viser undersøkelsen en sammenheng mellom det å ha gått i barnehage og å ta lengre utdannelse. Det har igjen ført til at barna som gikk i barnehage for tre tiår siden, i dag har jobber med høyere lønn enn de som ikke gjorde det.

Forskjellene er størst for jenter og mindre for gutter. Dermed kan man si at utbyggingen av barnehager på 1970-tallet bidro til å jevne ut lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, skriver Aftenposten.

Etter barnehagereformen i 1975 ble det bygget ut 32.000 barnehageplasser for barn mellom tre og seks år fram til 1979, mer enn dobbelt så mange som det ville ha blitt bygd uten reformen.

De 17.500 ekstra plassene har ifølge forskerne blant annet bidratt til at risikoen for å leve av sosialstønad ble redusert med 5 prosentpoeng fra et snitt på 16 prosent. Utbyggingen førte også til at gjennomført utdanning økte med 0,35 år for hver plass, noe som ga en samlet gevinst på 6.200 år mer gjennomført utdanning.

Undersøkelsen er utført av stipendiat Tarjei Havnes ved Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) og Magne Mogstad ved Statistisk sentralbyrå. Den omtales i kommende utgave av forskningsmagasinet Apollon.

Les flere nyheter på E24.no.

Publisert: