ESA går videre i etterforskningen mot Telenor: Mener de har nye bevis

Europeiske konkurransemyndigheter går videre i sin etterforskning av Telenor, bare dager etter at Telenor tapte et foreløpig slag mot det norske Konkurransetilsynet.

FORTSATT I SØKELYSET: Telenor, her ved konsernsjef Sigve Brekke, er fortsatt under lupen til konkurransemyndighetene.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

EFTAs overvåkningsorgan ESA varsler tirsdag at de har nå har presentert Telenor med nye argumenter og bevis i den pågående etterforskningen av telegiganten.

ESA og Konkurransetilsynet har siden 2012 etterforsket selskapet med mistanker om misbruk av markedsmakt mot norske konkurrenter i flere deler av mobilmarkedet.

I tillegg til nye bevis varsler ESA også at de legger bort punktet i etterforskningen om bruddgebyrene og -klausulene Telenor har hatt i bedriftsmarkedet. De prioriterer nå et annet punkt for fullt.

– ESA har orientert Telenor om at de har lagt bort saken som omhandler lock-in-praksis uten å ferdigstille undersøkelsen. Telenor har hele tiden ment at våre avtaler om dette har vært lovlige, og er tilfredse med at den delen av saken er avsluttet hos ESA, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge, i en uttalelse.

Det punktet det fokuseres på nå omhandler hvordan andre aktører som leier nett av Telenor kunne konkurrere mot selskapet i privatmarkedet for mobilt bredbånd mellom 2008 og 2012.

Direktør i ESA, Gjermund Mathisen, sier at de ennå ikke har konkludert endelig i saken. Derfor er det ikke klart om Telenor vil bli ilagt en bot eller ikke, men Mathisen sier at de har kommet langt i prosessen.

– Varselet vi nå kommer med betyr at vi går videre med saken om mulig marginskvis og at vi tar den et skritt nærmere en endelig beslutning, og nå skal vi først se hva Telenor skriver i sitt tilsvar og deretter vurdere det, sier Mathisen til E24.

Telenor varsler tilsvar

Etter at ESA kom med et varsel om vedtak i 2016 har de gått gjennom «Telenors detaljert tilsvar» og de har også samlet inn mer informasjon fra andre aktører i markedet:

«Arbeidet har brakt frem ytterligere argumenter og bevis som styrker ESAs foreløpige standpunkt om at Telenor kan ha misbrukt en dominerende stilling og hindret konkurranse ved å skvise sine grossistkunders marginer på frittstående mobile bredbåndstjenester til privatkunder i Norge», skriver ESA i en uttalelse.

– Vårt inntrykk er at denne delen av saken i all hovedsak tilsvarer det varsel ESA ga i 2016, bortsett fra at ESAs undersøkelser tilsier at det påståtte problemet er mindre omfattende enn de opprinnelig antok, sier Ragnhild Mathisen i Telenor.

Telegiganten har utad hele tiden avvist at de har brudd noen lov eller regelverk.

Telenor opplyser at de «hele tiden har tilrettelagt» for ESAs undersøkelser og at de vil fortsette med det. Telenor har frem til 13. august på å svare ESA:

– Vi vil nå gå nøye inn i detaljene i varselet og komme med våre tilbakemeldinger til ESA, sier Mathisen i Telenor.

Les også

Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner

To saker – minst en bot

Telenor har over mange år hatt to parallelle etterforskninger gående mot seg.

Det hele begynte i desember 2012 da ESA og det norske Konkurransetilsynet sammen gjennomførte en razzia på Telenors hovedkontor på Fornebu for å innhente dokumenter og opplysninger til hver sin sak.

Etter fire år kom Konkurransetilsynet i 2016 med et varsel om vedtak og en bot på rekordhøye 906 millioner kroner. Etter en dialog med Telenor og videre arbeid kom Konkurransetilsynet i juni i fjor med sitt endelige vedtak: En gebyr på 788 millioner – fortsatt rekord i norsk sammenheng.

I fjor uttalte toppledelsen i Telenor at de mente de kunne inngått samme avtale som Konkurransetilsynet mener er ulovlig igjen.

Telenor anket boten, men i forrige uke ble det klart at Telenor tapte ankesaken i Konkurranseklagenemnda. Nå vurderer selskapet om de skal ta den saken videre i rettssystemet.

Les også

788 millioner grunner til at Telenor bør ta sin straff

Har droppet flere punkter

Konkurransetilsynet og ESA har kjørt hver sin sak og de har sett på forskjellige aspekter av Telenors virksomhet der de mener telegiganten har misbrukt posisjonen sin.

Konkurransetilsynet konkluderte med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge i regi av Tele2 og Network Norway.

De la imidlertid tid bort det andre punktet om at Telenor skal ha brutt loven ved å kreve at konkurrenter ikke kunne leie tilgang hos Telenor og en annen aktør på samme tid. Etter dialog med Telenor frafalt tilsynet mistanken på dette punktet.

ESA startet på sin side med å se på tre punkter der de mente Telenor hadde misbrukt makten sin:


Grossistmarkedet for tilgang og originering i mobilnett (markedet der konkurrenter uten mobilnett kan leie seg inn i Telenors nett)
Markedet for mobilt bredbånd til privatkunder
og markedet for mobiltjenester til bedriftskunder, og da spesielt bruddgebyrer og -klausuler knyttet til abonnement (lock-in-praksis)

Det første punktet er allerede droppet, og nå droppes også punktet om bruddgebyrer i bedriftsmarkedet. Dermed gjenstår bare punktet om privatmarkedet for mobilt bredbånd.

Det ESA ser på er om det i det hele tatt har vært mulig for konkurrenter av Telenor å leie seg inn i nettet deres og konkurrere i dette markedet – eller om leieprisene var så høye at de havnet i en såkalt marginskvis.

– Saken om marginskvis innenfor mobilt bredbånd i privatmarkedet er også en sak som omhandler måten Telenor selger tilgang på grossistnivå, men det er riktig at vi for noen år siden hadde den som et større punkt i etterforskningen, sier Mathisen.

– Var grunnlaget eller bevisene for tynne for at dere kunne gå videre mot Telenor i spørsmålet om bruddgebyrene i bedriftsmarkedet?

– At vi velger å ikke gå videre med etterforskningen av bruddgebyrer er en ren prioritering basert på flere hensyn, blant annet for at vi skal kunne prioritere det andre punktet vi går videre med om marginskvis i mobilt bredbånd. Den delen ønsker vi å ta videre, sier Gjermund Mathisen i ESA.

– Hvor alvorlig ser dere på saken?

– Jeg kan ikke si annet enn at vi stadig varsler at vi har til hensikt å ilegge en bot for forholdet. Generelt sett er det alvorlig at selskaper som har en dominerende stilling i markedet misbruker den til å vri konkurransen, og det er uheldig at privatkunder blir skadelidende, sier Mathisen og fortsetter:

– Men i dette tilfellet kan jeg ikke si hvor alvorlig vi mener dette er fordi vi ennå ikke er på det stadiet at vi har konkludert med at det har blitt begått en overtredelse.

Les også

Huawei mener det blir tøft for teleoperatørene å rettferdiggjøre kostnaden ved å ikke bruke deres 5G-utstyr

Les også

Sector Alarm godtar gigantgebyr fra Konkurransetilsynet

Les også

dtac håper å sikre mobilfrekvenser for 4,8 mrd.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Telekom
  3. Konkurransetilsynet
  4. ESA

Flere artikler

  1. ESA gir Telenor 1,2 milliarder i bot for misbruk av markedsmakt

  2. Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner

  3. Ice har bygget nett og kapret privatkunder: – Nå er vi klare for å innta bedriftsmarkedet

  4. Telia advarer om mulige corona-forsinkelser: – Så langt har vi klart å motvirke det

  5. Lagmannsretten opprettholder gigantgebyr til Telenor