Børskommentar: XXL-emisjonen måtte komme, men er det nok?

XXL dumper kursen for å hente ny egenkapital. Den trenger de fordi varene hoper seg opp på lageret.

Storaksjonærene i XXL har gått sammen om å skyte inn 400 millioner kroner i ny egenkapital. Emisjonen gjør det svenske oppkjøpsfondet Altor til selskapets største aksjonær.