DNB merker lånerush hos bedriftene: – Fortsatt veldig høy fart

Storbanken har økt utlånene til små og mellomstore bedrifter med 22 milliarder det siste året. Men markedet for boliglån vokser ikke like kraftig lenger.

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen og finansdirektør Ottar Ertzeid presenterte kvartalstall torsdag.
DNBs kvartalsrapport
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Tross globale uromomenter som handelskrig og brexit er bedriftene her hjemme optimistiske, ifølge DNB-sjef Kjerstin Braathen. Hun viser til høy investeringsvekst som gir seg utslag i kraftig utlånsvekst.

– Spesielt i SMB-sektoren (små og mellomstore bedrifter), som blir den beste temperaturmåleren, der er det betydelige investeringer. Veksten for oss siste tolv måneder er nesten åtte prosent. Det er fortsatt veldig høy fart, sier Braathen til E24.

Hun presenterte storbankens kvartalsresultater torsdag, et tallslipp som sendte DNB-aksjen opp nær syv prosent på Oslo Børs. Bankens tall viser utlånsvekst i både person- og bedriftsmarkedet, med høyest vekst i sistnevnte segment.

Les på E24+

Dette er x-faktorene på Oslo Børs før resultatsesongen

– Bra på tvers av flere sektorer

DNB hadde lånt ut 325 milliarder kroner til små og mellomstore bedrifter i tredje kvartal. Det er 22 milliarder mer enn på samme tid i fjor, tilsvarende en vekst på 7,4 prosent.

– Så forventer vi at investeringstakten vil avta noe, sier Braathen, og viser til at det er ventet noe lavere vekst i norsk økonomi neste år, men fortsatt høyere enn det som er regnet som «normalvekst».

Hun peker på at det historisk har vært oljesektoren som har stått for den store investeringsveksten.

– Nå er det bra på tvers av flere sektorer, og det er i øvrige næringer, i fastlandsnæringer, vi forventer at investeringsfarten holder seg i oppe i større grad enn petroleumssektoren over tid.

Les også

Rapport: DNB og Nordea har de minst fornøyde kundene

Lavere gjeldsvekst

Personkundenes boliglån står for det meste av utlånene i DNB. Her var låneveksten på 3,1 prosent til 793 milliarder kroner det siste året.

Ifølge Braathen holder DNB holder veksttakten oppe i boliglånsmarkedet selv om markedet ikke vokser like kraftig lenger.

– Relativt sett gjør vi det noe bedre nå gjennom de siste kvartalene enn hvis vi ser på perioden før, sier DNB-sjefen.

Gjelden i norske husholdninger har steget kraftig gjennom mange år, noe som har bekymret tilsynsmyndighetene. Men i det siste har gjeldsveksten begynt å gå nedover, ifølge SSB-tall.

Dempet boligprisvekst og strengere boliglånskrav kan ha bidratt til lavere gjeldsvekst, påpeker Braathen.

– Det kan ha sammenheng med at prisveksten på bolig har stabilisert seg på et mer bærekraftig nivå enn det vi kanskje har sett tidligere. Det vokser mer eller mindre i takt med kjøpekraften i markedet, og den forventer vi at skal vokse fremover. Men det er en type vekst som kan vare over tid, sier Braathen.

Hvis Finanstilsynet får det som de vil blir kravene i boliglånsforskriftene strammet ytterligere til. Men tilsynet har møtt motstand, ikke minst fra bankene selv som blant annet mener innskrenkingen av fleksibilitetskvoten er problematisk.

– Vi ser en norsk økonomi som går godt, bruker fleksibilitetskvoten som er der og ser ikke behovet for å stramme inn ytterligere, som vi tror vil ha en uheldig virkning på unge, høyt utdannede som er på vei inn i markedet, sier DNB-sjefen.

Les også

DNB øker milliardoverskuddet – tjente mer enn ventet

«Krevende» i supply

DNB har delt opp virksomheten i personkunder, små og mellomstore bedrifter og store og internasjonale kunder. I sistnevnte avdeling melder banken om høy aktivitet i helse, sjømat og finans. I offshore er det fortsatt tøffe tider.

– Vi gjør selektivt ny forretning også innenfor offshore og oljerelatert, men det er en krevende situasjon innenfor supply og leverandørindustrien til offshore. Og det forventer vi fortsatt vil vare en stund, sier Braathen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. DNBs kvartalsrapport
 2. DNB
 3. Kjerstin Braathen
 4. Bank
 5. Resultatrushet

Flere artikler

 1. DNB øker milliardoverskuddet – tjente mer enn ventet

 2. Har færre misligholdte personlån enn før krisen

 3. DNB deler ut over 14 milliarder i utbytte

 4. DNB tar 345 millioner kroner i tap på én privatkunde

 5. DNB merker oppsving hos norske bedrifter: – Veldig liten bruk av støtteordningene