Hydros kvartalsrapport

Hydro sparer milliarder på råvarer: – Det er et betydelig kostnadsfall

Svakere vekstutsikter globalt kan også ha positive sider: Norsk Hydro betalte 1,5 milliarder kroner mindre for råvarene sine i tredje kvartal enn på samme tid i fjor. – Det er et betydelig kostnadsfall, sier finansdirektør Pål Kildemo.

Hydros finansdirektør Pål Kildemo.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Norsk Hydro leverte et bedre resultat enn ventet i tredje kvartal, selv om justert resultat falt med 49 prosent til 1,37 milliarder kroner.

Selskapet kunne melde om positive effekter fra økt produksjon, svak krone og fallende råvarekostnader.

Det bidro til å løfte aksjen med rundt fem prosent på Oslo Børs, selv om selskapet leverte sitt fjerde kvartal på rad med negativt resultat etter skatt, blant annet grunnet prisfall på metall og store utgifter til omstilling og fremtidige kostnadskutt.

Hydro betalte 1,5 milliarder mindre for råvarene sine i tredje kvartal enn året før, og 700 millioner kroner mindre enn kvartalet før, påpekte selskapets ferske finansdirektør Pål Kildemo i en presentasjon onsdag.

– Det er et betydelig kostnadsfall, sier Kildemo til E24.

– Mye av det drives av den reduserte aluminaprisen. Når du ser redusert inntjening i aluminasegmentet så går jo det rett inn i kostnadsbasen til primærmetall, og det er et betydelig kostnadsfall, legger han til.

Norsk Hydro er både produsent og forbruker av alumina. Når prisen på alumina faller, tjener for eksempel verdens største aluminaraffineri Alunorte i Brasil mindre penger. Men alumina er samtidig en innsatsvare for blant annet norske smelteverk. Lavere pris på alumina er derfor en fordel for dem.

Les på E24+

Dette kan være starten på en ny vår for Norsk Hydro

Skylder på svakere vekstutsikter

Fallet i råvarer er ganske bredt, ifølge Norsk Hydro. Prisen har falt på kaustisk soda, som er en viktig innsatsfaktor i bauksitt- og aluminaenheten, aluminakostnaden har falt, og det samme har prisene på karbon og energi, som brukes i produksjonen.

– Årsaken er at etterspørselen etter produktene blir svakere enn man så for seg. Når du har hatt en verdensøkonomi der du gradvis driver forventet vekst nedover, vil det påvirke så å si alle segmenter, for de har investert og laget produksjonsplaner basert på en høyere etterspørsel, sier Kildemo.

Isolert sett er fallet i råvarekostnader positivt for Hydro. Samtidig rammes etterspørselen etter Hydros produkter også av svakere vekstutsikter globalt.Selskapet bruker nå milliarder på å stenge anlegg og omstille virksomheten for å kutte kostnader og bli mer robust, blant annet innen segmentene ekstruderte produkter og valsede produkter.

– Det ser vi i resultatene våre, inntjeningen har jo gått ned, sier han.

– Det har vært fire kvartal på rad med røde tall på bunnlinjen. Når kan vi vente at Hydro snur til positive tall?

– Nå har vi røde tall også drevet av at vi tar en del kostnader knyttet til at vi prøver å komme oss til en bedre posisjon. Det er litt vanskelig å gi et klart svar, for det er så avhengig av prisene i markedet, sier han.

FALLENDE KOSTNADER: Prisene på råvarer har falt det siste året, ifølge Norsk Hydro. Noe av årsaken er svakere vekstutsikter globalt.
Les også

Hydros justerte resultat ned 49 prosent

Får hjelp fra kronen

Kronen har vært til stor hjelp for Hydro.

– Vi har mye kostnader i kroner, og så har vi salgsinntekter i dollar. Når kronen er svak sånn som den er nå, vil kostnadene våre være relativt lavere enn det inntektene våre er, sier Kildemo.

– Den svake kronen har beskyttet Hydro sammenlignet med produsenter i andre land?

– Ja, hvis du ser på marginene for å produsere aluminium, så er de i norske kroner i 2019 i snitt cirka på samme nivå som vi har sett de siste ti årene, og hvis du ser på tredje kvartal alene så er de faktisk en del høyere, sier Kildemo.

– Men hvis du ser på den i dollar, så er den marginen på det laveste den har vært på en periode. Så en dollarprodusent vil skli oppover på kostnadskurven versus Hydro i den situasjonen vi er nå, sier han.

Den siste tiden har kronen nådd sine svakeste nivåer mot euroen noensinne, på opptil 10,24. Mot dollar har kronen vært på sitt svakeste siden 2001, på rundt 9,20.

Norske smelteverk har en fordel ved å ha utgifter i kroner og inntekter i dollar. En svak krone betyr flere kroner for hver dollar de får inn i kassen. Prisen Hydro får for aluminiumet sitt har falt 19 prosent det siste året målt i dollar, men i kroner har den bare falt 12 prosent.

Les også

Hydro kutter 2.200 årsverk frem mot 2023

Les også

Hydro skal øke driftsresultatet med 6,4 milliarder kroner neste fem år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Hydros kvartalsrapport
  2. Norsk Hydro
  3. Aluminium
  4. Verdensøkonomien

Flere artikler

  1. Prisfall dempet Hydro-tallene: – Det er jo en stor nedgang

  2. Svakere enn ventet fra Hydro

  3. Hydro-sjefen nedjusterer anslag og tar grep etter uro: – Må ta det inn over oss

  4. Norsk Hydro økte inntjeningen kraftig i andre kvartal

  5. Hydro vil børsnotere fornybarselskapet Rein i år: – Går ikke videre for enhver pris