Kommentar

Går det galt nok kan Norwegian-aksjen like gjerne gå i null

Det er ikke vanskelig å tegne et skrekkscenario for Norwegian-aksjen. Det motsatte er like enkelt.

Norwegian-aksjen har fått juling på Oslo Børs de siste par dagene. Fallet kobles til en analyse fra storbanken HSBC som opererer med et kursmål 20 kroner.