Domstol: Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen slipper å betale milliardkrav

Nordmannen Thomas Borgen ble saksøkt for milliarder av investorer etter en av verdens største hvitvaskingsskandaler. Alle tre dommerne er enige om at Borgen slipper å betale kravet.

Thomas Borgen, her på vei inn i rettssalen i Lyngby i september.
Publisert:

Retten i Lyngby har avgjort hvorvidt Danske Banks tidligere toppsjef, norske Thomas Borgen, skal betale erstatning til investorer.

I en melding om dommen skriver retten at den har frifunnet Borgen for et erstatningskrav på 2,4 milliarder danske kroner.

Beløpet tilsvarer rundt 3,3 milliarder kroner med dagens kurs.

«Saken ble behandlet av tre dommere, som ble enige om utfallet», skriver retten.

Borgens advokat, Peter Schradieck, skriver følgende i en kommentar til E24:

– Vi har nå lest dommen og er meget fornøyde med rettens begrunnelse og naturligvis også resultatet.

I alt 155 investorer, deriblant det norske Oljefondet, har saksøkt Borgen. Borgens og advokatene hans har avvist kravet.

Kravet kommer som følge av hvitvaskingsskandalen i Danske Bank.

– Skuffet

– Vi er skuffet over rettens dom, som vi nå er i gang med å gjennomgå, sier Edouard Fremault, strategisk direktør i rådgivingsselskapet Deminor, som har fremmet kravet på vegne av saksøkerne.

Investorene mener de ble villedet i flere år frem til saken ble kjent i 2018.

Retten begrunner dommen med at den har kommet frem til dette:

  • At aksjonærene ikke kunne reise krav som følge av uforsvarlig drift. Retten skriver at vilkåret om uforsvarlig drift krever at den enkelte aksjonær har blitt rammet spesifikt. «Da et eventuelt krav som følge av uforsvarlig drift ikke har en individuell karakter, er saksøkerne avskåret fra å få prøvet om det foreligger uforsvarlig drift», skriver retten.
  • At Borgen i 2014i 2014Saksøkerne hevdet at Borgen hadde et ansvar da han ikke stanset den aktuelle virksomheten som følge av informasjon han mottok i en internrevisjon i 2014. De hevdet Danske Bank burde ha offentliggjort informasjonen i en børsmelding slik at den ble gjort tilgjengelig for investorene. hverken hadde eller burde ha tilegnet seg opplysninger som kunne antas å ha innvirkning på kursdannelsen på bankens aksjer i et slikt omfang at det var grunnlag for å informere om dette i en børsmelding.

Borgen får dekket sakskostnader på 10 millioner danske kroner.

Beløpet tilsvarer 14 millioner kroner.

Saksøkerne må betale sakskostnadene med renter innen to uker.

– Helt forferdelig

E24 var til stede i retten da Borgen i september for første gang forklarte seg om hvitvaskingsskandalen.

– Det er helt forferdelig det som har skjedd. Det er ingen tvil om at banken ikke har levd opp til sine forpliktelser, sa Borgen fra vitneboksen i den danske byen Lyngby.

Kjernen i saken er hvorvidt den tidligere toppsjefen for en av Nordens største banker har erstatningsansvar overfor aksjonærer som mener de har tapt penger på hvitvaskingsskandalen.

Et spørsmål er derfor hva Borgen som toppsjef visste om saken, og på hvilke tidspunkter han visste hva. Mye tid i Borgens forklaring gikk med til å belyse dette.

Borgen forklarte at han fikk høre om kritikk av den estiske filialen, men at han før saken ble offentlig kjent fikk beskjed om at det var ingen grunn til panikk.

Banken har satt av 19 mrd.

Det har vært uklart i hvilken grad Borgen er forsikret eller på hvilken annen måte han eventuelt skulle betale milliarderstatningen.

Borgen pekte på Danske Bank på spørsmål om hvem som eventuelt skulle betale advokatregningen.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillatt transaksjoner for 200 milliarder euro, blant annet fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Danske Bank har satt av 19 milliarder kroner for å dekke tap knyttet til hvitvaskingsskandalen i Estland, ifølge den siste kvartalsrapporten.

Publisert:

Her kan du lese mer om