Telenor-sjefen tjente 16,3 millioner i fjor

En fersk lønnsrapport viser at Telenor-sjef Sigve Brekke økte lønnen betraktelig til 16,3 millioner kroner i fjor.

Sigve Brekke er konsernsjef i telekomselskapet Telenor.
Publisert:

Lønnsrapporten for selskapets ledelse legges frem i forbindelse med offentliggjøringen av Telenors årsrapport for 2022.

Fjorårets lønn på 16,3 millioner er 14,4 ganger mer enn gjennomsnittet av de ansattes samlede kompensasjon, ifølge Telenor.

Siden 2017 har Brekkes lønn variert mellom 14,1 millioner og fjorårets 16,3 millioner kroner. Brekkes lønn har i denne perioden ligget på mellom 14 til 15 ganger de ansattes snittlønn, ifølge selskapets lønnsrapporter.

I 2021 hadde Brekke en samlet lønn på 15,1 millioner kroner, ifølge Telenor.

Toppledelsen tjente 73 millioner

Telenors kompensasjon til ledelsen består av grunnlønn, et kortsiktig incentivprogram (maksimalt 50 prosent av grunnlønn), langsiktig incentivprogram (maksimalt 30 prosent av grunnlønn), pensjonsordning samt andre goder.

Av Brekkes totale kompensasjon i fjor utgjorde grunnlønnen om lag 7,3 millioner kroner. I tillegg fikk han blant annet 2,1 millioner kroner gjennom den kortsiktige incentivordningen og 2,4 millioner kroner gjennom den langsiktige incentivordningen. Pensjonen utgjorde 4,2 millioner kroner.

De ti som var i Telenors konsernledelse i fjor fikk en samlet kompensasjon på 73 millioner kroner. Året før var den samlede kompensasjonen i ledelsen på 65,3 millioner kroner.

Ifølge Telenor utviklet grunnlønnen i selskapets ledelse seg i tråd med lønnsutviklingen for de øvrige ansatte i relevante markeder. Konsernsjefens grunnlønn økte med 3,9 prosent.

Les også

Telenor med utbytte på over 13 milliarder kroner

Påvirkes av måloppnåelse

Lønnsnivået i Telenor-ledelsen påvirkes av om de oppnår sine mål. I 2022 hadde konsernsjef Sigve Brekke en måloppnåelse på 50 prosent, eller 61,9 prosent om man sammenholder det med konsernets måloppnåelse. Denne var på 67 prosent i fjor.

I 2021 oppnådde Brekke en måloppnåelse på 60 prosent, ifølge Telenors styre. Blant målene dette året var å skape engasjement rundt Telenors strategi, skape vekst og drive en strukturell agenda, kundefokus og merkevareledelse, lederutvikling og suksesjonsplanlegging.

Fjorårets mål var like med året før, og var knyttet til det å skape engasjement rundt Telenors strategi, å bidra til vekst og en strukturell agenda, kundeorientering og merkevarebygging samt suksesjonsplanlegging, det vil si å jobbe med å finne etterfølgere.

Brekke blir 64 år i 2023 og har rett til å fratre som konsernsjef ved fylte 65 år.

Vil endre retningslinjer for lønn

Telenors styreleder Gunn Wærsted fikk en samlet godtgjørelse på 944.000 kroner i fjor, ifølge rapporten. Samlet sett fikk styret 6,4 millioner kroner i godtgjørelse i 2022, opp fra 5,5 millioner året før.

Siden staten er Telenors største eier, har selskapet planer om å etterleve statens retningslinjer for lederlønn.

12. desember i fjor la myndighetene frem nye forventninger om lønn, og signaliserte at det skulle komme nye retningslinjer i generalforsamlingene for 2023.

«Styret planlegger å presentere reviderte retningslinjer for lederlønn til godkjenning på generalforsamlingen 10. mai 2023», skriver Telenor i lønnsrapporten.

Les også

Aker BP-sjefen tjente 41,9 millioner kroner i fjor

158 millioner abonnenter

Telenor ble opprettet under navnet Telegrafvæsenet i 1855. I dag er selskapet aktivt i en rekke land, med 158 millioner abonnenter i Norden og Asia ved utgangen av 2022, ifølge årsrapporten. Ett år tidligere hadde selskapet 162 millioner abonnenter.

Den norske staten eier 53,97 prosent av Telenor.

Telenor-aksjen er opp 32,37 prosent så langt i år til 121,25 kroner. Sammenligner man med starten på fjoråret er aksjekursen imidlertid ned mer enn 12 prosent.

Les også

Equinor-sjefen tjente 19,6 millioner kroner i fjor

Les også

LO mener lederlønnen i Equinor er hinsides

Publisert: