Søk i 9.200 poster: Dette er Oljefondets aksjer

Oljefondet eier store mengder aksjer i alt fra Apple og Amazon til Pepsi og Tesla, og mange av postene utgjør flere tusen kroner per innbygger. Her kan du selv se hva den norske befolkningen eier i globale aksjemarkeder.

Tirsdag legger Oljefondet frem sitt resultat for 2022, med oppdaterte beholdningslister over fondets aksjer, rentepapirer og eiendom. Dette bildet er fra et av amerikanske Amazons anlegg.
Publisert: Publisert:

Det norske Oljefondet var ved nyttår verdt 12.428 milliarder kroner, ifølge fondets egne nettsider.

Pengene står hovedsakelig i aksjer verden rundt, men fondet har også penger i statsobligasjoner og andre rentepapirer samt i eiendom og fornybar infrastruktur som ikke er børsnotert.

Fondets største aksjeposter ved inngangen til 2023 var Apple, fulgt av Microsoft og Google-eier Alphabet. Gjennom fondet eier hver nordmann i snitt aksjer for om lag 38.000 kroner i Apple, 36.000 kroner i Microsoft og 20.000 kroner i Alphabet.

Ved utgangen av 2022 hadde fondet totalt 9.228 aksjeposter i sektorer som teknologi, finansbransje, olje og gass og industri. I tabellen nedenfor kan du søke på de ulike aksjepostene og se hvor stor «din» andel av hvert enkelt selskap er.

Tabellen tar utgangspunkt i at det er 5.475.240 innbyggere i Norge, som er oppdatert per tredje kvartal i fjor.

Eier mer av Apple og Tesla

Regjeringen fikk i fjor svært høye inntekter på grunn av høye priser på olje og gass. Mye av dette ble overført til Oljefondet, slik at forvalterne fikk inn store mengder friske penger som skulle puttes inn i globale aksjemarkeder.

Beholdningslistene viser at fondet i fjor kjøpte seg opp i mange selskaper. Dette skjedde i en periode med lavere aksjekurser. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P500 falt for eksempel med om lag en femtedel i fjor.

Fondet økte sitt eierskap i Apple til 1,03 prosent i løpet av fjoråret, fra 0,84 prosent året før. Eierskapet i Microsoft økte til 1,13 prosent fra 0,95 prosent året før. Andelen i Alphabet ved nyttår var 0,98 prosent, opp fra 0,85 prosent året før.

Oljefondets eierandel i elbilprodusenten Tesla økte til 0,87 prosent i fjor, fra 0,73 prosent ett år tidligere. Verdien av fondets aksjepost falt imidlertid til 33,4 milliarder kroner i fjor fra 68,1 milliarder ett år tidligere.

Deler ikke ut pengene

Selv om Oljefondet er sparepengene til det norske folk, betales ikke pengene ut til hver enkelt, slik som Alaska har gjort med sine oljepenger (fjorårets utbetaling var på over 30.000 kroner, ifølge Forbes).

Norge sparer derimot oljepengene i internasjonale markeder, og regjeringen bruker en andel på inntil tre prosent årlig over statsbudsjettet. Målet er at pengebruken skal være i takt med avkastningen. For er å unngå å tære på selve fondet, slik at det skal vare lengst mulig.

Krisetiltak etter coronakrisen i 2020 og 2021 gjorde at pengebruken i disse årene lå godt over denne krittstreken, men pengebruken som andel av fondet har gått ned igjen til under tre prosent i 2022 og 2023.

Tre prosent av Oljefondet utgjør om lag 400 milliarder kroner med dagens verdi på rundt 13.300 milliarder kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om