SAS-aksjonærene utvannes mer enn 95 prosent

SAS mener at aksjonærene vil utvannes med mer enn 95 prosent i konkursprosessen. Selskapet venter store tap også neste år, men tror på positivt resultat før skatt i regnskapsåret 2023/2024.

Publisert:

Det kommer frem i en oppdatering fra SAS om konkursprosessen i USA.

SAS har lagt frem en plan for rekonstruksjon og en ny forretningsplan.

Selskapet skal kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner og hente inn minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital. Selskapet har også planer om å konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld til egenkapital.

Dette kommer til å senke verdiene for eksisterende eiere, opplyser SAS.

«Konverteringen av gjeld til aksjekapital samt en forventet kapitalanskaffelse på minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital kommer sannsynligvis til å resultere i en utvanning for eksisterende SAS-aksjonærer som er vesentlig større enn 95 prosent», skriver selskapet i meldingen.

«Under forutsetning av at rekonstruksjonsplanen gjennomføres med fremgang, forventer SAS å oppnå en sterk finansiell stilling, og selskapet har som mål å bli nesten netto gjeldfritt ved utgangen av regnskapsåret 2025/2026», skriver SAS.

Selskapet venter å gjennomføre en konkurranseutsatt prosess for å hente kapital i løpet av første halvår 2023.

Venter positivt resultat 2023/2024

SAS venter nå at inntektene blir på 32 milliarder svenske kroner i regnskapsåret 2021/2022 og 40 milliarder i regnskapsåret deretter. Dette ventes å stige til 49 milliarder i regnskapsåret 2025/2026.

Slik venter SAS det justerte resultatet før skatt:

  • regnskapsåret 2021/2022: minus 8 milliarder svenske kroner
  • regnskapsåret 2022/2023: minus 4–5 milliarder svenske kroner
  • regnskapsåret 2023/2024: positivt resultat

Selskapet sier ikke noe om året deretter, men sier at det positive resultatet er ventet å øke videre til 3–4 milliarder svenske kroner i regnskapsåret 2025/2026.

Nettogjelden i SAS ventes på 36 milliarder svenske kroner ved utgangen av regnskapsåret 2021/2022. Selskapet tror gjeld eller gjeldslignende poster på 20 milliarder kroner vil bli konvertert eller redusert gjennom konkursprosessen i regnskapsåret 2022/2023.

Publisert:
Gå til e24.no