Sterkere kvartalstall fra Kongsberg Gruppen

Teknologi- og forsvarskonsernet satte ny milliardrekord i andre kvartal, selv om det maritime markedet fortsatt er krevende.

Konsernsjef Geir Håøy
Publisert:

Kongsberg Gruppen slapp onsdag resultatene for andre kvartal under tittelen «milliardresultat».

Selskapet leverer nemlig et rekordhøyt brutto driftsresultat (EBITDA) inn mot sommeren på 933 millioner kroner, mot 740 millioner på samme tid i fjor.

Ifølge Infront var det ventet et EBITDA-resultat på 871 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 697 millioner kroner, mot 429 millioner i 2020 og analytikernes forventning på 561 millioner, mens driftsinntektene utgjorde 6,76 milliarder kroner (5,98 milliarder i 2020).

Ordreinngangen i kvartalet var 5,54 milliarder kroner, og resultat etter skatt økte fra 274 millioner kroner i fjor, til 542 millioner kroner.

Ledelsen varslet i slutten av april at man er i gang med en strategisk gjennomgang av datterselskapet Kongsberg Digital, som kan ende med at nye partnere kommer inn på eiersiden eller at selskapet blir børsnotert.

Konsernet har også sikret seg flere bestillinger:

  • På våpenstasjoner Crows fra det amerikanske forsvaret verdt 500 millioner dollar
  • For leveranser til Awind for 250 millioner o nye havvindfartøy
  • For leveranser for 49 millioner euro til Cosco for vindinstallasjonsskip
  • På NSM-missiler og deler til kampsystemet til Orca-ubåter til Norge og Tyskland – for totalt 8,2 milliarder

I starten av juli ble det også kjent at Kongsberg Maritime er i gang med en omorganisering på Sunnmøre, som blant annet innebærer en mindre nedbemanning, flytting av produksjonen av enkelte thruster-systemer til konsernets fabrikk i Finland og en videre satsing på elektriske fremdriftssystemer i Ulsteinvik.

Les også

Kongsberg Maritime kutter 30 jobber: – Forventet mer langsiktig eierskap

Forsvarsvirksomheten sikrer vekst

Kongsberg Gruppen venter at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vil bidra til vekst for konsernet totalt i 2021.

For Kongsberg Digital (KDI) forventes andelen «recurring revenues» (abonnementsinntekter, journ.anm.) å øke, mens det for Kongsberg Maritime (KM) fortsatt ventes et aktivitetsnivå omtrent på 2020-nivå.

Selskapet viser til at flere land gjennom andre kvartal har startet gjenåpningen etter pandemien, men at restriksjoner og generell usikkerhet vil fortsette å påvirke verden og markedene konsernet opererer i.

«Gjennom pandemien har KDA opprettholdt driften på et tilnærmet normalt nivå, noe som forventes å fortsette også fremover. For KM og KDI har flere av markedene vært utfordrende, men det er tegn til bedring og konsernet har et mer optimistisk syn på markedsutviklingen fremover», heter det i rapporten.

– Vi fortsetter den gode utviklingen også i andre kvartal 2021. Forsvarsvirksomheten har igjen tosifret vekst og viser solid lønnsomhet. På maritim side har situasjonen det siste året vært noe mer krevende, men forretningsområdet er nå tilbake med vekst og ytterligere lønnsomhetsforbedring i kvartalet. Hovedfokuset for vår digitale virksomhet er fortsatt oppskalering, blant annet gjennom utrulling av digitale løsninger for nye og eksisterende kunder, og bare hittil i 2021 har vi ansatt over 100 nye medarbeidere, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy.

Av Kongsberg sin ordrereserve på 35,8 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, opplyses det at 11 milliarder kroner forventes levert i løpet av andre halvår 2021.

Videre skriver selskapet at fasen KDI nå er inne i, gjør det naturlig å vurdere både fremtidige partner- og andre modeller for å fullt ut realisere det potensialet Kongsberg ser i området, herunder vurderes også på sikt en børsnotering.

Les også

Kongsberg Gruppen vil ikke ta over Bergen Engines: – Vi er ikke en riktig eier

Publisert: