Skipssalg ga utslag i Rieber Shippings regnskap

GC Rieber Shipping presenterte fredag lavere driftsresultat, svakere kapasitetsutnyttelse og vesentlig høyere bunnlinje.

- SOM FORVENTET: GC Rieber Shipping melder om et kvartal med relativt få overraskelser.

GC Rieber Shipping
Publisert:

GC Rieber Shipping melder fredag at årets tre første måneder forløp omtrent som ventet.

- Første kvartal forløp uten store overraskelser driftsmessig, og resultatet ble som forventet. Vi har foretatt en opprydding i vår portefølje og styrket fokuset på kjernevirksomheten fremover, sier administrerende direktør Irene Waage Basili i en kommentar.

Både flåteutnyttelsen og driftsinntektene var imidlertid på retur i kvartalet, grunnet et planlagt verftsopphold for skipet «Polar Marquis», samt salg av skipet «HMS Protector»

Kapasitetsutnyttelsen oppgis til 89 prosent, mot 100 prosent i tilsvarende periode året før.

Driftsinntektene før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt til 167,9 millioner kroner, mot 181 millioner i første kvartal 2013.

Netto resultat økte til 41,2 millioner, mot 11,2 millioner i fjor. Dette skyldes i hovedsak salg av eierandelen i «Reef Subsea» i januar, samt urealisert kursgevinst.

Selskapet venter relativt høy aktivitet innen seismikk og god etterspørsel innen subsea fremover. Det er ikke ventet endringer innenfor is/support, men selskapet er eksponert mot Russland gjennom et joint venture, og følger situasjonen i Ukraina tett.

Ved utgangen av kvartalet hadde GC Rieber Shipping en ordrereserve på 3,1 milliarder kroner.

Les også:

GC Rieber selger Reef-aksjeneGC Rieber Shipping leier ut nybygg

Her kan du lese mer om