Telenor krever milliarderstatning fra indiske myndigheter

Telenor vil kreve erstatning for hver eneste rupi selskapet har investert i India - og mener Indias myndigheter må punge ut.

VIL KREVE ERSTSTNING: Telenor har varslet at de vil kreve erstatning fra indiske myndigheter - men vil ikke spesifisere et beløp. Det dreier seg om minst 16 milliarder kroner.
Publisert:

Ifølge den indiske avisen Times of India er kravet på 14 milliarder dollar, eller rundt 80 milliarder kroner.

Etter å ha forsøkt gjentatte ganger å få Telenor til å kommentere dette beløpet, har Telenor tirsdag formiddag avkreftet at det dreier seg om et så stort krav.

- Det beløpet er helt feil, sier Telenors kommunikasjonssjef Tor Odland til E24.

- Vi har ikke spesifisert et beløp, vi har spesifisert at vi vil kreve erstatning for alt vi har investert, inkludert garantier som er stilt, sier Odland.

Milliardkrav

I tidligere rapporter er det kommet frem at det norske telekomselskapet har investert 8,9 milliarder kroner i Uninor, som de eier 67,25 prosent av. Samtidig har Telenor har også gitt garantier for 8,1 milliarder kroner.

Selskapet har også uttalt at det i perioden frem mot 2013 skulle investere totalt 22 milliarder kroner i landet.

- Vi vil også søke erstatning for mulig fremtidige tap, bekrefter Glenn Mandelid, Telenors informasjonssjef for Telenor Group operations i Asia, overfor E24.

Kravet beløper seg dermed til minst 16 milliarder kroner - men vil trolig bli høyere.

- Den endelige erstatningssummen er ikke kjent, sier Mandelid.

Ifølge Odland er det bestemmelser i firhandelsavtalen mellom India og Singapore som gjør at Telenor Asia Limited kan sende et slikt krav.

Dialog

- Vårt hovedfokus nå er å få til en god dialog med indiske myndigheter. Bestemmelsene i frihandelsavtalen sier at det nå skal gå seks måneder der partene kan forsøke å bli enige, sier Mandelid.

I varselsbrevet henviser Telenor til bestemmelser i frihandelsavtalen mellom Singapore og India (CECA). Det slås fast at erstatningen de vil kreve må være identisk med markedsverdien av de eksproprierte investeringene på tidspunktet beslutningen for ekspropriering fant sted.

I denne saken vil det si 2. februar. Da trakk høyesterett i India tilbake 122 lisenser gitt til ulike operatører siden januar 2008, på bakgrunn av avsløringer om hvordan lisensene ble tilbudt til underpris i utgangspunktet.

22 av lisensene tilhørte Telenor.

Søker erstatning

Telenor har tirsdag sendt ut følgende melding til indisk presse:

«Vi bekrefter at vi har informert indiske myndigheter om at vi vil påkalle bestemmelsene i CECA-avtalen mellom India og Singapore. Vi har ikke slått fast ett beløp, men vi vil søke kompensasjon for hele vår investering i India, inkludert garantier og tap.»

«Vi håper at det vil fortsette å være i myndighetenes interesse å beskytte og oppmuntre til utenlandske investeringer i landet. Vi er overbevist om at vi kan løse denne saken gjennom fortsatt dialog med myndighetene, slik at Telenor-gruppen forblir en seriøs og langsiktig deltaker i det indiske markedet, som bidrar med fordelene av konkurranse til de indiske forbrukerne».

Korrupsjonssak

Korrupsjonssaken - som i India går under navnet «The 2G Scam» - startet i 2008. Da utstedte indiske myndigheter lisenser og båndbredde til en lang rekke mobiloperatører.

Unitech - som Telenor siden inngikk partnerskap med - var med i tildelingsrunden. Lisensene Unitech sikret seg da, er de samme som Telenor og Unitech siden har solgt mobiltjenester på.

Siden har påstander om uregelmessigheter ført til arrestasjoner av politikere, tidligere regjeringsmedlemmer og flere industriledere.

Det foreløpige høydepunktet i saken kom 2. februar i år, da høyesterett i landet besluttet å trekke tilbake alle lisensene der det var i tvil om tildelingsbetingelsene.

Telenor-krav

I varselsbrevet fra Telenor står det følgende om lisensene:

«Kanselleringen av lisensene, med det resulterende tapet på investeringer gjort av Telenor Asia Limited, utgjør et brudd på Indias forpliktelser under CECA-avtalen. Det er også mulig at det finnes flere brudd med CECA-avtalen i måten disse lisensene nå gis ut på ny gjennom auksjoner».

AksjeLongname: TelenorTicker: TELMarked: OSEOrganiasonsnummber: 982463718TSID:Trade time: 2012-03-27 10:27:34Last: 106.0Close: 105.5Periode: 7days

Det nye kravet retter seg altså mot indiske myndigheter. Men i midten av februar varslet Telenor at de også vil søke erstatning fra Unitech.

Les mer om 2G-skandalen:

Dette er korrupsjonsskandalen i India

Telenor vil opprette nytt selskap i India

Telenor retter milliardkrav mot indisk partner

Publisert: