PGS med ny finansieringsplan: Vil skyve på låneforfall og hente milliardbeløp

PGS legger frem en omfattende plan for å sikre selskapets finanser og redusere gjelden. Johan H. Andresen har allerede tilbudt å bidra med nesten en halv milliard kroner i potten.

NY PLAN: Seismikkselskapet PGS lanserte tirsdag ettermiddag en ny finansieringsplan. Her er selskapet seismikkskip Ramform i Titan-klassen avbildet.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Seismikkselskapet offentliggjorde tirsdag en ny finansieringsplan etter at Oslo Børs hadde avsluttet handelen for dagen. Da hadde aksjen i forkant steget 5,4 prosent.

Planen PGS nå legger frem går i hovedsak ut på følgende:

 • Selskapet ønsker å hente inn om lag 225 millioner dollar (rundt 1,9 milliarder kroner) i en rettet emisjon mot utvalgte investorer som får tegne seg til nye aksjer
 • Gitt at dette går gjennom vil selskapet deretter gjennomføre en emisjon på rundt 35 millioner dollar (rundt 300 millioner kroner) til eksisterende aksjonærer
 • Man tilbyr kreditorene som sitter på obligasjonslånet med forfall i desember 2018 om å innløse denne, i bytte mot å få halvparten av beløpet i et nytt lån med forfall i 2020 og snaue halvparten i kontanter
 • I tillegg har selskapet fått bankene til å gå med på å utsette forfallet av kredittfasiliteten deres med to år frem til 2020. Der har de per i dag trukket 120 av 500 millioner dollar, og får nå også lempet bankenes lånevilkår på denne kreditten

Planen kommer ett år etter at PGS i november 2015 hentet over 900 millioner i en emisjon. Der tegnet investorene seg for 39 kroner per aksje, inkludert storaksjonær Johan H. Andresen via investeringsselskapet Ferd.

Til sammenligning endte PGS-aksjen tirsdag på 23,06 kroner. Den har samlet sett falt 36,56 prosent siden nyttår, men har fått seg en oppsving den siste tiden, og de tre siste månedene har den steget 22,08 prosent.

Andresen og Ferd, som er PGS' største aksjonær, har allerede forhåndstegnet seg i den rettede emisjonen for totalt 425 millioner kroner, tilsvarende om lag 22 prosent av totalen.

Ifølge børsmeldingen vil Ferd bli tildelt en minimumsandel i emisjonen, slik at Andresens eierandel på 10,09 prosent i selskapet ikke blir utvannet.

– Blir trangt i døren

Pengene PGS får inn i emisjonen skal primært brukes til å finansiere gjeldsforskyvningen de nå også går ut med. PGS skriver at planen de nå presenterer både reduserer gjeldsgraden og senker rentekostnadene.

Det obligasjonseierne nå tilbys er å veksle inn obligasjonslånet de sitter på med forfall om to år i en kombinasjon av et nytt lån og kontanter, i bytte mot at de får tilbakebetalt totalt 97,5 prosent av det opprinnelige beløpet de lånte til selskapet (pålydende av obligasjonen).

Per 1.000 dollar i lån tilbys obligasjonseierne 500 dollar i nytt lån og 475 dollar i kontanter. Dette lånet er på 450 millioner dollar (utestående), og med den nye emisjonen får PGS altså halvert denne gjelden.

Renten på obligasjonslånet på 7,375 prosent vil for øvrig være den samme i det nye lånet.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet forteller at han vært i kontakt med flere store investorer, som alle nå tror på at aksjen vil stige markant.

SPÅR BØRSOPPTUR: Nordnets investeringsøkonom Tom Hauglund roser finansieringsplanen PGS nå har lagt på bordet. Han spår at vi kommer til å se en kraftig opptur for PGS når Oslo Børs åpner onsdag, basert på det flere investorer har sagt til han.

– Dette er et veldig smart trekk. De får halvert obligasjonsgjelden og redusert rentekostnadene betydelig, samtidig som likviditeten blir kraftig forbedret. Fra å være på defensiven kommer selskapet nå i en posisjon der de kan investere, sier Hauglund og fortsetter:

– Jeg tror bunnen nå er nådd i PGS. For shorterne blir det nå trangt i døren, sier han om de som har lånt aksjer i håp om at kursen skal falle ytterligere.

For Hauglund tror det skal bli vanskelig for shorterne å få skaffet vil veie nok aksjer for å gjøre opp posisjonene sine, ettersom han tror det er eksisterende aksjonærer som vil få mesteparten.

– Folk har shortet aksjen i filler, sier han.

Lukker boken onsdag morgen

Mens den forrige emisjonen hadde en tegningskurs på 39 kroner, er det ikke kjent hva tegningskursen blir i denne emisjonen, men det vil bli avgjort når bokbyggingsprosessen nå kjøres frem til onsdag morgen klokken 08:00.

Investorer som vil delta i den rettede emisjonen må tegne seg for minst 100.000 euro (tilsvarende 905.000 kroner med dagens kurs), med unntak av konsernsjefen og enkelte i ledelsen, som PGS vil tilby å delta til en lavere minstetegning.

I tillegg til at Johan H. Andresen har tegnet seg, har også konsernsjefen og ledelsen tegnet seg i emisjonen tilsvarende eierandelen de har i selskapet fra før.

PGS har hyret inn Barclays, DNB Markets, Nordea Markets og ABN Amro til å bistå med selve emisjonen. Arctic Securities, Barclays, J.P. Morgan Securities, ABN Amro, DNB Markets, Nordea Danmark og RBS skal bistå med refinansieringstilbudet til obligasjonseierne.

Selv om PGS planlegger å kjøre en egen emisjon mot de eksisterende aksjonærene, legger man ikke opp til en full likebehandling av aksjonærene, slik børsregelverket i utgangspunktet krever. PGS skriver at de likevel vil foreslå for aksjonærene, i en ekstraordinær generalforsamling, at de frasier seg rettighetene som eksisterende aksjonærer:

– Styret har vurdert alternative strukturer for å hente inn ny egenkapital (...) Etter en grundig vurdering har styret kommet frem til at en rettet emisjon er i selskapets og aksjonærenes beste interesse siden selskapet (...) vil kunne hente kapital raskere, til en mindre rabatt til aksjekursen og med betydelig lavere transaksjonskostnader og -risiko enn en ordinær emisjon, skriver selskapet.

Rem Offshore fikk så sent som i forrige uke en bot på nesten en halv million kroner av Oslo Børs for å forskjellsbehandle aksjonærene i emisjonen og fusjonen med Solstad Offshore.

Markedet har ventet på planen

I markedet har man lenge gått og ventet på en ny refinansieringsplan fra PGS.

I oktober kom PGS med et positivt resultatvarsel, som indikerte at bunnen kunne være nådd i seismikknæringen. Samtidig påpekte DNB Markets samtidig at de mente selskapet fortsatte hadde behov for «en betydelig refinansiering».

PGS har som mange andre aktører i bransjen vært rammet av nedturen i oljemarkedet og oljeselskapenes innstramming i pengebruk og investeringer. I starten av 2016 varslet selskapet nedskrivninger på 2,4 milliarder kroner.

Seismikkbransjen er ofte den første delen av oljenæringen som merker gode og dårlige tider, fordi det er en relativ rask og enkel kostnad å justere enten opp eller ned avhengig av tidene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Petroleum Geo-Services

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Tar denne investoren siste stikk i kampen om Havila?

 2. Betalt innhold

  Får denne investoren siste stikk i kampen om Havila?

 3. Slik er kampen om Havila: – Dette er grisete

 4. – Får ikke krutt til å gjøre noe offensivt

 5. Den svenske og danske staten rykker inn med mer enn sin eierandel i SAS-emisjon