To kunder gir underskudd for Sandnes Sparebank

Sparebank fant nye milliontap i 2015-regnskapet og henter ny egenkapital. Tapene fortsetter i første kvartal 2016.

OPPDAGET TAP: Etter avleggelsen av 2015-regnskapet har Sandnes Sparebank oppdaget nye tap som forverrer resultatet.
 • Johann D. Sundberg
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Sandnes Sparebank melder at overskuddet for 2015 som banken først meldte om, har forduftet og er blitt et stort underskudd.

I slutten av februar mente banken den fikk et overskudd i fjor på 41 millioner kroner. Men torsdag melder banken at styret har besluttet å korrigere regnskapet som dermed viser et underskudd på 74 millioner kroner.

Samtidig melder banken at de vil gjennomføre en kapitalutvidelse på 350 millioner kroner. Emisjonen er garantert fulltegnet av eksisterende egenkapitalbeviseiere og enkelte øvrige investorer.

Banken skriver at endringen skyldes økte nedskrivninger knyttet til to av bankens engasjementer.

«Nedskrivningene skyldes hendelser knyttet til avtaler og kontrakter som inntraff etter fremleggelsen av foreløpige tall for fjerde kvartal 2015», skriver banken i en børsmelding.

På Oslo Børs kom nyhetene overraskende. Kursen på grunnfondbevisene til Sandnes Sparebank er i 9.37-tiden ned med nesten 13 prosent. Rett etter børsåpning var den ned over 20 prosent.

Aksjelive:
Følg markedsnyhetene her

Øker tapene med 150 millioner

De to engasjementene banken omtaler, fører til at de regnskapsførte tapene i 2015 øker fra 50,3 millioner kroner til 204,7 millioner kroner.

– Det er to hendelser som oppstod etter at vi la frem fjerdekvartalsresultatene, sier finansdirektør Terje Frafjord i Sandnes Sparebank til E24 om grunnen til at endringene i årsregnskapet kom skjedde først nå.

– Det er spesifikke hendelser knyttet til to engasjement, sier han.

Mer vil ikke Frafjord utdype om de to hendelsene.

Les også

Ordføreren i oljebyen Sandnes: – Det stopper opp i bransje etter bransje

I presentasjonsmaterialet som er vedlagt børsmeldingen fra Sandnes Sparebank fremgår det at de to engasjementene tidligere er klassifisert som tapsutsatte engasjementer.

Det innebærer at banken kjente til at det var risiko for tap knyttet til engasjementene da banken la frem sitt foreløpige årsregnskap i slutten av februar, men at tapsrisikoen ble kraftig undervurdert.

I utgangspunktet skal bankene være i forkant når det gjelder regnskapsføringen av tap knyttet til utlån hvor det er risiko for tap. Det innebærer at bankene normalt regnskapsfører tapene før de er realisert og konstatert.

Nytt underskudd i første kvartal

Sandnes Sparebank fikk også underskudd i årets første kvartal.

Resultat før skatt i årets tre første måneder ble et underskudd på 6,6 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 40,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatforverringen skyldes en økning i bankens utlånstap fra 11,1 millioner kroner til 45,1 millioner kroner.

«Dette skyldes den svake utviklingen i markedet på grunn av redusert aktivitet i oljevirksomheten,» skriver banken om tapene i første kvartal i kvartalsrapporten.

– Det er veldig mange bra ting der: Vi har redusert kostnadene veldig mye og ligger på plan når det gjelder inntekter, sier finansdirektør Frafjord til E24.

– Så er det noe mer tap enn det som er normalt i et kvartal. Vi har ført hele sikringsfondavgiften i første kvartal, og det gjør at vi går i minus, legger han til.

Videre sier Frafjord at banken jo blir påvirket av usikkerheten i markedet, som er spesielt stor i den regionen de hører til i.

Les også

NAV Rogaland: – Kapasiteten vår er sprengt

– Trenger økt buffer

Banken skriver i en børsmelding at kapitalutvidelsen vil føre til at banken oppfyller myndighetenes kapitalkrav med god margin.

«Banken vurderer det imidlertid som nødvendig å ha en økt buffer til gjeldende kapitalkrav på grunn av den økonomiske utviklingen i regionen, som øker usikkerheten knyttet til bankens engasjementer og vurderingen av disse, spesielt innenfor olje- og offshore sektoren og tilknyttede næringer,» skriver banken.

Bankens hjemmemarked er Rogaland og distriktene rundt. Denne delen av Norge er hardt rammet av fallet i aktiviteten i oljeindustrien som oljeprisfallet har utløst.

Les også

Bedrifter på Vestlandet merker nedturen godt

Les også

– Vi trenger ti tømrere til mandag!

Les også

Rogalendinger sliter med boliglånet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Sandnes Sparebank
 2. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Analytiker om tapene i Sandnes Sparebank:
  – Dette burde de ha sett og meldt tidligere

 2. Konkurrent kjøper seg opp i Sandnes Sparebank etter kundesmell

 3. To bankkunder ga sjokktap på 150 millioner: – Ingen kunne forutse dette

 4. Statoil gikk med underskudd i andre kvartal

 5. Får bot av Børsen – styrelederen trekker seg fra flere verv