DNB øker overskuddet med èn milliard

Gjeldskrisen gjør at DNB satser på den gode gamle småspareren.

UROLIG FARVANN: Rune Bjerkes DNB-skute seiler i et urolig finansfarvann.
Publisert:

DNB-konsernet melder torsdag morgen om en kraftig økning i overskuddet for 2. kvartal.

I 2. kvartal var overskuddet på 4,6 milliarder kroner, hvilket er en økning på 1,1 milliarder fra tilsvarende periode i fjor.

Ifølge kvartalsrapporten fra banken var det i 2. kvartal en økning i DNBs utlån med 9,1 prosent fra 2. kvartal i fjor.

Men samtidig økte innskuddsvolumet med 17,3 prosent. Det innbærer at innskudd står for 65,3 prosent av bankens innlån, hvilket er en økning på 11,4 prosentpoeng fra 2. kvartal i fjor.

«Innskudd utgjør en sentral finansieringskilde for DNB som alternativ til dyrere kapitalmarkedsfinansiering. Banken fortsatte derfor satsingen på å øke innskuddene, skriver styret i i kvartalsrapporten.

Mens styret i sin rapport vektlegger hensynet til banken som forklaring på satsingen på innskudd, har konsernsjef Bjerke en noe annen innfallsvinkel i sin pressemelding.

- DNB lanserte dette kvartalet flere kontobaserte spareprodukter, som Superspar og Barnas Boligkonto, for å dekke norske kunders etterspørsel etter trygg sparing med god avkastning, sier Bjerke i pressemeldingen.

Fikk sendetid på NRK

Banken etablerte nye innskuddsprodukter for å øke de langsiktige innskuddene i løpet av 2. kvartal.

I tillegg ble konsernsjef Bjerke gitt anledning til å argumentere for en økning av den subsidierte spareordningen «Boligsparing for ungdom» (BSU) på beste sendetid i NRK-programmet Sommeråpent.

BSU-ordningen er en svært langsiktig innskuddsordning som er det banken trenger for å redusere avhengigheten av et dyrt internasjonalt kapitalmarked.

Satsingen og jakten på nye bankinnskudd har også fått betydning for rentevilkårene i banken.

Det har betydd at gjennomsnittlig utlånsrenten nå er 0,4 prosentpoeng høyere enn pengemarkedsrenten enn i 2. kvartal i fjor.

Samtidig har innskuddsrenten økt tilsvarende slikt at gjennomsnittsinnskuddet hadde en rente som var 0,1 prosentpoeng høyere enn pengemarkedsrenten.

Penger er blitt dyrere

Dette skjer fordi det har blitt dyrere for bankene å låne penger i det internasjonale kapitalmarkedet.

«DNB hadde god tilgang til finansiering i kvartalet til tross for et fortsatt turbulent marked, men prisnivåene var vesentlig høyere enn ett år tidligere,» skriver styret i kvartalsrapporten.

- Vi er godt fornøyde med årets andre kvartal. Mens mange europeiske banker nå reduserer sine utlånsvolumer, har DNB fortsatt god og lønnsom vekst. Vi vokser samtidig som vi styrker kapitaldekningen vår, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB i en pressemelding.

Derivat-gevinst

DNBs kvartalsresultater vil fra kvartal til kvartal svinge betydelig på grunn atv derivatkontrakter banken har inngått.

Mens slike kontrakter svekket resultatet i første kvartal betydelig, ga de en gevinst i regnskapet for 2. kvartal på knappe 1,1 milliarder kroner.

Ifølge kvartalsrapporten fra DNB var inntektsføringen knyttet til derivatkontraktene 149 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

Det innebærer at mye av resultatforbedringen på 1,1 milliard kan forklares med regnskapsføring av derivatkontrakter.

Ifølge banken vil effektene av disse kontraktene over tid være null.

- Men selv korrigert for denne effekten er vi godt fornøyde med resultatet, sier Bjerke.

Aksjemarkedet er også fornøyd med regnskapstallene fra DNB og sender aksjen opp 1,7 prosent fra start på Oslo Børs.

E24 Børs: Følg aksjen

Kostnadskutt

Bankens driftskostnader økte med 4,4 prosent i 2. kvartal, noe banken forklarer med økt markedsinnsats i storbyene og høyere aktivitet ved enkelte internasjonale kontorer.

Men kostnadene er likevel for høye for styret i banken.

«I kvartalet ble det besluttet flere tiltak som vil bidra til å redusere kostnadene, blant annet samling av konsernets servicefunksjoner til færre geografiske steder og et prøveprosjekt i Baltikum for produksjon av tjenester til den norske virksomheten,» heter det i kvartalsrapporten.

Økte tap

Tap på utlån og avsetning til tap på utlån belastet DNB-regnskapet med 685 millioner kroner i 2. kvartal. Det er en økning på 228 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Det er likevel et relativt lavt tapsnivå og mindre enn det analytikere hadde fryktet på forhånd.

- Nedskrivninger fra virksomheten vår i Baltikum er igjen redusert, mens vi opplever en økning knyttet til noen engasjementer innen storkundeområdet. Flere av segmentene i shippingmarkedet er nå inne i en vanskelig periode, men til tross for dette er tapene våre innen shipping relativt lave og stabile dette kvartalet, sier Bjerke i pressemelding.

- Fortsatt vekst

Konsernsjefen tror på fortsatt fremgang i Norge, men ser enden på festen.

DNB mener det norske boligmarkedet er robust, til tross for at det har vært til dels kraftig vekst i boligprisene. Et høyt investeringsnivå innen olje og gass bidrar også til vekst i den norske økonomien.

- Norsk økonomi er sterk, og vi venter fortsatt vekst i Norge, hvor vi har 80 prosent av vår virksomhet. Vi tror at usikkerheten i Europa kommer til å fortsette, og denne usikkerheten kan også påvirke norsk økonomi over tid, sier Bjerke.

AksjeLongname: DNBTicker: DNBMarked: OSEOrganiasonsnummber: 981276957TSID:Trade time: 2012-07-11 17:30:00Last: 60.55Close: 60.6Periode: 7days

Les også: DNB nedgradert av Moody's

Les også: Svakere resultat fra DNB

Les også: DNB-sjefen: - Vi er veldig usikre på Europa

Publisert: