- Dette kan bli Statoils internasjonale Johan Sverdrup

Statoils-sjefen er smørblid etter at Statoil har gjort verdens største oljefunn hittil i år. Utbyggingen vil først komme i gang om mange år, så aller først må Helge Lund ordne opp i raffineriene som sliter.

GULLRIGGEN: Statoil valgte å la West Aquarius-riggen pryde forsiden på kvartalspresentasjonen etter at riggen gjorde kjempefunnet i Bay du Nord. Funnet er Statoils største utenfor Norge noensinne, og årets største oljefunn så langt.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

- Vi fant olje, mye olje. Det er såvidt vi kan se verdens største konvensjonelle funn i år, og det er Statoils største utenfor Norge.

Det sa konsernsjef Helge Lund i Statoil da han onsdag presenterte selskapets resultater for tredje kvartal. Kvartalstallene kom inn omtrent som ventet fra sammenlignet med konsensus fra analytikerne.

Statoil-sjefen valgte å fokusere på kjempefunnet utenfor Canada, som han sammeligner med elefantfunnet Johan Sverdrup på norsk sokkel.

Helge Lund begynte presentasjonen med å påpeke overfor de oppmøtte journalistene at West Aquarius-riggen som pryder forsiden på kvartalspresentasjonen, er riggen som gjorde kjempefunnet Bay du Nord i Flemmish Pass-bassenget.

- Det blir en utbygging

Sammen med Bay du Nord-funnet på mellom 300 og 600 millioner fat olje, er det gjort to andre funn i Flemmish Pass-bassenget. Mizzen-funnet er på 100-200 millioner fat mens Harpoon-funnet ennå evalueres.

Statoil er langt mer beskjedne når de blir spurt om den planlagte fremdriften i funnet. Meglerhuset Citi påpekte i september at ressursene som er avdekket er store nok til å starte utvinning. DNB Markets antydet at funnet trolig først vil bli viktig for Statoils produksjon etter 2020.

- Dette blir en utbygging, men det er mange steg før det, sier Helge Lund til E24.

LES OGSÅ: Citi mener funnet kan forsvare en utbygging

Statoil-sjefen vil ikke gå inn på når Statoil kan høste av funnet og når de kan regne med ressursene i sine produksjonsmål og kalkyler.

- Jeg må komme tilbake til utvinningstakt og lignende senere. Nå har vi gjort et stort funn og våre folk jobber på spreng for å finne ut hva de neste stegene er. Jeg tror ikke de vil bli begeistret hvis jeg gikk ut med noen tall eller datoer nå, sier Lund og legger til:

- Et slikt felt vil vi ha alle ambisjoner om å utvikle på en rask og effektiv måte.

Satser på standardisering

Under Helge Lunds presentasjon trakk han frem kostnadskontroll som en rød tråd i det Statoil og oljebransjen nå fokuserer på. Statoil arbeider med å standardisere utbygginger i langt større grad enn tidligere, slik at man ikke må utvikle og prøve ut dyre nye løsninger hver gang.

- Driftskostandene på norsk sokkel har vært stabile syv kvartaler på rad, selv om de har steget i industrien. Men det er behov for ytterligere tiltak, sier Helge Lund.

Han påpekte under presentasjonen at hvis Statoil klarer å effektivisere med én milliard kroner i ett prosjekt, så gir det rundt 780 millioner kroner mer til fordel for det norske samfunnet.

Ettersom de forholdene og de geografiske forholdene utenfor Canada-kysten har mange likhetstrekk med den norske, håper Statoil-sjefen det blir mulig å bruke eksisterende løsninger fra norsk sokkel for å sikre en kostnadseffektiv utbygging.

- Jeg håper det. Hele industrien og Statoil må i større grad bruke likere løsninger på utstyret enn tidligere. På nesten alle prosjekter tidligere har vi utviklet nye ting, og fremover må vi være mer bevisste på når vi bruker innovasjon og når vi faktisk kan bruke noe av det vi har og at det er godt nok, sier Helge Lund, og skyter inn:

- Men det er fortsatt for tidlig å konkludere akkurat hva som trengs i Bay du Nord.

Raffineritrøbbel

En av de større hendelsene i tredje kvartal som la en demper på oljefunnjubelen fra Canada, er situasjonen for Statoils raffinerivirksomhet i Europa.

Selskapet valgte å skrive ned verdier for 4,2 milliarder kroner knyttet til raffineriene på Mongstad, samt Kalundborg i Danmark. Statoil skylder på lavere marginer og utfordrende fremtidsutsikter.

Selv om et solid resultat fra gassalget bidro positivt til resultatet for Marked, prosessering og fornybar-virksomheten (MPR), var det liten tvil om at raffineriene tæret på virksomheten. Det justerte resultatet før skatt i denne virksomheten endte på 3,9 milliarder kroner, ned fra 4,1 milliarder i fjor.

- Mongstad-teamet jobber veldig hardt med å forbedre virksomheten, sa Helge Lund under presentasjonen, og viste til at det er gjennomført store tiltak allerede.

- Men dette er ikke nok og vi må fortsette å jobbe med forbedringer. Vi har ingen planer om å legge ned raffineriene, men de må tjene penger og det er utfordringen, la han til.

Ifølge Statoil-sjefen er både kapasiteten og strukturen i raffineringsmarkedet problematisk.

- I realiteten koster det mer å kjøpe føden, mens output-prisen er lavere. Det svekker marginene. I tillegg er etterspørselsmønsteret endret og raffineringskapasiteten er høy i Europa, sier Lund.

Klager på norske raffineriskatter

Statoil-sjefen mener norske rammebetingelser også presser virksomheten fordi de er fordyrende i forhold til konkurrentene, og han understreket at dette ikke bare handler om det norske lønnsnivået.

- Punktene vi er opptatt av der har vi snakket med myndighetene om i mange år, så det er ikke noe nytt. Men når markedsforholdene er så vanskelige som nå synliggjør det rammebetingelsene. Vi har egentlig sett en forverring av rammebetingelsene samtidig som markedsforholdene går feil vei. Det gjør utfordringen dobbel for oss, sier Lund.

Han trekker spesielt frem grønne sertifikater, eiendomsskatten, avskrivningsregler, og CO2-skatten som problematiske når markedet ellers er presset.

- Det er de som er hovedområdene som gjør det mer utfordrende å drive raffinering i Norge.

- Du sier at dere ikke vil nedlegge raffinerier. Ser dere på det samlede bildet for raffineriene som et forbigående problem da?

- Det ligger i det at vi tror markedsforholdene vil være vanskelige fremover. Vårt fokus er på å forbedre anleggene, ikke å nedlegge. Men jeg har understreket at over tid så må alle forretningsområdene i Statoil tjene penger, eller så er det ikke noe vits å drive virksomhet. Det er det trykket vi må legge på oss selv, sier Lund.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinor

Flere artikler

  1. Dårlig letenytt for Bay du Nord

  2. Analytikerne tror på produksjonshopp fra Statoil

  3. Bay du Nord-funnet et stort skritt nærmere en utbygging

  4. Statoil skyver på produksjonsmål: Men Johan Sverdrup skal sikres

  5. Equinor har gjort nye oljefunn ved Bay du Nord i Canada