Siv Jensen begrenser bonusene i finansbransjen

Nye regler begrenser bonusene i finansnæringen. – Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært utformet slik at den gir sterke insentiver til høy risiko, sier finansministeren.

SETTER TAK: Finansminister Siv Jensen, her under sjakk-OL i Tromsø, setter tak på bonusene i finansbransjen.

SETTER TAK: Finansminister Siv Jensen, her under sjakk-OL i Tromsø, setter tak på bonusene i finansbransjen.

Rune Stoltz Bertinussen
Publisert:

Finansdepartementet fastsatte fredag endringer i forskriften om godtgjørelser – basert på EUs nye direktiv for kapitalkrav. De gjelder blant annet for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og det som omtales som risikotakere i banker og verdipapirforetak.

Ingen begrensninger i dag

I dag finnes det ingen begrensninger i bonus for disse gruppene av ansatte. Med de nye reglene kan de ansatte normalt ikke motta variabel godtgjørelse – bonus – som overstiger det de får i fast godtgjørelse. I visse tilfeller kan det tillates bonus som utgjør inntil det dobbelt av fast lønn.

– Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært utformet slik at den gir sterke insentiver til høy risiko som først blir synlig etter en tid, og etter at bonusene er tatt ut, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Moderate

– Selv om godtgjørelsesordninger i den norske finanssektoren er langt mer moderate enn det vi har sett utenlands, mener jeg det er viktig å følge opp regler for godtgjørelse og bonuser som fremmer god risikostyring og finansiell stabilitet, fortsetter finansministeren.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015, og den skal gjelde nye ordninger, samt ordninger som forlenges eller fornyes.

Samtidig viderefører regjeringen reglene som sier at ledergruppen i en bank ikke får ha bonuser som utgjør mer enn 50 prosent av fast lønn.

Annonsørinnhold