Sprelsk lakseår tross resultatfall på 40 prosent

Oppdrettsselskapene økte inntektene i 2014. Og neste år kan bli enda bedre, tror analytiker.

OPPTUR FOR OPPDRETT: Lakseselskapene på Oslo Børs har lagt bak seg et godt år, mener analytiker.
Publisert: Publisert:

– Året som helhet har vært bra, og historisk sett har også det fjerde kvartalet vært et ganske godt kvartal, sier analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank Markes til E24.

Idet vi er i ferd med å runde av resultatsesongen her hjemme, har E24 laget en sammenstilling av kvartals- og årsresultatene til de største oppdrettsselskapene på Oslo Børs.

Denne viser at selskapene økte sine inntekter noe i fjerde kvartal, og solid over året. Selskapene noterer også oppgang i sin rapportering av driften før skatt og verdijusteringer av biomasse (fisk).

Oppdretternes samlede resultat etter skatt for fjerde kvartal falt imidlertid med 46,7 prosent i fjorårets tre siste måneder og 42,6 prosent over året, målt mot tilsvarende perioder året i forveien.

Økte kostnader

Årsaken til at flere av selskapene har hatt negativ utvikling på bunnlinjen gjennom året som gikk, er i hovedsak relatert til at lakseprisene var svært høye ved slutten av 2013.

BEDRE TIDER: 2014 var et godt lakseår. Året vi er inne i nå kan bli enda bedre, tror analytiker Knut-Ivar Bakken fra Danske Bank.

Ettersom prisene har normalisert seg, har de fleste selskapene justert ned verdien av sin biomasse i sjøen. Negative biomasse justeringer gir igjen utslag på selskapenes resultater for året.

– Generelt har prisene vært gode, men alle selskapene har fått merke økte kostnader gjennom fjoråret, sier Bakken.

– I fjerde kvartal i fjor og første halvår i år er det en effekt av at Russland har vært borte. Målt i volum ser vi en fantastisk norsk eksportvekst til EU i første kvartal, fortsetter han.

- En konsekvens av dette er at prisene har kommet noe ned, selv om de fortsatt er godt oppe på 30-tallet. Kombinasjonen av økt tilbudsvekst fra Norge og at Russland er borte er en forklaring på dette.

Sterkere drift

På topplinjen økte oppdrettsselskapenes samlede inntekter i 2014 drøyt to prosent i kvartalet og 19,9 prosent gjennom hele året. I kroner tilsvarer sistnevnte en samlet inntektsvekst på over 11 milliarder.

Av dette igjen står bransjelederen Marine Harvest for over 6,2 milliarder kroner, hvilket innebærer en topplinjevekst på snaut 33 prosent.

Selskapene rapporterer også resultater eksklusive engangseffekter, skatt og biomassejustering – kanskje det nøkkeltallet som best reflekterer selskapenes drift.

Her noteres det en vekst på 10,2 prosent i kvartalet og 23,5 prosent for hele 2014.

Også på driften leder Marine Harvest an med en oppgang på 1.042 millioner kroner for året, tilsvarende 32,4 prosent. Relativt sett er SalMar en årsvinner med en økning på 49,2 prosent.

Tror 2015 blir bedre

Knut-Ivar Bakken i Danske Markets tror nå at det inneværende året kan føre med seg bedring for lakseprisene.

Han begrunner dette blant annet med at det russiske markedet kun kan «bli borte» en gang.

– Inn i andre halvår forsvinner mesteparten av Russland-effekten, og vi venter lavere volumvekst fra Norge. Derfor tror vi at 2015 blir bedre enn 2014, sier han.

De samlede tallene over er basert på fjerdekvartalsregnskapene til Marine Harvest, Austevoll Seafood, Bakkafrost, Lerøy Seafood, SalMar, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon.

Publisert: