Resultatfall i Prosafe

Lavere riggutnyttelse ga svakere inntjening.

RESULTATNEDGANG: Inntjeningen i Prosafes boligrigger var noe lavere i årets første kvartal.
Publisert: Publisert:

I årets første kvartal hadde Prosafe en kapasitetsutnyttelse på 61 prosent for riggene. Det var en nedang fra samme periode året tidligere, da selskapet hadde en utnyttelse på 73 prosent.

Prosafe fikk et resultat før skatt som viser et overskudd på 6 millioner dollar i første kvartal. Det er en kraftig nedgang fra et overskudd på 28 millioner dollar i samme kvartal året før.

Før avskrivninger ble driftsresultatet (EBITDA) på 29,8 millioner dollar, ned fra 55,4 millioner dollar i første kvartal 2010. Det ordinære driftsresultatet ble på 14,1 millioner dollar mot 40 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene falt til 71,1 millioner dollar fra 87,4 millioner dollar.

Selskapet betaler et utbytte på 82 øre. Styret i Prosafe skriver at det er i en prosess med å utforske muligheten for en refinansiering av selskapets bankgjeld.

Prosafe

Analytikerne ventet ifølge estimater innhentet av SIX Estimates at driftsinntektene ville falle til 72 millioner dollar, og at driftsresultatet før avskrivninger ville bli på 34 millioner dollar.

Det ordinære driftsresultatet var ventet å bli på 18 millioner dollar, mens resultat før skatt var anslått å vise et overskudd på 9 millioner dollar.

Selskapet venter en økende etterspørsel for halvt nedsenkbare boligrigger i kjerneregionene, med vekst i aktiviteten som følge av nye funn og forlenget levetid på modne felt.

Publisert:

Her kan du lese mer om