Visste du dette om det norske aksjemarkedet?

Hvor mange eier aksjer i Norge, hvor gamle er de og hvor kommer de egentlig fra? Og hvor mange nordmenn ble egentlig rammet av Norske Skog-konkursen?  

SPENNENDE: Det finnes mye informasjon om både aksjemarkedet og aksjeeiere som ikke er veldig kjent.
Publisert: Publisert:

2017 var året aksjesparekontoen ble innført i Norge. Det var også året der Oslo Børs steg 19,09 prosent, og børsmyggen Scanship Holdning ble den store vinneren etter en vekst på 347 prosent.

Totalt var det børsnotert 227 selskaper på de tre handelsplattformene på Oslo Børs ved utgangen av året. Selskapene hadde totalt en markedsverdi på over 2.500 milliarder kroner.

Likevel er det kanskje noen ting du føler du ikke fikk svaret på i året som gikk. E24 har gått gjennom diverse statistikker for å finne 10 fakta om det norske aksjemarkedet som du sannsynligvis ikke visste.

Vil du også prøve deg i aksjemarkedet, men vil ikke satse dine egne penger med en gang? Da kan Aksje-NM være stedet å starte. I Aksje-NM får du 100.000 fiktive kroner til å handle med på Oslo Børs. Her kan du lese mer om konkurransen.

Meld deg på i Aksje-NM her.

Les også

Aksje-NM starter snart: Nå er påmeldingen åpnet

1. 6,89 prosent av alle nordmenn eide aksjer i 2017

Det ble over 7.000 nye aksjeeiere i Norge i året som gikk. Totalt var det 365.037 nordmenn som eide aksjer ved utgangen av 2017. Det tilsvarer 6,89 prosent av alle nordmenn om man legger SSBs oversikt over landets innbyggere til grunn.

2. I snitt eide alle aksjeeiere aksjer for over 276.000 kroner

Det er ingen stor overraskelse at det er mye penger i aksjemarkedet. Likevel kan det kanskje overraske deg at hver av de 365.037 menneskene som eide aksjer i fjor i snitt hadde plassert over 276.000 kroner i ulike selskaper. Totalt eide nordmenn aksjer for over 100 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Det er over 30 milliarder mer enn i 2014. Aldri har nordmenn eid større verdier.

3. Lik vekst blant kvinner og menn

Det er ingen stor overraskelse at menn eier mer aksjer enn kvinner. Totalt var det 110.345 kvinner og 254.692 menn som eide aksjer i 2017. Likevel er det slik at den prosentvise veksten mellom kjønnene holder seg lik.

Les også

Aksje-NM-ekspert: Vraker børskjempene

4. Utenlandsk meglerhus nesten dobbelt så stor som DNB

For å handle på Børsen bruker man i stor grad meglerhus. Omsetningen disse gjør på Oslo Børs utgjør fasiten i dette regnestykket. Faktisk omsatte Morgan Stanley nesten for dobbelt så mye på Oslo Børs i 2017 som DNB Markets, det største norske meglerhuset på Oslo Børs.

Morgan Stanley sto alene for 13,08 prosent av omsetningen på Oslo Børs. Tilsvarende tall for DNB Markets var 7,99 prosent. Mellom dem har også storbanken Merrill Lynch plassert seg med 11,92 prosent av omsetningen.

5. Mange ble dratt med i Norske Skog-konkursen

Totalt 16.860 nordmenn var ved utgangen av 2017 registrert som eiere i Norske Skogindustrier som meldte oppbud like før jul det samme året. Dermed var det like mange nordmenn som med konkursen opplevde å tape alle pengene de hadde investert i selskapet.

6. Jo eldre du blir jo mer sannsynlig er det at du har aksjer

Du visste det kanskje ikke, men blant nordmenn er det mest vanlig å handle aksjer etter fylte 50. Over 226.000 av norske aksjeeiere er over 50 år. Av disse er 155.661 over 60 år.

Blant de yngre er det likevel slik at stadig flere som kjøper aksjer. I fjor steg antallet aksjeeiere mellom 18 og 29 år fra 23.844 til 26.303 personer. Totalt har de yngste aksjer for 1.54 milliarder kroner.

Les også

Oceanteam-sjefen slår tilbake mot «historiene og de falske anklagene»

7. Oslo har flest aksjehandlere – i Hordaland faller antallet

Landets hovedstad er også stedet hvor det befinner seg flest aksjeeiere og størst verdier. I 2017 passerte verdiene Oslos 54.000 aksjeeiere har plassert, 20 milliarder kroner. Byen opplevde også den største økningen i antallet aksjehandlere med 1.915 flere enn året før.

På motsatt side av skalaen finner vi Hordaland, hvor antallet aksjeeiere faller med 1.592. Totalt 37.800 mennesker handlet i aksjer der i fjor.

8. De største selskapene eies mest

Få ting overrasker mindre enn at det er de største selskapene på Børsen som trekker til seg flest kjøpere. Den største av dem alle, Statoil, hadde desidert flest privatpersoner som eiere i 2017. Totalt 81.607 personer eide aksjer i oljeselskapet. Dette var en beskjeden nedgang på 1.300 personer. På tross av nedgangen er fortsatt Statoil over dobbelt så stor som Norsk Hydro, den andre mest populære aksjen blant norske privatpersoner.

På de påfølgende plassene følger selskapene DNB, Telenor og Orkla. Blant de selskapene med flest privatpersoner blant sine eiere var det Storebrand som hadde den største veksten i fjor med 1.400 nye privatpersoner som eiere. Utover forsikringsgiganten er det bare Orkla som hadde en vekst i antall private eiere med beskjedene 111 personer.

Les også

Elkem på vei mot Oslo Børs – skal hente 5 milliarder

9. Nordmenn eier i stadig flere selskaper

Fortsatt er det slik at en majoritet av norske privatpersoner eier aksjer i bare en aksje, hele 199.000 personer gjorde dette i fjor, men andelen er minkende. Nå utgjør andelen som eier 2 til 5 selskaper 36,2 prosent. Dette er en økning fra 2017 det var 35,8 prosent som eide 2 til 5 selskaper.

10. Flere noteringer i året som gikk

Hittil i år har blant annet Elkem varslet at de vil børsnoteres på Oslo Børs, samtidig har det chilenske lakseselskapet Salmones Camanchaca blitt notert. I fjor var det en jevn strøm med børsnoteringer gjennom hele året, totalt ble 26 selskaper notert på Børsen. Av disse ble 15 notert på Oslo Børs, 3 på Oslo Axess og 8 på Merkur Market. Det er en økning fra året før hvor 17 selskaper ble notert. Den gang var det en overvekt på Merkur Market som fikk 11 nye selskaper på sin liste.

Kilder: AksjeNorges årsstatistikk for 2017 og Oslo Børs fakta og nøkkeltall

Publisert:

Her kan du lese mer om