Staten kritisk til Hydro-toppenes bonusordninger

Næringsdepartementet mener Hydro er utydelig om lederbonuser og vet ikke om den variable lønnen faktisk er avhengig av hvordan sjefene presterer.

BONUS-TVIL: Næringsdepartementet mener Hydro er utydelige om ledelsens bonuser.
Publisert:

På Hydros generalforsamling torsdag ble det lest opp en uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet som retter kritikk mot ledelsens bonusordning.

Staten er største eier av Hydro med en direkte eierandel på drøye 34 prosent, som forvaltes gjennom departementet.

Departementet har vurdert Hydro-styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer mot statens forventninger, i blant annet eierskapsmeldingen.

– Hydros retningslinjer er i all hovedsak i tråd med statens forventninger, men departementet ser et potensial knyttet til å beskrive ordningene for variabel godtgjørelse mer tydelig, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i en e-post til E24.

– Staten forventer blant annet at variabel godtgjørelse er transparent og klart forståelig, slik at aksjeeierne for eksempel kan få et klart bilde av i hvilken grad den variable godtgjørelsen virker insentiverende, er reelt variabel og bidrar til å fremme selskapets, og dermed også eiers, langsiktige interesser.

Les også

Regjeringen skjerper krav om lederlønn i statseide selskaper

Mangler målekriterier

Staten vil ha mer åpenhet om lønnspolitikken i selskapene «for å skape bedre forbindelse mellom ledelsens lønn og resultat og å fremme selskapets langsiktige interesser», stod det i uttalelsen.

Departementet anser at Hydros retningslinjer for lederlønn i liten grad inneholder måltall eller tekst med forklaring av når ulike mål gir uttelling, og at det mangler en del målekriterier samt enkelte vektinger av slike.

– I sin merknad på generalforsamlingen i Norsk Hydro formidlet departementet blant annet dette, samt et ønske om at styrets retningslinjer legges frem for generalforsamlingen også neste år, skriver Lunde i e-posten.

– Samtidig stemte departementet for å godkjenne retningslinjene, basert på hvordan de er samlet sett.

Vil legge frem endringer i 2022

– Med bakgrunn i at kravet om retningslinjer er nytt og at det allerede er etablert ulike praksiser knyttet til omfang og detaljeringsgrad, er det naturlig at styret i det kommende året vurderer fremstillingen i retningslinjene, skriver Hydros styreleder, Dag Mejdell, til E24.

Mejdell sa i sitt innlegg i generalforsamlingen i dag at de forventer å legge frem endringer i retningslinjene for generalforsamlingen i 2022.

Da vil de også legge frem en lønnsrapport som de antar vil svare på noen av de spørsmålene som er reist i forhold til detaljene som departementet etterspør.

– I vurderingen av eventuelle endringer i lederlønnspolicyen, vil vi se hen til innspill fra aksjonærer, herunder Statens endrede retningslinjer for lederlønn, den praksis som utvikler seg i sammenlignbare selskaper, og den utfyllende informasjonen som vil inntas i lønnsrapporten for 2021, skriver Mejdell.

E24 skrev i forrige uke at regjeringen skjerper krav om lederlønn i statseide selskaper. Næringsdepartementet endrer retningslinjene, blant annet for hvordan statlige selskaper må informere om lederlønn og bonusordninger.

Les på E24+

Vil flytte arbeidsplasser ut av landet: – Ekstremt kynisk

Les på E24+

Telenor i Myanmar: Braksuksess, blodbad og milliardtap

Publisert: