Aksjefest i Scatec Solar: Milliardgevinst for storeier Equinor

Equinor, Bjørseth-familien og Folketrygdfondet tjener 2,5 milliarder kroner på aksjeoppgang i Scatec Solar, som vil kjøpe SN Power. Samtidig med oppkjøpet varsler Scatec at de om litt tid vil ut for å hente mer kapital.

Scatec Solar-sjef Raymond Carlsen (t.h.) så aksjen fly høyt på Oslo Børs etter at selskapet sa det vil kjøpe SN Power for 10,9 milliarder kroner fra Norfund. Til venstre Norfund-sjef Tellef Thorleifsson.
Publisert:

Scatec Solar blar opp 10,9 milliarder dollar for å kjøpe SN Power fra Norfund, og utvider dermed virksomheten fra solkraft til også å inkludere vannkraft.

Det bidro til å sende aksjen i været, på det meste opp i 277 kroner, fra 216,80 kroner ved stengning torsdag. Det tilsvarer en oppgang på over 25 prosent.

– Dette er ganske i tråd med de tallene jeg regnet på før børsåpning, sier analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Chevreux til E24.

– Dette kjøpet gir veldig mening for Scatec, som benytter seg både av egen prising på børs og et ønske om å diversifisere seg ytterligere, sier han.

Bertheussen sier at det har skjedd mye i selskapet siden hans forrige analyse fra i sommer, hvor han ga en nøytral anbefaling og satte et kursmål på 167 kroner.

– Jeg må nok sette meg ned med kalkulatoren, sier han.

Aksjeoppgangen sender Scatec Solar opp på 14. plass på listen over de største selskapene på Oslo Børs, med en markedsverdi på over 36 milliarder kroner.

Les på E24+

Det er vyer over Scatecs planer, men oppkjøpet skal betales

Milliardgevinst på papiret

De største eierne i selskapet kan glede seg over en solid oppgang i børsverdiene – selv om disse ikke vil bli realisert før de eventuelt kvitter seg med aksjene.

Storeier Equinor har en aksjepost på 15 prosent, som på det meste hadde steget med over én milliard kroner på papiret etter oppgangen fredag.

Bjørseth-familiens aksjepost gjennom selskapet Scatec AS har økt med over 900 millioner, mens Folketrygdfondet har en papirgevinst på rundt 600 millioner.

John Andersen er styreleder i Scatec Solar og konsernsjef i Scatec AS, som er nest største eier i Scatec Solar. Selskapets hovedeier er Tone Bjørseth-Andersen.

– Det er viktig å understreke at det er på papiret, sier John Andersen til E24.

Han er konsernsjef i Scatec AS og styreleder i Scatec Solar.

– Vi har sittet i denne aksjen i mange år og mener fortsatt at den har betydelig verdistigningspotensialet, legger han til.

Scatec AS ble etablert på 80-tallet av Alf Bjørseth, mannen bak Rec og Scatec Solar. Nå er det datteren Tone Bjørseth-Andersen som er hovedeier.

– Vi er veldig entusiastiske til dette oppkjøpet, sier John Andersen.

Les på E24+

Oljetoppenes grønne drømmer kan sende Scatec-aksjen til himmels

Han påpeker at overgangen til fornybar energi akselererer, og sier at det har en egen verdi for Scatec Solar å kunne beherske flere teknologier. I mange markeder vil det være naturlig å kombinere sol-, vind- og vannkraft med batterier.

– Fundamentalt sett er det å gå bredere vår strategi for å kunne ta en aktiv rolle i de markedene som vokser raskest, sier Andersen.

– Det er hyggelig å registrere at markedet tar mot dette på en positiv måte, sier han.

Må trolig hente penger

I presentasjonsmaterialet som selskapet la frem fredag skriver Scatec Solar at kjøpet på totalt 1,17 milliarder dollar er finansiert slik:

  • 116 millioner dollar av egne kontanter
  • 200 millioner dollar i selgerkreditt fra Norfund
  • 150 millioner dollar i et fireårig terminlån fra Nordea, DNB og Swedbank
  • 700 millioner dollar i kortsiktig «oppkjøpslån» fra Nordea, DNB, BNP Paribas og Swedbank

Scatec Solar må imidlertid hente mer penger for å betale tilbake noen av milliardene det låner for å finansiere oppkjøpet. Det må skje innen et år etter at avtalen er gjennomført, noe som trolig skjer i første halvår av 2021.

«Oppkjøpslånet» som Scatec har fått på 700 millioner dollar (6,55 milliarder kroner) har nemlig en løpetid på 12 måneder etter at transaksjonen gjennomføres. Deretter må det tilbakebetales. Scatec skriver at «oppkjøpslånet» «forventes å bli refinansiert gjennom gjeld og egenkapital».

Scatec varsler altså at selskapet vil ut for å låne mer og hente friske penger i en emisjon.

Største eier i Scatec, Equinor, er foreløpig ordknappe på om de er villige til å delta med mer kapital til selskapet:

– Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer i Scatec Solar, og vi synes det er et spennende selskap. Som aksjonær i selskapet er det ikke naturlig at vi kommenterer på enkelttransaksjoner, og vi vil henvise til Scatec for informasjon om deres aktivitet, sier Eskil Eriksen, talsmann for nye energiløsninger i Equinor til E24.

En slik utstedelse vil kunne vanne ut eierandelene til eksisterende aksjonærer, avhengig av hvordan emisjonen settes opp.

Scatec Solar-sjef Raymond Carlsen vil ikke si noe om hvor mye han eventuelt må hente av penger i markedet, og når det i så fall vil skje.

– Jeg kan ikke svare noe konkret på det. Vi har en gunstig oppkjøpsfinanseringsrente på 250 punkter over underliggende rente. Disse lånene er veldig gunstige, sier han.

– Tror du dere kommer unna uten å måtte gjøre en emisjon?

– Jeg vil ikke si det. Vi må vurdere det, sier Carlsen.

Les også

Vurderte aktører i Asia og Europa: – Scatec kom med det beste budet

– Et vekstselskap

Utsiktene til at det skal trykkes flere aksjer skremmer imidlertid ikke storeier Scatec AS.

– Det er viktig å huske på at Scatec Solar er et vekstselskap. Vi syns i bunn og grunn at så lenge vi klarer å presentere gode prosjekter og skape verdier så er vi ikke imot at man går til markedet og henter kapital når det er nødvendig, sier Andersen.

– Men det forutsetter at prosjektene er gode. Det at vi går til kapitalmarkedet og henter penger betyr ikke noe annet enn at vi vokser raskere enn det vi har organisk inntjening til å kunne håndtere, sier han.

Bertheussen i Kepler Chevreux understreker at Scatec Solar kommuniserer at de både vil trykke flere aksjer og låne penger for å betale tilbake pengene.

– Selskapet skriver dette eksplisitt, så det er ganske tydelig at det er basiscaset i selskapet. Men størrelse timing og behov er vanskelig å si nå, sier han.

Scatec Solar vil ende opp med gjeld på 6,8 milliarder kroner etter oppkjøpet. Før oppkjøpet hadde selskapet utestående 1,2 milliarder kroner i fordringer.

Les også

Scatec Solar skifter navn etter milliardkjøp

– Mer attraktivt for Equinor

Equinor har hatt en svært god verdiutvikling i sitt eierskap i Scatec det siste året. I desember kjøpte oljeselskapet seg ytterligere opp i Scatec. Da lå kursen på 116 kroner aksjen, mot 264 kroner midt på dagen fredag.

Bertheussen sier han har vært usikker på hva Equinor ønsker med sitt eierskap i Scatec Solar, men at det neppe er noen ulempe at selskapet nå blir enda bredere.

– Denne transaksjonen tror jeg gjør det mer attraktivt for Equinor å være eier. Man øker størrelsen og porteføljen og diversifiserer selskapet, sier Bertheussen.

Har nok penger

Scatec Solar sitter på en fri kontantbeholdning på 1,89 milliarder kroner, og skal ut med 1,07 milliarder i kjøpet. Carlsen tror likevel at han har nok igjen til driften av selskapet.

– Ja, vi har det. Vi etablerer også en trekkfasilitet på 180 millioner dollar. Disse pengene skal heller ikke ut i morgen, så vi har nok penger, sier Carlsen.

– Dere har vann og solkraft, men hvilke planer har dere innen vindkraft og batterier?

– Vi jobber med flere muligheter, og når vi føler at tiden er inne, deler vi det med markedet. Vi jobber blant annet med vindprosjekter i Sør-Afrika og Vietnam. SN Power har et vindprosjekt på 30 MW i Vietnam som er i produksjon, og jobber med et 40 MW batteriprosjekt på Filippinene, sier Carlsen.

Han tror et større Scatec Solar vil bli enda mer attraktivt å samarbeide med.

– Vi merker det allerede. Før måtte vi lete etter prosjekter. Nå vet folk at vi er en stor aktør, og utviklerne og utviklingsbankene kommer til oss med prosjekter. Nye Scatec får en solid balanse og kontantstrøm, og det vil forsterke veksten vår fremover, sier Carlsen.

Les på E24+

Slik kan du få overtaket i Aksje-NM

Publisert:
Gå til e24.no