Johan H. Andresens Ferd har 5,4 milliarder i cash etter storsalg

Nedsalg i Elopak og eiendomssalg på Ensjø øker Ferds kontantbeholdning med minst tre milliarder. – Investeringskapasiteten er historisk sterk, sier Ferd-sjef Morten Borge.

VASSER I KONTANTER: Ferd og konsernsjef Morten Borge.
  • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– Dette er en veldig spesiell dag for oss i Andresen- og Ferd-familien, når vi annonserer børsnoteringen av Elopak, vårt mest verdifulle selskap.

Marianne Andresen, enke etter den norske tobakkskongen Johan H. Andresen sr., fikk æren av å ringe i børsbjellen da kartongselskapet Elopak offisielt ble notert på Oslo Børs under en digital seanse torsdag.

I en videosnutt innspilt på forhånd, poserte Fru Andresen i en idyllisk hage med vannsprutende fontene, sammen med to juicekartonger.

Etter 64 år i familiens eie har Ferd, nå kontrollert av sønnen Johan H. Andresen og hans døtre, solgt seg ned til en eierandel på 59,2 prosent i Elopak i forbindelse med børsnoteringen.

Salget frigjør 2,5 milliarder i kontanter for Ferd, og beløpet kan øke med ytterligere 400 millioner ved full utnyttelse av en såkalt overtildelingsopsjon, hvis interessen for aksjene er høy.

RINGTE I BJELLEN: Marianne Andresen.
Les også

Ferd vil børsnotere Elopak: – En av Norges minst kjente eksportsuksesser

5,4 mrd. i kontanter

I midten av mai solgte Ferd en tomt på Ensjø til NRK, som skal huse rikskringkasterens nye hovedkontor.

Salget betyr nye 500 millioner i kassen for Ferd, som gikk ut av fjoråret med 2,4 milliarder i kontanter. Nå er dette beløpet økt til 5,4 milliarder på kort tid.

– Kontantbeholdningen og investeringskapasiteten i Ferd er historisk sterk, sier Ferd-sjef Morten Borge til E24.

Investeringsselskapet hadde en verdijustert egenkapital på 41 milliarder kroner ved nyttår, etter at 2020 ble tidenes beste år.

E24 har tidligere skrevet at Ferd gikk inn i 2021 med en anslått investeringskapasitet på hele 20 milliarder kroner, i form av bankinnskudd på 2,4 milliarder, aksjer og aksjefond for 11 milliarder og ubenyttede lånerammer på 6,8 milliarder kroner.

Hverken det unoterte selskapet Elopak eller eiendommen på Ensjø inngikk i den beregningen, og dermed er det grunn til å anta at den ledige investeringskapasiteten har økt med minst tre milliarder de siste månedene.

Blant de største investeringene Ferd planlegger de neste årene, er utviklingen av NRKs gamle hovedkontor på Marienlyst til et nytt boligområde. Ferd kjøpte tomten for 3,8 milliarder i 2019.

– Gjøres nedsalgene for å frigjøre kontanter til andre konkrete investeringer, eller ønsker dere heller å utnytte et sterkt kapitalmarked til å ta gevinst og redusere risiko?

– Børsnoteringen av Elopak gjøres utelukkende for å støtte opp om selskapets globale ekspansjon og vekstmuligheter, sier Borge.

– Men emisjonen som gjennomføres på 500 millioner kunne dere lett løftet selv hvis dere anså vekstmulighetene som attraktive?

– Det kan du si, men nå får man en bred og godt sammensatt aksjonærbase som gir grunnlag for at Elopak kan forfølge vekstmuligheter på en bedre måte enn om selskapet var 100 prosent privateid, sier Borge.

Les også

Storkjøpte da børsene raste: Johan H. Andresen god for 41 milliarder etter tidenes beste år

Nedgang i debuten

I forbindelse med kapitalinnhentingen og nedsalget i Elopak, opererte de finansielle tilretteleggerne med et verdsettelsesintervall på 24 og 30 kroner per aksje.

Den endelige prisen ble satt på 28 kroner per aksje, som gir en verdsettelse på 7,5 milliarder etter emisjonen.

Torsdag ettermiddag er kursen ned 1,6 prosent.

– Er dere fornøyd med oppnådd pris?

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av noteringen, som er en milepæl i Elopak og Ferds historie, sier Borge.

– Har det vært en kilde til bekymring for investorene at Elopak har levert begrenset vekst de siste årene sammenlignet med konkurrenter?

– Vi har opplevd sterk interesse fra både nordiske og internasjonale investorer, sier Ferd-sjefen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Børsnotering
  2. Elopak
  3. Morten Borge
  4. Johan H. Andresen

Flere artikler

  1. Er blitt ti milliarder rikere på 18 måneder

  2. Milliardær Johan H. Andresens investeringsselskap tjente over syv milliarder

  3. Elopak klar for børs: Andresen-familien kan melke kartongen for 3,5 mrd.

  4. Elopak venter marginskvis i andre halvår på grunn av dyrere råvarer

  5. Elopak går på børs – Andresen-familien selger aksjer for minst 2,5 milliard