SR-Bank: Koronapandemien fører til betydelige tap – resultatfall på over 2 milliarder

SR-Bank fikk et resultat for tredje kvartal som er mer enn 20 prosent svakere enn i 2019. Banken har tatt betydelige tap som følge av koronapandemien.

Arne Austreid har vært administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank siden januar 2011. Her er han avbildet i Finansparken i Bjergsted i Stavanger, bankens hovedkvarter. I januar 2021 går han av.

Fredrik Refvem
  • Dag-Henrik Fosse (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Sparebank 1 SR-Bank har i løpet av året hatt betydelige nedskrivninger på utlån og finansielle instrumenter, og bokfører et tap på 369 millioner kroner for tredje kvartal mot 66 millioner kroner for tredje kvartal i 2019.

– Vi levere et driftsresultat før skatt på 1,1 milliarder som viser at banken er robust og godt skodd, sier konsernsjef Arne Austreid til Aftenbladet.

– Men koronapandemien har slått inn med full tyngde i banken, og tapene skyldes først og fremst et betydelig oljeprisfall som har rammet rederier og oljeserviceselskap, sier Austreid.

Denne kvartalsrapporten er den siste i Sparebank 1 SR-Bank han legger frem. Han går av og inn i pensjonistenes rekker ved årsskiftet etter 10 år som administrerende direktør i banken.

Benedicte Schilbred Fasmer er ansatt som ny konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Les på E24+

Ny sjef i SR-Bank: – Vi vil nok ikke være skarpest på rentestigen

Les også

Sjeføkonom overrasket over låg oljepengebruk

– God underliggende drift

SpareBank 1 SR-Bank fikk et resultat før skatt på 603 millioner kroner for tredje kvartal i år mot 759 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Resultatet for kvartalet preges av vekst, god underliggende drift og et lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med de to foregående kvartalene i år, melder banken.

Driftskostnadene for konsernet i tredje kvartal 2020 ble 595 millioner kroner, ned fra 615 millioner i samme periode i fjor.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 369 millioner kroner i tredje kvartal, som er en nedgang sammenlignet med første og andre kvartal i år. I andre kvartal var tilsvarende tap 830 millioner kroner. I første kvartal tok banken nedskrivninger på 560 millioner kroner.

Les også

SR-Bank håper de store tapene på oljelån er tatt

Les også

Hitecvision-selskap slår seg konkurs med milliongjeld: – Helt skrekkelig

Arne Austreid nyter utsikten mot nord fra Finansparken.

Fredrik Refvem

Resultatfall på 2 milliarder

Ved utgangen av tredje kvartal er resultat før skatt 1,12 milliarder kroner mot 3,2 milliarder etter tredje kvartal i fjor. Korona-pandemien er hovedårsaken til resultatfallet på over 2 milliarder kroner.

Sparebank 1 SR-Bank er landets største sparebank, og den nest største banken med hovedkontor i Norge.

Konsernsjefen understreker at netto renteinntekter er høyere dette kvartalet enn tilsvarende periode i fjor. Han er også fornøyd med at kostnadene faller. Driftskostnadene er ned 20 millioner kroner, som er en reduksjon på 3,25 prosent fra tredje kvartal i 2019. etter ni måneder i år er kostnadene 2,4 prosent lavere enn etter ni måneder i 2019.

For årets ni første måneder er netto renteinntekter 3148 millioner som er en vekst på 7,6 prosent etter ni måneder i 2019.

Samlede tap og nedskrivninger i koronaåret så langt, er 1,76 milliarder kroner mot 96 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal i 2019.

Sterk vekst innen utlån

– Pågangen fra kunder som har behov for boligfinansiering, både i eksisterende og i nye markedsområder er god. I tillegg opplever Eiendomsmegler 1 betydelig økt aktivitet i boligmarkedet. I sum bidrar dette til sterk og lønnsom utlånsvekst i personmarkedet, skriver banken i en melding ved fremleggelsen av kvartalsrapporten.

Oppkjøpene av flere regnskapskontor de siste årene, gir god uttelling for SR-Bank.

Nøkkeltall for SR Bank så langt i år (per 30. september, tall for samme periode i 2019 i parantes):

• Resultat før skatt: 1116 milioner kroner (3191 millioner)

• Resultat etter skatt: 982 millioner kroner (2639 millioner)

• Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,2 prosent (16,0 prosent)

• Resultat per aksje: 3,84 kroner (10,32 kroner)

• Netto renteinntekter: 3148 milioner kroner (2925 millioner)

• Netto provisjons- og andre inntekter: 1026 millioner (1057 millioner)

• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 459 millioner (1105 millioner)

• Driftskostnader: 1757 millioner kroner (1800 millioner)

• Tap: Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 1760 millioner kroner (96 millioner)

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. SR Bank
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. Lånetapene faller i Bank Norwegian

  2. Høyt og økende mislighold av forbrukslån

  3. Lave renter krymper DNB-overskuddet

  4. Annonsørinnhold

  5. Christen Sveaas kjøper alle Stein Erik Hagens aksjer i Komplett Bank

  6. Avinor i minus under corona: Varsler at de trenger enda mer kapital