Maktkampen i NTS

Oslo Børs kan bli joker i laksekamp

Øie Nilsen-familien vil ha nok en omkamp om makten i laksekonsernet NTS, og satser på at Oslo Børs har konkludert i deres favør innen den tid.

KAMPEN FORTSETTER: Odd Reidar Øie (t.h.) ble nylig kastet som styreleder i NTS, og erstattet med en annen storaksjonær, Nils M. Williksen (t.v.). Nå vil Øie og familien ha omkamp.
 • Lage Bøhren
Publisert:

– Det er ikke så mye nytt fra forrige gang, sier Vidar Øie Nilsen, daglig leder i investeringsselskapet Amble Investment, til E24.

Han er sønn av Odd Reidar Øie, mangeårig aksjonær i laksekonsernet NTS, som nylig ble kastet som styreleder i selskapet som følge av en pågående maktkamp.

Fredag i forrige uke fremsatte familien krav om ekstraordinær generalforsamling i NTS for andre gang på kort tid, etter å ha fått sitt forslag om valg av nytt styre og valgkomité nedstemt tidligere på dagen.

Igjen vil Øie Nilsen-familien, som eier rett over fem prosent av NTS, ha endringer på toppen. Blant annet foreslås Vidar Øie Nilsen som nytt styremedlem, og storeier Helge Gåsø som styreleder.

Aksjonærgruppen som har kastet Gåsø og Øie på dør kontrollerer over halvparten av aksjene, og kan derfor enkelt skrote forslaget igjen.

Men innen den neste generalforsamlingen avholdes, har motparten et håp om at Oslo Børs skal gripe inn og endre maktbalansen i NTS til deres favør.

Venter på Oslo Børs

Mens aksjonærene kjemper om kontroll og innflytelse i NTS, har Salmar lagt inn et bud på selskapet på 120 kroner per aksje.

Den nevnte aksjonærgruppen har allerede forpliktet seg til å selge til Salmar. Budet, som delvis skal gjøres opp i Salmar-aksjer, priser for øyeblikket hele NTS til 15,1 milliarder kroner.

Øie Nilsen-familien har imidlertid reagert på at gruppen skaffet seg det nødvendige flertallet sitt ved å kjøpe aksjer i markedet til over 120 kroner. Dette var på et tidspunkt da gruppen hadde annonsert en hensikt om å selv fremme et bud på hele NTS på 105 kroner aksjen, og før Salmar kom på banen.

Amble Investment peker på at disse aksjekjøpene egentlig utløste budplikt for gruppen på samme kurs som aksjene ble kjøpt på, altså over 120 kroner.

– Og hvis de ikke kan eller ønsker det, så må de selge seg ned igjen under 50 prosent. Før denne situasjonen er avklart, ser jeg ikke hvorfor de kan utøve stemmerett for disse aksjene, sier Øie Nilsen.

NY OMKAMP: Vidar Øie Nilsen og familien prøver igjen å kaste dagens styre i NTS.

Oslo Børs har tidligere uttalt til DN at det er naturlig at det som tilbudsmyndighet ser på saken knyttet til NTS, men har ikke indikert når et vedtak kan være klart.

– Vi går ut fra at børsen har konkludert i saken før den neste generalforsamlingen blir avholdt, sier Øie Nilsen.

– Ikke for moro skyld

Med budet på 120 kroner på bordet fra Salmar, kan Øie Nilsen-familien selge sine aksjer for 770 millioner kroner.

Amble Investment har tidligere beskrevet budet som «for lavt», og protestert på at den nevnte aksjonærgruppen har kastet det sittende styre og kun «satt inn egne folk».

I det som har utviklet seg til en bitter maktkamp, har den Rørvik-baserte aksjonærgruppen med lokale oppdrettsfamilier gått til frontalangrep på en allianse bestående av Gåsø, Øie, tidligere NTS-sjef Harry Bøe og et knippe øvrige eiere.

– Vil det ikke være til det beste for NTS at det snart blir ro rundt eiersituasjonen?

– Vi kaller ikke inn til ekstraordinær generalforsamling for moro skyld, det er jo fordi vi ønsker å oppnå noe. Vi mener styresammensetningen bør være mer balansert i forhold til eiersituasjonen i selskapet, og ser for øvrig ingen grunn til at aksjonærer som har gitt ugjenkallelig forhåndsaksept til å selge til Salmar skal være representert i styret i NTS, sier Øie Nilsen.

– Ikke grunnlag for å konsolidere

Advokat Mons Paulsen i Thommessen representerer aksjonærgruppen.

«De aksjonærene som har akseptert tilbudet fra Salmar utgjør et flertall av aksjene i NTS. Hva de andre aksjonærene i NTS ønsker å gjøre med sine aksjer i selskapet må de selv vurdere», skriver Paulsen i en e-post til E24, på vegne av gruppen.

Han erkjenner at allmennaksjeloven gir aksjonærer med mer enn fem prosent av av aksjene rett til å kreve at det avholdes ekstraordinær generalforsamling.

BISTÅR AKSJONÆRGRUPPEN: Advokat Mons Paulsen i Thommessen.

«Det må selskapet og de andre aksjonærene akseptere og forholde seg til, selv om det til tider er vanskelig å forstå begrunnelsen og hensikten. Hva Vidar Øie Nilsen mener om hvordan verdipapirhandellovens regler skal tolkes er ikke noe vi er opptatt av. Dette er til behandling hos børsen», skriver Paulsen.

«Det samme gjelder spørsmålet om Gåsø, Øie med flere skal konsolideres fordi de har et forpliktende samarbeid med sikte på å hindre eller vanskeliggjøre et tilbud på selskapet», legger han til.

Ifølge Paulsen har gruppen han representerer utelukkende det til felles at de har ønsket å selge aksjene sine i NTS, og at de har akseptert det høyeste tilbudet, som kom fra Salmar.

«Det gir etter vår mening ikke noe grunnlag for konsolidering av de selgende aksjonærene», avslutter advokaten.

Les også

Witzøe om NTS-kjøp: – To sterke selskaper blir enda sterkere

Les også

NTS-storeier Helge Gåsø hevder aksjonærgruppe vil «slakte» selskapet

Les også

Nytt krav om generalforsamling i NTS - opprørerne prøver igjen å bytte ut styret

Les også

Eks-styreleder vil ha nytt ekstraordinært eiermøte i NTS

Les på E24+

De nye opprørerne i NTS er ikke bare møteplagere

Les også

Frykter at NTS går på «billigsalg til Salmar»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Maktkampen i NTS
 2. NTS
 3. Salmar
 4. Oslo Børs
 5. Helge Gåsø
 6. NRS
 7. Laks

Flere artikler

 1. NTS-striden: Øie får ikke medhold fra Børsen

 2. Eks-styreleder vil ha nytt ekstraordinært eiermøte i NTS

 3. Maktkampen i NTS: Overkjørte valgkomiteen i lakserederi

 4. Kampen om laksemilliardene

 5. Storeiere i NTS takker ja: Salmars budkrav innfridd