Skyhøy prising av flere børsraketter: – Har historisk vært bra for selger av aksjer

Verdsettelsen av flere store børsselskaper har eksplodert det siste året. Det virker ikke som markedet er så opptatt av prisingsmultipler, men det vil endre seg, sier forvalter Hans Thrane Nielsen.

HØYERE OG HØYERE: Flere av børsens største selskaper prises til stadig mer luftige nivåer. - Det virker ikke som markedet er så opptatt av prisingsmultipler, sier Storebrand-forvalter Hans Thrane-Nielsen.
Publisert:

Oslo Børs fortsetter å slå nye rekorder. Hovedindeksen er opp over 18 prosent siden nyttår, og 32 prosent de siste 12 månedene.

Blant aksjene som har gitt solid avkastning i 2021 er brikkeprodusenten Nordic Semiconductor (+99 prosent), gjenvinningsselskapet Tomra (+24 prosent) og online rubrikkgiganten Adevinta (+18 prosent).

Samtidig har den relative verdsettelsen av disse aksjene aldri vært høyere. Forholdet mellom børsverdi og inntjening, den såkalte P/E-multippelen, ligger nå på mellom 70- og 80-gangeren, opp fra et nivå på rundt 50 året før.

– Da er det priset inn både kraftig vekst i disse selskapenes lønnsomhet og at denne økte lønnsomheten skal vedvare i lang tid. Slikt har historisk vært bra for selger av aksjer, men mindre heldig for en kjøper av de samme aksjene, sier Storebrand-forvalter Hans Thrane-Nielsen til E24.

Begrepet «multippelekspansjon» refererer til situasjoner der en aksje prises stadig høyere selv om forventningene til fremtidig inntjening tilsynelatende er uendret.

– Med det svært lave langrentenivået vi har nå, virker det ikke som markedet er så opptatt av prisingsmultipler. Men denne situasjonen vil nok endre seg når langrentene kommer opp, sier Nielsen.

Ser flere fellestrekk

Thrane-Nielsen peker på at fallet i globale renter de siste årene generelt har gitt en reprising oppover for risikable aktiva, deriblant aksjer.

Han viser videre til at effekten på Oslo Børs er tydeligst i aksjer knyttet til eiendom, fornybar energi (ESG), IT og media.

– Felles for selskapene med multippelekspansjon på Oslo Børs er at de stort sett har drevet godt de siste par årene, de fleste av dem har en god markedsposisjon, og de fleste av dem har sannsynligvis en lønnsom framtid foran seg, sier Thrane-Nielsen.

Han peker på at de tre nevnte aksjene alle har lang drifts- og prisingshistorikk, og at det dermed blir tydelig at forventingene til framtiden har økt.

– Det samme kan sies om Medistim og Crayon. Disse to har kortere historikk, men har de siste årene levert god drift og nøkkeltall som har økt investorenes framtidstro, sier Thrane-Nielsen.

I gjennomsnitt prises de fem aksjene Nordic Semiconductor, Tomra, Adevinta, Medistim og Crayon nå til 70 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene. Det er nesten tre ganger høyere enn nivået ved inngangen til 2020.

LUFTIG: Aksjer som Nordic Semiconductor, Tomra, Adevinta, Medistim og Crayon prises til historisk høye P/E-multipler.
Les også

Adevintas gigantkjøp i boks: – Var villige til å gjøre alt for å få det til

Tilsvarende prises de samme selskapene i snitt til 13 ganger sine egne bokførte verdier (pris/bok-multippel), opp fra et nivå rundt 4-gangeren ved starten av fjoråret.

– Sammen med eiendomsaksjene, er det disse aksjene hvor investorenes reprising har vært tydeligst, sier Thrane-Nielsen.

Han forvalter fondene Storebrand Norge og Storebrand Norge I, med en forvaltningskapital på tretten milliarder kroner.

– Har du benyttet anledning til å redusere fondets posisjoner i aksjene med størst multippelekspansjon?

– Vi prøver å være nokså stilnøytrale i de brede porteføljene. Vi har solgt noe aksjer innen eiendom, telekom og media i løpet av 2021, men har fortsatt eksponering igjen. Vi får se om vi gjør mer dersom vi får klarere tegn til at de lange rentene kommer noe opp, sier Thrane-Nielsen.

Storebrand Norges fem største posisjoner ved utgangen av juli var Telenor, Aker, Mowi, Yara og Norsk Hydro.

Svakt negativ sammenheng

Et historisk høyt antall selskaper gikk på Oslo Børs og markedsplassen Euronext Growth i første halvår av 2021.

E24 skrev nylig at meglerhusene som bistår i slike transaksjoner forventer høy aktivitet også fremover.

Les også

Børsboomen fortsetter: Historisk årsrekord kan ryke før høsten

– Jo høyere børsen går, jo flere selskaper er det naturlig nok som vil søke seg mot en børsnotering, sier Thrane Nielsen.

– Er det utelukkende et sunnhetstegn at så mange selskaper går på børs?
Et velfungerende samfunn har en velfungerende børs. Men dersom likviditet er en knapp faktor og selskapene er uforholdsmessig høyt priset, da er det ikke sikkert at det er et gode på kort sikt, sier Nielsen.

– Hvis selskapene derimot er fornuftig priset, er det bra for en børs at du får tilgang til flere investeringsobjekter, legger han til.

– Og hvilken situasjon befinner vi oss i nå?

– De siste 30 årene har det vært en svakt negativ sammenheng mellom emisjonsvolumer på børs og avkastning det neste kalenderåret. Men i alle de årene har rentenivået ligget betydelig høyere enn det ligger nå, sier Nielsen.

Han peker på at dagens situasjon med et lavt rentenivå koblet med høy økonomisk vekst, neppe varer i mange år.

– Men på kort sikt kan det være et argument for å investere på børs framfor å sette pengene i rentepapirer. Denne økte etterspørselen etter aksjer gjør det lettere for rådgivere å plassere en børsintroduksjon, sier forvalteren.

E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.

Publisert: