Aker drar på handletur i krisetider:
- Har en langsiktig tro på olje og gass

Det kraftige fallet i oljeprisen har ført til at Akers investeringer i olje og gass har falt kraftig i verdi. Aker-sjefen ser ingen grunn til å redusere eksponeringen når han nå jakter på nye investeringermuligheter.

- KJELL INGE OG JEG: Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.v.) fortalte fredag at han og storaksjonær Kjell Inge Røkke velger ta halvparten av Aker-utbyttet som nye aksjer fremfor kontanter. Alle aksjonærene får det samme tilbudet om å bruke pengene på å satse mer på Aker. Til høyre er kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.
Publisert:

Kjell Inge Røkkes Aker merket for alvor nedturen i oljenæringen i de siste tre månedene av 2014.

I kvartalsrapporten som ble sluppet fredag varslet Aker at det er satt i gang tiltak for å kutte driftskostnader, at lederlønningene er frosset og at ingen ansatte får mer lønnsøkning enn prisveksten i år.

Aker har også oppfordret selskapene de eier følge den samme linjen.

På spørsmål fra en analytiker om hvor mye de tror de kan spare var imidlertid Aker-sjefen ordknapp:

– Tallet er betydelig, sa Øyvind Eriksen og lovet å gi mer detaljer under kapitalmarkedsdagen den 17. mars.

I regnskapet kom det frem at verdier for 4,6 milliarder har forduftet fra Akers investeringsportefølje på tre måneder, på grunn av fallende aksjekurser i selskapene Aker er investert i. Det tilsvarer en femtedel av hele porteføljen.

Verdien av Aker Solutions-investeringen stod for det meste av fallet, med nedgangen på 2,1 milliarder. Deretter bidro nedgangen i verdien av Det norske, som var ned 1,7 milliarder, og verfts- og shippingvirksomheten i USA med 600 millioner.

Selv om fallet i investeringene var ventet, hintet ledelsen om at de var overrasket over hvor mye aksjekursene falt mot slutten av året.

Lar seg ikke skremme

Aker-sjefen fortalte likevel at han i sine seks år som Aker-sjef «aldri har sett bedre muligheter for å skape aksjonærverdier enn nå». Det ble tolket klart og tydelig som at Aker skal ut på handletur nå når mange aksjer har falt kraftig i verdi, spesielt innenfor oljesektoren.

– Vi fortsetter å se på den nåværende markedsuroen som en mulighet, ikke bare en trussel, slo han fast i brevet til aksjonærene.

– Du virker optimistisk til tross for den store nedgangen i verdiene deres?

– Da har du fått et riktig inntrykk, sier Øyvind Eriksen til E24 etter at han la frem tallene for fjerde kvartal og 2014.

Under presentasjonen fredag gjorde Aker-ledelsen det klart at de både ser på investeringsmuligheter i selskapene de allerede har i porteføljen og eksternt.

Har fortsatt tro på oljen

– Når dere nå ser investeringsmuligheter også utenfor Aker-systemet, er det noen spesielle typer selskaper eller bransjer dere ser på?

– Aker vil alltid konsentrere seg om de sektorene der vi har kjernekompetanse, sier Eriksen og legger til:

– Vi har kjernekompetanse innen alle de områdene vi er investert i dag.

Dermed er det sektorer som fisk- og havbruk, offshorerederier, oljeservice og olje som Aker fortsetter å satse på.

I det brevet til aksjonærene fredag kunngjorde Eriksen at selv om man ikke skal ignorere presset som nå er på oljebransjen (både politisk og økonomisk, journ.anm.) så mener han fortsatt at olje- og gassindustrien fortsatt må være «en del av en langsiktig løsning».

Overfor E24 avviser Eriksen at Aker ønsker å redusere eksponeringen sin mot olje og gass nå som de skal prøve å finne nye investeringsmuligheter:

– Vi har en langsiktig tro på olje og gass, og vi ser like mye på investeringer i den sektoren som andre sektorer.

Eriksen peker på at verdsettelsen av selskaper innen olje og gass har falt mer «enn de fleste andre sektorer».

- Aker er ikke i en fase der vi skal ut av olje og gass. Vi ser derimot på mulighetene der, slår Aker-sjefen fast.

Opptatt av balansen

Selv om Øyvind Eriksen naturlig nok ikke vil fortelle noe spesifikt om hvilke investeringer de vurderer, er han tydelig på at Aker ønsker en bedre balanse mellom hva slags selskaper de sitter på.

– Når det gjelder sammensetningen og type selskaper vil vi være enda mer opptatt av balansen mellom vekstselskaper og utbytteselskaper i tiden fremover.

Eriksen mener kroneksempelet på dette er investeringene i oljeselskapet Det norske og rederiet Ocean Yield. Mens rederiet betalte utbytter i fjerde kvartal på 0,93 kroner aksjen og hadde en vekst i aksjekursen på 2,1 prosent, falt aksjekursen til oljeselskapet Det norske med 28,5 prosent og null kroner ble betalt i utbytte.

– Både i forhold til verdiutviklingen i Aker og kontantstrømmen oppover til Aker (utbytter og inntekter fra selskapene de eier, journ.anm.) så er det en balanse vi er opptatt av å utvikle videre, sier Eriksen og legger til:

– Vi ser både etter vekstselskaper og utbytteselskaper, sier han om investeringsjakten fremover.

Les også

Kutter mer etter Sverdrup-tap:- Tapet er en skuffelse

Les også

Akers verdier falt med 4,6 milliarder: - Jeg har aldri sett større muligheter

Les også

– Det er ikke en lystig situasjon, definitivt ikke

Publisert:

Her kan du lese mer om